Stagiile au devenit din ce în ce mai importante, tot mai mulți tineri din UE efectuând un stagiu înainte de a ocupa un loc de muncă obișnuit. Într-un document de analiză publicat astăzi, Curtea semnalează mai multe provocări, printre care diversitatea definițiilor noțiunii de stagiu, volumul limitat de date fiabile – problemă care împiedică elaborarea de politici bazate pe date concrete –, aplicarea inconsecventă în statele membre a Recomandării Consiliului din 2014 referitoare la stagii de calitate și posibile variații în ceea ce privește oportunitățile de stagii și accesibilitatea stagiilor pentru tineri din diferite medii sociale.

Conform sondajelor de opinie Eurobarometru, ponderea tinerilor care au efectuat un stagiu a crescut semnificativ în ultimul deceniu. Pentru a fi însă utile, stagiile trebuie să fie de calitate, iar stagiarii nu ar trebui să înlocuiască lucrătorii obișnuiți. În 2014, Consiliul UE a recomandat statelor membre să pună în practică un set de cerințe minime pentru stagii de calitate, inclusiv în ceea ce privește stabilirea de obiective educaționale, încheierea unui acord scris, condiții de muncă echitabile și o durată rezonabilă. Aceste cerințe sunt în curs de actualizare pentru a reflecta situația din prezent.

Stagiile au devenit din ce în ce mai importante pentru mulți tineri care intră pe piața forței de muncă, motiv pentru care este esențial ca aceste oportunități să fie de o calitate corespunzătoare”, a declarat doamna Eva Lindström, membra Curții care a condus analiza. „Actualizarea în curs a cadrului de politică al UE privind stagiile reprezintă o șansă de a aborda provocările identificate de Curte.

Deși nu există statistici oficiale privind stagiile din UE, auditorii estimează că, anual, 3,7 milioane de tineri efectuează un stagiu. Potrivit sondajelor UE, calitatea stagiilor este asociată cu rezultate pozitive în materie de obținere a unui loc de muncă, ceea ce este deosebit de important, deoarece tinerii sunt deseori mai expuși riscului de a deveni șomeri. Două treimi dintre stagiarii intervievați și-au găsit un loc de muncă în decurs de șase luni de la finalizarea stagiului. Stagiile nu sunt însă reglementate de normele UE și nu toate statele membre respectă recomandarea Consiliului referitoare la acest domeniu. Definiția „stagiului” încă diferă considerabil de la un stat membru la altul, iar în 16 dintre state nu există nicio definiție juridică a ceea ce presupune efectiv noțiunea de stagiu. Din această cauză, este, de asemenea, mai greu să se colecteze date comparabile și fiabile.

Recomandarea Consiliului nu include remunerarea ca factor de „calitate”. Potrivit sondajelor, în prezent, aproximativ o treime dintre stagiarii care efectuează stagii de pe piața forței de muncă sunt neremunerați, ceea ce reprezintă o problemă pentru tinerii care se văd nevoiți să refuze un stagiu deoarece nu și-l permit din punct de vedere financiar. Acest lucru poate, la rândul său, să îngreuneze intrarea tinerilor defavorizați pe piața forței de muncă.

UE oferă finanțare pentru stagii, dar nu există informații cu privire la cuantumurile specifice implicate sau la numărul exact de stagiari care primesc sprijin din partea UE. De exemplu, Fondul social european și Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor contribuie la integrarea pe piața muncii a tinerilor defavorizați și finanțează aproximativ 270 000 de stagii în fiecare an. În plus, Erasmus+ și alte fonduri ale UE gestionate direct oferă sprijin în principal pentru stagiile transfrontaliere, la care, anual, participă circa 90 000 de tineri. Nu în ultimul rând, instituțiile UE din Bruxelles, Frankfurt, Luxemburg și Strasbourg găzduiesc anual aproximativ 4 700 de stagiari remunerați.

Informații de fond

Un stagiu este o perioadă limitată de experiență profesională, care include și o componentă de învățare și de formare. Responsabilitatea pentru educație și ocuparea forței de muncă revine statelor membre, UE având un rol de sprijin. În domeniul politicii sociale însă, UE are dreptul să propună acte legislative, de exemplu, directive. Până în prezent, Consiliul a emis o recomandare fără caracter obligatoriu. Angajatorii nu sunt de acord cu sindicatele și cu organizațiile de tineret cu privire la remunerația obligatorie, iar statele membre au norme diferite în acest sens. Documentul de analiză se axează în principal pe stagiarii de pe piața forței de muncă, mai degrabă decât pe cei care efectuează stagii ca parte a programei lor academice.

Documentul de analiză nr. 01/2024, intitulat „Acțiunile UE vizând stagiile pentru tineri”, este disponibil pe site-ul Curții. Publicația la care face referire acest comunicat de presă nu este un raport de audit, ci un document de analiză bazat în principal pe informații publice, pe materiale colectate special în acest scop, precum și pe audituri anterioare.

Stagiile iau avnt n UE, dar există n continuare probleme de calitate, afirmă auditorii