Nav

Europeiska revisionsrätten


EU-finansernas väktare

Praktikanter

Revisionsrätten upplåter under hela året praktikplatser inom institutionens verksamhetsområden. En praktikplats kan beviljas för högst fem månader. Praktikplats kan erbjudas (1120€/månad) med eller utan ersättning. Med hänsyn till de strikta budgetramarna är antalet praktikplatser mycket begränsat.
 

Tillträdesvillkor

För att få göra praktik skall de sökande
  • vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater, om inte tillsättningsmyndigheten beviljar undantag från detta krav,
  • antingen inneha ett erkänt examensbevis på universitets- eller högskolenivå somger tillträde till kategori AD inom unionen eller ha fullgjort åtminstone fyra terminer universitets- eller högskolestudier inom ett område som är av intresse för revisionsrätten,
  • vara intresserade av att få praktisk utbildning inom något av revisionsrättens verksamhetsområden,
  • inte tidigare ha gjort praktik vid revisionsrätten,
  • uppfylla principen om så stor geografisk spridning som möjligt,
  • förklara sig ha fördjupade kunskaper i ett av Europeiska unionens officiella språk och tillfredsställande kunskaper i minst ett av Europeiska unionens övriga officiella språk;
  • uppfylla vissa lämplighetskrav.

Blankett för ansökan om praktikplats

Om du vill ansöka om praktikplats vid revisionsrätten fyller du i ansökan nedan på engelska eller franska, sparar den på din dator i pdf-format och bifogar den sedan till den ifyllda blanketten nedan. Inga bilagor beaktas i detta skede av förfarandet.
 

När du klickar på "Skicka blankett" får du ett meddelande om att din förfrågan har skickats till revisionsrätten. Du får också en bekräftelse via e-post. Om du av någon anledning inte kan se detta meddelande eller inte får en bekräftelse, försök då igen eller kontakta eca-stage@eca.europa.eu.
 

 

Länkar 

Ansökan om praktiktjänstgöring

(*) Detta fält är obligatoriskt
* Namn
* Efternamn
* Telefon
* E-post
* Fil


Kontakta oss direkt på eca-stage@eca.europa.eu om problem uppstår.