Nav

Euroopa Kontrollikoda


ELi rahaliste vahendite järelevalvaja

Euroopa Kontrollikoja külastamine

 
 
Euroopa Kontrollikoda võtab vastu külastajate rühmi, kes soovivad kontrollikoja rolli ja tegevuse kohta rohkem teada saada.
 
Külastuse sooviavaldus tuleb esitada vähemalt kaks kuud varem ning selles tuleb ära märkida külastuse põhjused ja rühma kõige rohkem huvitavad teemad. Julgeolekukaalutlustel ja ruumipiirangute tõttu ei saa kontrollikoda võtta vastu suuremaid kui 50-liikmelisi rühmi. Külastajad peavad olema vähemalt 14 aastat vanad.
 
Tund kuni poolteist tundi kestev külastus hõlmab Euroopa Kontrollikoja rolli ja tegevust käsitlevat kontrollikoja ametniku ettekannet ning sellele järgnevat arutelu.
 
Külastusi korraldab kontaktbüroo ja protokolli üksus.
 
Kui soovite külastada Euroopa Kontrollikoda, siis palume teil täita järgnev vorm:
 
 
 

Taotlusvorm külalisgruppidele

(*) Kohustuslik väli

Grupi tunnus

* Grupi andmed (ülikool, kool, asutus jne)
* Aadress
* Kontaktisik
* Telefon
* E-post
* Külastajate arv
* Esimene keel
Teine keel
* Külastuse eesmärk

Eelistatud külastuskuupäev(ad)

* Kuupäev 1
Kuupäev 2
Kuupäev 3
Kuupäev 4

Lisamärkused

Kui klikite lingile „Vormi esitamine”, kuvatakse Teile sõnum, et taotlus on kontrollikojale edastatud. Kinnitus saadetakse Teile ka e-posti teel. Kui Te sõnumit või e-posti teel saadetavat kinnitust ei saa, siis proovige palun uuesti.
Kus kontrollikoda asub ja kuidas kohale jõuda?