Nav

Europos Audito Rūmai


ES finansų sergėtojas

Stažuotės

Audito Rūmai visus metus rengia stažuotes tose srityse, kurios yra susijusios su jų darbu. Stažuotės trukmė gali būti ne ilgesnė kaip penki mėnesiai. Stažuotės metu mokamas arba nemokamas 1 120 eurų mėnesinis atlyginimas. Atsižvelgiant į tai, kad biudžeto asignavimai yra riboti, suteikiamų stažuočių skaičius yra labai ribotas.
 

Reikalavimai

Kad atitiktų stažuotei gauti keliamus reikalavimus, kandidatai privalo:
  • būti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, išskyrus tuos atvejus, kai paskyrimų tarnyba suteikia išlygą;
  • turėti pripažintą universitetinio lygio laipsnį ar diplomą, suteikiantį teisę į Europos Sąjungos AD lygį, arba būti užbaigusiam ne mažiau kaip keturis universiteto studijų semestrus Audito Rūmams svarbioje srityje;
  • norėti įgyti praktinių žinių vienoje iš Audito Rūmų veiklos sričių;
  • dar nebūti naudojęsi Audito Rūmų stažuote;
  • atitikti kuo platesnio geografinio pasiskirstymo principą;
  • patvirtinti, kad puikiai moka vieną iš oficialių Europos Sąjungos kalbų ir patenkinamai moka bent vieną kitą oficialią Europos Sąjungos kalbą;
  • pateikti reikalaujamą dorovingumo įrodymą.

 

Praktinė informacija

Jei norite pateikti Audito Rūmams prašymą dėl stažuotės laikotarpio, užpildykite toliau pateiktą paraiškos formą anglų arba prancūzų kalba, išsaugokite ją savo kompiuteryje pdf formatu, po to prisekite ją toliau prie užpildytos formos. Šiame procedūrų etape nebus atsižvelgiama į jokius priedus.  
 

Paspaudę „Siųsti formą“, gausite pranešimą, kad Jūsų prašymas buvo nusiųstas Audito Rūmams. Taip pat gausite patvirtinimą el. paštu. Jei dėl kokių nors priežasčių šio pranešimo nematote ar negavote jokio patvirtinimo, pabandykite dar kartą arba kreipkitės adresu contact stage@eca.europa.eu.
 


Susiję saitai

Prašymas dėl stažuotės

(*) Šis laukas privalomas
* Vardas
* Pavardė
* Telefonas
* El. paštas
* Rinkmena


Iškilus problemų, rašykite tiesiogiai eca-stage@eca.europa.eu.