Nav

Euroopa Kontrollikoda


ELi rahaliste vahendite järelevalvaja

Home

​​

Hiljuti avaldatud

10/04/2014 10/04/2014 10/04/2014
Arvamus nr 3/2014
nõukogu määruse ettepaneku kohta, millega muudetakse nõukogu 18. veebruari 2008. aasta määrust (EÜ) nr 215/2008, mis käsitleb 10. Euroopa Arengufondi suhtes kohaldatavat finantsmäärust, et rakendada üleminekurahastut
 711 KB|


Väljaannete otsing

Twitter feeds

loading Loading ...