Nav

Euroopa Kontrollikoda


ELi rahaliste vahendite järelevalvaja

Õppepraktika

Kontrollikoda korraldab aastaringselt ametipraktikat oma tööga seotud tegevusvaldkondades. Praktika maksimaalne kestus on viis kuud. Praktika võib olla tasustatav (1120 eurot kuus) või mittetasustatav. Kuna olemasolevad eelarvevahendid on piiratud, on praktikakohtade arv väga väike.
 

Vastuvõtutingimused

 Praktikakohta võivad taotleda kandidaadid, kes:
  • omavad mõne Euroopa Liidu liikmesriigi kodakondsust, välja arvatud juhul, kui ametisse nimetav ametiisik teeb erandi;
  • omavad ülikoolidiplomit, mis võimaldab töötada ühenduse kategooria AD ametikohal või on läbinud vähemalt nelja semestri ulatuses ülikooliõpinguid mõnel kontrollikoja tegevusega seonduval erialal;
  • on huvitatud praktikast mõnes kontrollikoja tegevusega seonduvas valdkonnas;
  • ei ole varem kontrollikojas praktikal olnud;
  • esindavad võimalikult laia geograafilist jaotust;
  • kinnitavad ühe Euroopa Liidu ametliku keele põhjalikku valdamist ja veel vähemalt ühe teise Euroopa Liidu ametliku keele rahuldavat valdamist;
  • täidavad hea maine nõudeid.

Praktiline teave

Selleks, et kandideerida praktikandikohale Euroopa Kontrollikojas, täitke allpool esitatud taotlusvorm kas inglise või prantsuse keeles, salvestage see oma arvutisse PDF failivormingus ning lisage alltoodud täidetud elektroonilisele vormile. Antud menetluse etapis ühtegi lisa arvesse ei võeta.

Kui klõpsate lingile „Vormi esitamine”, kuvatakse teile sõnum, et taotlus on kontrollikojale edastatud. Kinnitus saadetakse teile ka e-posti teel. Kui te sõnumit või kinnitust ei saa, siis proovige palun uuesti või võtke ühendust aadressil: contact eca-stage@eca.europa.eu.
 

Kasulikud lingid

Praktikataotlus

(*) Kohustuslik väli
* Nimi
* Perekonnanimi
* Telefon
* E-post
* Fail


Probleemide tekkides kontakteeruge: eca-stage@eca.europa.eu