Nav

Eiropas Revīzijas palāta


ES finanšu sargātāja

Home

​​

Jaunākās publikācijas

10/04/2014 10/04/2014 10/04/2014
Atzinums Nr. 3/2014
par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Padomes 2008. gada 18. februāra Regulu (EK) Nr. 215/2008 par Finanšu regulu, ko piemēro 10. Eiropas Attīstības fondam, un ar ko ievieš pagaidu mehānismu
 795 KB|


Pārlūkot publikācijas

Twitter feeds

loading Loading ...