Nav

Europski revizorski sud


Zaštitnik financija EU-a

Stažiranje

Revizorski sud tijekom cijele godine organizira stažiranje na poslovima iz područja svojeg djelovanja. Stažiranje je moguće u razdoblju ne dužem od pet mjeseci. Moguće je stažirati uz naknadu (1120 eura mjesečno) ili bez naknade. S obzirom na ograničena proračunska sredstva, broj dostupnih slobodnih mjesta za stažiste je ograničen.
 

Tko se može prijaviti

 

Za stažiranje na Sudu, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:
  • kandidat mora biti državljanin jedne od država članica Europske unije, osim u slučaju posebnog odobrenja tijela za imenovanja;
  • kandidat mora imati završen sveučilišni studij ili diplomu koji omogućavaju zaposlenje u kategoriji AD Europske unije ili imati završena barem četiri semestra sveučilišnog studija u području od interesa za Sud;
  • kandidat mora biti zainteresiran za praktičnu izobrazbu vezanu uz jedno od područja djelovanja Suda;
  • kandidat nije već stažirao na Sudu;
  • mora se voditi računa o poštivanju načela primanja stažista iz različitih dijelova Unije;
  • kandidat se mora dobro služiti jednim službenim jezikom Europske unije i zadovoljavajuće se služiti barem još jednim drugim službenim jezikom Europske unije;
  • kandidat mora dostaviti potrebne dokaze da je uzoran građanin i da ima osobne kvalitete za stažiranje.

Praktične informacije

Za prijavu za stažiranje na Europskom revizorskom sudu, molimo ispunite gore naznačeni obrazac na engleskom ili francuskom jeziku, pohranite ga na svoje računalo u PDF formatu te ga zatim priložite uz ispunjeni obrazac naznačen u nastavku. U ovoj fazi postupka neće se uzimati u obzir popratni dokumenti.
 

Kada kliknete na „Pošalji“, prikazat će se poruka da je vaš zahtjev poslan Sudu. Primit ćete i potvrdu e-mailom. Ako se iz nekog razloga ova poruka ne prikaže ili ne primite potvrdu primitka, molimo pokušajte ponovo ili nam se obratite na  eca-stage@eca.europa.eu.
 

Korisne poveznice

Zahtjev za stažiranje

(*) Ovo je polje obvezno
* Ime
* Prezime
* Telefon
* E-mail
* Datoteka


U slučaju problema, molimo pišite izravno na eca-stage@eca.europa.eu.