Nav

Europese Rekenkamer


Hoedster van de EU-financiën

Stages

 
 
De Rekenkamer organiseert gedurende het hele jaar opleidingsstages op haar diverse werkgebieden. De stage duurt ten hoogste vijf maanden. De stage kan bezoldigd (1120€/maand) dan wel onbezoldigd zijn. Gezien de beperkte budgettaire mogelijkheden is het aantal stageplaatsen echter zeer beperkt.
 

Toelatingsvoorwaarden

 Voor de stages komen kandidaten in aanmerking die:
  • de nationaliteit van één van de lidstaten van de Europese Unie hebben, tenzij het tot aanstelling bevoegde gezag anders beslist;
  • ofwel in het bezit zijn van een erkend diploma op universitair niveau dat toegang verschaft tot categorie AD van de Europese Unie, ofwel ten minste vier semesters universitaire studie hebben voltooid op een gebied dat van belang is voor de Rekenkamer;
  • een praktische opleiding willen ontvangen met betrekking tot één van de gebieden waarop de Rekenkamer werkzaam is;
  • niet eerder een stage bij de Rekenkamer hebben gevolgd;
  • het beginsel van een zo ruim mogelijke geografische spreiding niet in de weg staan;
  • verklaren dat zij grondige kennis bezitten van een officiële taal van de Europese Unie en bevredigende kennis van ten minste één andere officiële taal van de Europese Unie;
  • in zedelijk opzicht de nodige waarborgen bieden.

 

Praktische informatie

Om een aanvraag in te dienen voor een stageperiode bij de Europese Rekenkamer, kunt u het onderstaande aanvraagformulier in het Engels of Frans invullen, in pdf-formaat opslaan op uw computer en bij het ingevulde onderstaande formulier voegen. Bijlagen worden in deze fase van de procedure niet in aanmerking genomen.
 
Wanneer u op “Formulier verzenden" klikt, ziet u een bericht dat uw verzoek aan de Rekenkamer is verzonden. U ontvangt tevens een bevestiging per e-mail. Indien u dit bericht om welke reden dan ook niet ziet of geen bevestiging ontvangt, probeert u het dan opnieuw of neem contact op met eca-stage@eca.europa.eu.
 
 

Gerelateerde links 

 

Stageverzoek

(*) Dit veld is verplicht
* Naam
* Achternaam
* Telefoon
* E-mail
* Bestand


Bij problemen graag rechtstreeks contact opnemen met eca-stage@eca.europa.eu.