Nav

Euroopan tilintarkastustuomioistuin


EU:n varainhoidon valvoja

Harjoittelijat

Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarjoaa harjoittelupaikkoja toimintaansa liittyvillä aloilla ympärivuotisesti. Harjoittelu voi kestää enintään viisi kuukautta. Harjoittelu voi olla palkallista (1120 euroa/kuukausi) tai palkatonta. Koska talousarviovaroja on käytettävissä niukasti, harjoittelupaikkojen määrä on kuitenkin hyvin vähäinen.

 

Hyväksymisedellytykset

Harjoitteluun voidaan hyväksyä hakijat, jotka:
  •  ovat jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaisia - tästä vaatimuksesta voidaan kuitenkin poiketa nimittävän viranomaisen erillisellä päätöksellä
  • ovat suorittaneet unionin ura-alueella AD työskentelemisen mahdollistavan yliopistotasoisen tutkinnon tai tilintarkastustuomioistuimen toimialaan liittyviä opintoja yliopistotasolla vähintään neljän lukukauden ajan
  • ovat kiinnostuneita harjoittelusta jollakin tilintarkastustuomioistuimen toimintaan liittyvällä alalla
  • eivät aiemmin ole olleet harjoittelijoina tilintarkastustuomioistuimessa
  • edustavat mahdollisimman laajaa maantieteellistä jakaumaa
  • ilmoittavat hallitsevansa perusteellisesti yhtä Euroopan unionin virallista kieltä ja tyydyttävästi vähintään yhtä muuta Euroopan unionin virallista kieltä
  • täyttävät tarvittavat hyvän maineen vaatimukset.
 

Harjoitteluhakemus

Halutessanne hakea harjoitteluun Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen täyttäkää jäljempänä oleva hakemuslomake joko englanniksi tai ranskaksi. Tallentakaa se tietokoneellenne pdf-muodossa ja liittäkää mukaan alla olevaan lomakkeeseen, jonka olette täyttänyt. Liitteitä ei oteta huomioon menettelyn tässä vaiheessa.
 
Näpäytettyänne painiketta ”Lähetä lomake” saatte viestin, että pyyntönne on lähetetty tilintarkastustuomioistuimeen. Saatte vahvistuksen myös sähköpostitse. Jos ette saa viestiä tai muuta vahvistusta, yrittäkää uudelleen tai ottakaa yhteys osoitteeseen eca-stage@eca.europa.eu.
 

 

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Harjoittelujaksoa koskeva hakemus

(*) Pakollinen tieto
* Nimi
* Sukunimi
* Puhelin
* Sähköposti
* Tiedosto


Ongelmatapauksissa ottakaa yhteyttä suoraan osoitteeseen eca-stage@eca.europa.eu.