Nav

Eiropas Revīzijas palāta


ES finanšu sargātāja

Prakse

Revīzijas palāta organizē praksi to interesējošās darbības jomās visa gada garumā. Prakses ilgums nepārsniedz piecus mēnešus. Prakses laikā praktikants saņem atalgojumu (EUR 1120 mēnesī) vai arī strādā bez atalgojuma. Tomēr, ņemot vērā pieejamo budžeta apropriāciju ierobežotās summas, prakses vietu skaits ir ļoti neliels.
 

Atbilstīgums

Lai pieteiktos praksei, pieteikuma iesniedzējam:
  • jābūt Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim, ja vien iecēlējinstitūcija nav noteikusi izņēmumu;
  • jābūt ES atzītai universitātes līmeņa izglītībai vai tādai izglītībai, kas ļauj strādāt ES civildienesta AD kategorijas amatā, vai pabeigtiem vismaz četriem semestriem universitātes līmeņa mācību iestādē Palātu interesējošā jomā;
  • jābūt vēlmei iegūt praktisku pieredzi kādā no Revīzijas palātas darbības jomām;
  • jāapstiprina, ka nav iepriekš bijis praksē Palātā;
  • jāatbilst pēc iespējas plašākas ģeogrāfiskās pārstāvības principam;
  • jāapliecina, ka labi prot vienu no ES oficiālajām valodām un pietiekami labi -vismaz vēl vienu ES oficiālo valodu;
  • jāiesniedz izziņa par sodāmības neesamību.
 

Civildienestā

 
Lai pieteiktos praksē Eiropas Revīzijas palātā, jāaizpilda dotais pieteikums angļu vai franču valodā. To saglabājiet datorā pdf formātā un pievienojiet aizpildītajai veidlapai. Pielikumus lūdzam nepievienot, jo šajā posmā tos neizskatīs.
 
Kad būsiet uzklikšķinājis uz “Submit” (Iesniegt), redzēsiet paziņojumu, ka pieprasījums nosūtīts Palātai. Saņemsiet arī apstiprinājuma e-pastu. Ja kāda iemesla pēc apstiprinājuma paziņojums neparādās vai nesaņemat e-pastu, mēģiniet vēlreiz vai rakstiet uz: eca-stage@eca.europa.eu.
 

Saites

Prakses pieteikuma veidlapa

(*) Šis lauks ir jāaizpilda obligāti
* Vārds
* Uzvārds
* Tālruņa numurs
* E-pasts
* Fails


Ja rodas problēmas, lūdzu, sazinieties tieši ar eca-stage@eca.europa.eu.