Νομοθεσία της ΕΕ για τα αρχεία τύπου «cookie»
Εάν επιθυμείτε να επισκεφθείτε τον παρόντα ιστότοπο, σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με τηνοδηγία 2009/136/ΕΚ της ΕΕ, ότι θα ενεργοποιηθεί ένα αρχείο τύπου «cookie» κατά την πρόσβασή σας στο σύστημα. Εάν δεν συμφωνείτε, μην εισέλθετε στον ιστότοπο. Το εν λόγω «cookie» θα χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύσει τη γλωσσική σας προτίμηση, αλλά δεν θα συγκρατήσει κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Το «cookie» θα λήξει μετά από ένα έτος.

Home


​​​​​​

Αναρτήθηκαν πρόσφατα

19/01/2017

Status Outline - October 2016

Status Outline of EU SAI Contact Committee Activities - October 2016
English Status Outline - October 2016 114 KB |  

13/01/2016

Final report on the Analysis of (types of) errors in EU and national public procurement within the Structural Funds programmes

The Working Group carried out the parallel audit in order to understand why detected errors in Structural Funds are often associated with public procurement rules. The findings show that ‘lack of knowledge’ is the most common reason for errors in public procurement, followed by ‘interpretation difficulties’. The participating SAIs concentrated on the errors reported by national authorities and SAIs. They assessed the national applications of the relevant COCOF guidelines and scrutinised national systems aimed at detecting and preventing errors in public procurement procedures. Furthermore, they analysed the types and causes of errors and identified similarities and differences across the Member States.
English Final report on the Analysis of (types of) errors in EU and national public procurement within the Structural Funds programmes 814 KB |  

25/09/2015

Δήλωση της Επιτροπής Επαφών το 2015

Διασφάλιση πλήρως ελέγξιμων, υποκείμενων σε λογοδοσία και αποτελεσματικών ρυθμίσεων τραπεζικής εποπτείας σε συνέχεια της θέσπισης του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού
Greek Δήλωση της Επιτροπής Επαφών το 2015 168 KB |  


Αναζήτηση δημοσιεύσεων


This site is managed by the European Court of Auditors.