Nav

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri


Gwardjan tal-finanzi tal-UE

Skemi ta' taħriġ

Il-Qorti tal-Awdituri torganizza perjodi ta’ skemi ta’ taħriġ matul is-sena fl-oqsma ta’ interess għax-xogħol tagħha. Il-perijodi ta' taħriġ jingħataw għal perjodu massimu ta' ħames xhur. Il-perjodi ta' taħriġ jistgħu jkunu bi ħlas (1120 €/fix-xahar) jew bla ħlas. Minħabba l-approprijazzjonijiet Fid-dawl tal-approprjazzjonijiet tal-baġit limitati, madankollu , l-għadd ta' perjodi ta' taħriġ mogħtija huwa limitat ħafna.

 

Eliġibbiltà

Sabiex ikunu eliġibbli biex iwettqu perjodu ta' taħriġ intern, l-applikanti jridu:
  • jkollhom in-nazzjonalità ta' wieħed mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, ħlief meta tkun ingħatat deroga mill-awtorità tal-ħatra;
  • jew ikollhom lawrea universitarja rikonoxxuta jew diploma lawrea jew diploma universitarja rikonoxxuta li tintitola għall-Kategorija AD tal-Unjoni Ewropea jew ikunu temmew mill-anqas erba' semestri ta' studji universitarji f'qasam ta' interess għall-Qorti;
  • jkunu jixtiequ jiksbu taħriġ prattiku relatat ma' wieħed mill-oqsma t'attività tal-Qorti tal-Awdituri;
  • ma jkunux diġà bbenefikaw minn taħriġ intern mal-Qorti;
  • jiggarantixxu l-konformità mal-prinċipju ta' distribuzzjoni ġeografika l-aktar wiesa';
  • jiddikkjaraw li għandhom tagħrif dettaljat ta' lingwa uffiċjali waħda tal-Unjoni Ewropea u tagħrif sodisfaċenti ta' mill-anqas lingwa oħra uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;
  • joffru l-garanziji meħtieġa ta’ prinċipji morali.

Informazzjoni prattika

Sabiex tapplika għal perjodu ta’ skema ta’ taħriġ fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri, jekk jogħġbok imla l-formola tal-applikazzjoni t’hawn fuq jew fl-Ingliż jew fil-Franċiż, issejvjaha fuq il-kompjuter tiegħek f’format pdf u mbagħad ehmiżha mal-formola mimlija hawn taħt. F’dan l-istadju tal-proċeduri, l-ebda anness mhu se jitqies.
 

Meta tikklikkja fuq "Ibgħat" inti se tirċievi messaġġ li jgħidlek li t-talba tiegħek intbagħtet lill-Qorti. Tirċievi wkoll konferma bl-email. Jekk, għal kwalunkwe raġuni, inti ma tarax dan il-messaġġ jew ma tirċievi l-ebda konferma, jekk jogħġbok erġa' pprova jew inkella kkuntattja lil  eca-stage@eca.europa.eu.
 

Links relatati

Talba għal skema ta' taħriġ

(*) Dan l-attribut huwa mandatorju
* Isem
* Kunjom
* Telefown
* E-mail
* Fajl


F'każ ta' problemi jekk jogħġbok ikkuntattja direttament lil eca-stage@eca.europa.eu.