Nav

Cúirt Iniúchóirí na hEorpa


Cosantóir airgeadas AE

Cúrsaí Oiliúna

Eagraíonn Cúirt na nIniúchóirí tréimhsí oiliúna laistigh den tseirbhís i rith na bliana i réimsí atá bainteach lena cuid oibre. Ceadaítear na tréimhsí oiliúna ar feadh cúig mhí ar a fhad. D’fhéadfadh sé go n-íocfaí nó nach n-íocfaí luach saothair (1120 €/mí) ar na tréimhsí oiliúna. Toisc leithghabhálacha an bhuiséid a bheith chomh cúng, áfach, ní cheadaítear ach fíorbheagán tréimhsí oiliúna.
 

Incheapthacht

 

Lena bheith incheaptha le páirt a ghlacadh i dtréimhse oiliúna laistigh den tseirbhís, ní mór do na hiarrthóirí:

  • a bheith ina saoránaigh de cheann de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, ach sa chás go mbeadh eisceacht ceadaithe ag an údarás ceapacháin; 
  • gan a bheith níos mó ná 32 bhliain d’aois ag tús na tréimhse oiliúna;
  • céim nó teastas ar leibhéal ollscoile a bheith acu ar dhóigh go mbeidís i dteideal cur isteach ar Rang AD an Chomhphobail, nó ceithre sheimeastar staidéir ollscoile ar a laghad a bheith slánaithe acu i limistéar staidéir ar ábhar suime leis an gCúirt é;
  • a bheith ag iarraidh oiliúint phraiticiúil a fháil atá bainteach le ceann de limistéir ghníomhaíochta Chúirt na nIniúchóirí;
  • gan leas a bheith bainte acu cheana as tréimhse oiliúna ag an gCúirt;
  • comhlíonadh an phrionsabail a chinntiú faoin mbonn geografach is leithne is féidir; 
  • a dhearbhú go bhfuil eolas domhain acu ar cheann amháin de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh agus eolas sásúil ar cheann amháin eile díobh ar a laghad;
  • a bheith in ann na dearbhuithe dea-iompair is gá a thabhairt.

Iarratas ar a bheith páirteach i dtréimhse oiliúna laistigh den tseirbhís

 

D'fhonn cur isteach ar thréimhse oiliúna ag Cúirt Iniúchóirí na hEorpa, comhlánaigh an fhoirm iarratais thuas le do thoil i mBéarla nó i bhFraincis, sábháil ar do ríomhaire í i bhformáid PDF agus ansin cuir i gceangal í leis an bhfoirm chomhlánaithe thíos. Ní chuirfear aon iarscríbhinn san áireamh ag an gcéim seo den phróiseas.

Tar éis duit gliogáil ar "Submit" (Seol ar aghaidh) gheobhaidh tú teachtaireacht lena ndeimhneofar gur seoladh d'iarratas chuig an gCúirt. Cuirfear deimhniú chugat freisin tríd an ríomhphost. Más rud é, ar chúis éigin, nach bhfaighidh tú an teachtaireacht sin nó nach gcuirfear aon deimhniú chugat, triail arís é le do thoil, nó téigh i dteagmháil linn ar eca-stage@eca.europa.eu.

 

 Naisc Ghaolmhara

Iarratas ar chúrsa oiliúna

(*) Tá an réimse seo éigeantach
* Ainm
* Sloinne
* Fón
* Ríomhphost
* File


I gcás fadhbanna, téigh i dteagmháil dhíreach le eca-stage@eca.europa.eu.