Nav

Eiropas Revīzijas palāta


ES finanšu sargātāja

Palātas apmeklēšana

 
 
Eiropas Revīzijas palāta labprāt uzņem apmeklētāju grupas, kuras vēlas vairāk uzzināt par Palātas funkcijām un darbu.
 
Apmeklējuma pieprasījumi jāiesniedz vismaz divus mēnešus iepriekš, un ir jānorāda apmeklējuma iemesli, kā arī vairāk interesējošie jautājumi. Drošības apsvērumu un ierobežoto telpu dēļ ERP nevar uzņemt grupas, kurās ir vairāk par 50 cilvēkiem. Apmeklētāju minimālais vecums ir 14 gadi.
 
Apmeklējuma programma ilgst stundu vai pusotru, un tajā ietilpst kāda Palātas darbinieka stāstījums par iestādes funkcijām un darbību, bet pēc tam notiek diskusija.
 
Šos apmeklējumus organizē sadarbības koordinators un Protokola birojs.
 
Ja vēlaties apmeklēt Eiropas Revīzijas palātu, lūdzu, aizpildiet šo veidlapu.
 
 
 
 
 
 

Grupu apmeklējumu pieprasījuma veidlapa

(*) Šis lauks ir jāaizpilda obligāti

Grupas raksturojums

* No kuras universitātes, skolas, iestādes vai tml. grupa ierodas
* Adrese
* Kontaktpersona
* Tālruņa numurs
* E-pasts
* Apmeklētāju skaits
* 1. vēlamā valoda
2. vēlamā valoda
* Apmeklējuma mērķis

Vēlamais(-ie) apmeklējuma datums(-i)

* Datums 1
Datums 2
Datums 3
Datums 4

Piezīmes

Kad būsiet uzklikšķinājis uz “Nosūtīt veidlapu”, redzēsiet paziņojumu, ka pieprasījums nosūtīts Palātai. Saņemsiet arī apstiprinājuma e-pastu. Ja kāda iemesla pēc apstiprinājuma paziņojums neparādās vai nesaņemat apstiprinājumu, mēģiniet vēlreiz.
Kā mūs atrast un kā nokļūt Revīzijas palātā