Nav

Cúirt Iniúchóirí na hEorpa


Cosantóir airgeadas AE

Cuairt ar an gCúirt

 
Bíonn fáilte ag Cúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE) roimh chuairteoirí ar mian leo níos mó a fhoghlaim faoi obair na Cúirte agus faoin ról atá léi.
 
Ní mór iarratais maidir le cuairteanna a chur isteach ar a laghad dhá mhí roimh ré agus na cúiseanna leis an gcuairt agus na réimsí ábhair is mó spéis a lua.  Mar gheall ar chúrsaí slándála agus spáis, níl ar chumas CIE freastal ar ghrúpaí níos mó ná 50 duine.  Ní mór 14 bliana a bheith slán ag gach cuairteoir.
 
Maireann an chuairt idir uair a chloig agus uair go leith.  Bíonn cur i láthair i gceist ó oifigeach de chuid CIE faoi ról agus mhodhanna oibre na hinstitiúide agus bíonn am do phlé ina dhiaidh sin.
 
An Oifig Idirchaidrimh agus an tAonad Prótacail a eagraíonn cuairteanna.
 
Más suim leat cuairt a thabhairt ar Chúirt Iniúchóirí na hEorpa, líon isteach an fhoirm thíos le do thoil:  
 
 
*Déanfar obair athchóirithe ar ár n‑ionad cuairteoirí in 2013, rud a chuirfidh bac ar líon na ngrúpaí agus ar mhéid na ngrúpaí ar féidir linn freastal dóibh. Dá bhrí sin, is baolach nach mbeimid in ann glacadh le gach uile iarratas ar chuairt, go háirithe leo siúd ar a mbeidh breis is 20 duine. Gabhaimid ár leithscéal as aon mhíchaoithiúlacht.
 
 

Foirm iarratais le haghaidh cuairteanna grúpaí

(*) Tá an réimse seo éigeantach

An grúpa a aithint

* Sonraí grúpa (ollscoil, scoil, institiúid, srl.)
* Seoladh
* Teagmhálaí
* Fón
* Ríomhphost
* Líon na gcuairteoirí
* An 1ú rogha teanga
An 2ú rogha teanga
* Aidhm na cuairte

Dáta(í) is fearr chun cuairt a thabhairt

* Dáta 1
Dáta 2
Dáta 3
Dáta 4

Nótaí breise

Nuair a chliceálfaidh tú ar "Seol an fhoirm" gheobhaidh tú teachtaireacht gur cuireadh d'iarratas chuig an gCúirt. Gheobhaidh tú deimhniú freisin trí ríomhphost. Mura fheiceann tú an teachtaireacht seo nó mura bhfaighfidh tú deimhniú, ar cúis ar bith, triail arís é le do thoil.
Cá bhfuilimid agus conas teacht ar CIE