Nav

Evropsko računsko sodišče


Varuh financ EU

Pripravništvo

Računsko sodišče celo leto organizira pripravništva na področjih, povezanih z njegovim delom. Pripravništvo se odobri za največ pet mesecev. Lahko je plačano (1120 EUR/mesec) ali neplačano. Glede na omejena razpoložljiva proračunska sredstva Računsko sodišče odobri le majhno število pripravništev.
 

Upravičenost

Do pripravništva so upravičeni kandidati, ki:
  • so državljani ene od držav članic Evropske unije, razen kjer je organ za imenovanje dovolil odstopanje;
  • imajo priznan univerzitetni naziv ali diplomo, s katero imajo pravico do zaposlitve kategorije AD Unije, ali so dokončali vsaj štiri semestre univerzitetnega študija na področju, zanimivem za Sodišče;
  • želijo praktično usposabljanje, povezano z enim od področij dejavnosti Sodišča;
  • niso že prej izkoristili pripravništva na Sodišču;
  • jamčijo skladnost z načeli najširše možne geografske porazdelitve;
  • izjavijo, da imajo temeljito znanje enega uradnega jezika Evropske unije in zadovoljivo znanje vsaj še enega uradnega jezika EU;
  • lahko izkažejo primernost za opravljanje dela.
     

Praktične informacije

Če želite zaprositi za opravljanje pripravništva na Evropskem računskem sodišču, izpolnite spodnjo prijavnico v angleščini ali francoščini, jo v formatu pdf shranite v svoj računalnik in jo nato pripnite k izpolnjenemu spodnjemu obrazcu. V tem delu postopka ne bomo upoštevali prilog.
 
Ko kliknete na „Pošlji obrazec“, boste prejeli sporočilo, da je bila vaša prošnja poslana Sodišču. Prav tako boste prejeli potrditev po elektronski pošti. Če iz kakršnega koli razloga ne vidite tega sporočila ali ne prejmete potrditve, prosimo, da poskusite znova ali se obrnete na eca-stage@eca.europa.eu.
 

 

Povezave

Prošnja za opravljanje pripravništva

(*) To polje je obvezno
* Ime
* Priimek
* Telefon
* Elektronski naslov
* Datoteka


V primeru težav pišite na: eca-stage@eca.europa.eu.