Nav

Den Europæiske Revisionsret


Beskytteren af EU's finanser

Praktiske oplysninger

Revisionsretten arrangerer året rundt praktikophold inden for sine arbejdsområder. Praktikopholdet kan højst vare fem måneder. Praktikopholdet kan være med løn (1120 euro pr. måned) eller uden løn. På grund af begrænsede budgetmidler er antallet af praktikpladser imidlertid meget begrænset.
 

Udvælgelseskriterier 

For at kunne komme i betragtning skal ansøgeren:
  • være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater, medmindre ansættelsesmyndigheden giver dispensation,
  • have gennemført en uddannelse på universitetsniveau afsluttet med et anerkendt eksamensbevis, der giver adgang til at arbejde i kategori AD i Den Europæiske Union, eller have fuldført universitetsstudier i mindst fire semestre inden for et område, der er relevant for Revisionsretten,
  • være interesseret i at få en praktisk uddannelse inden for et af Revisionsrettens arbejdsområder,
  • ikke allerede have været praktikant i Revisionsretten,
  • bidrage til, at kriteriet om så dækkende geografisk fordeling som mulig opfyldes,
  • have indgående kendskab til et af Den Europæiske Unions officielle sprog og tilfredsstillende kendskab til mindst et andet af disse sprog,
  • opfylde de nødvendige vandelskrav.
     

Praktiske oplysninger 

 
Vil du ansøge om et praktikophold i Den Europæiske Revisionsret, bedes du udfylde nedenstående elektroniske formular på enten engelsk eller fransk, gemme den på din computer i pdf-format og derefter vedhæfte den til nedenstående formular, der skal udfyldes. På nuværende stadium i sagsbehandlingen vil der ikke blive taget hensyn til bilag.

Når du klikker på “Submit”, vil du modtage en besked om, at din anmodning er sendt til Revisionsretten. Du vil også modtage en bekræftelse med e-mail. Hvis du af en eller anden grund ikke skulle modtage denne besked, eller hvis du ikke modtager en bekræftelse, bedes du prøve igen eller kontakte os på eca-stage@eca.europa.eu.
 

Links 

Ansøgning om praktikantophold

(*) Dette felt er obligatorisk
* Navn
* Efternavn
* Telefon
* E-mail
* Fil


Hvis der opstår problemer, bedes du kontakte eca-stage@eca.europa.eu direkte