Rolul SEAE în coordonarea acțiunii externe a UE este în cea mai mare parte eficace, se arată într-un nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeană. Coordonarea de la sediul central din Bruxelles, precum și coordonarea cu delegațiile UE care reprezintă Uniunea în lume, cu Comisia Europeană și cu Consiliul UE este în general bună. Totuși, SEAE ar trebui să își îmbunătățească nu numai interacțiunea cu delegațiile UE, ci și schimbul securizat de informații, întrucât mai multe aspecte ale modului în care gestionează informațiile nu erau corespunzătoare.

SEAE a fost creat în 2011 prin Tratatul de la Lisabona pentru a sprijini Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR/VP), care este totodată vicepreședinte al Comisiei și președinte al Consiliului Afaceri Externe (acesta din urmă reunește miniștrii afacerilor externe din UE). Date fiind această structură relativ complexă și rolul-cheie al SEAE în facilitarea relațiilor diplomatice ale UE cu țările terțe și cu organizațiile internaționale, coordonarea cu Consiliul, cu Comisia și cu cele 145 de delegații ale UE de sub aripa SEAE are o importanță vitală.

„Politica externă și modul în care aceasta este pusă în aplicare și coordonată sunt aspecte vitale pentru UE, mai ales în lumina evenimentelor recente, în special invazia Rusiei în Ucraina”, a declarat domnul Marek Opiola, membrul Curții care a condus acest audit. „Deși SEAE își îndeplinește rolul de coordonare în general bine, dorim să tragem un semnal de alarmă cu privire la dificultățile care există în ceea ce privește gestionarea informațiilor, raportarea și dotarea cu personal.”

SEAE a desfășurat un exercițiu exhaustiv de autoevaluare în 2021 și a luat ulterior măsuri pentru a-și actualiza structura și a deveni mai eficace în rolul său geopolitic. Auditorii consideră că această evaluare a fost utilă și că metodele de lucru ale SEAE s-au ameliorat în consecință. De asemenea, auditorii au constatat că SEAE se coordonează în mod eficace cu Comisia și cu Consiliul. Peste 50 % dintre ambasadorii UE care au răspuns la sondajul Curții au salutat acordurile de lucru actualizate, dar mai puțin de 3 din 10 considerau că noua structură are un impact pozitiv asupra performanței delegației lor.

Delegațiile UE ajută la formularea politicii externe a UE prin raportarea politică transmisă sediului central. În pofida comunicărilor frecvente, această raportare este însă adesea „un drum cu sens unic”, deoarece delegațiile nu primesc un feedback suficient și în timp util. Nu există suficient feedback de la sediul central nici cu privire la planificarea anuală, iar unii ambasadori nu primiseră o scrisoare de misiune pentru mandatul lor. Delegațiile au primit totuși instrucțiuni clare de la sediul central cu privire la procedurile diplomatice („démarches”) de urmat, de exemplu înaintea unui vot la ONU.

SEAE și delegațiile UE gestionează un volum semnificativ de informații în tratarea cărora trebuie asigurată o anumită securitate. Auditorii au constatat însă deficiențe în gestionarea informațiilor de către SEAE, care nu dispune de instrumentele necesare pentru a asigura o colaborare și o gestionare eficace a cunoștințelor. Problemele informatice afectează și ele schimbul de informații. Mai mulți ambasadori din delegații s-au plâns că principalul sistem al SEAE de schimb de informații clasificate era prea greoi în raport cu viteza internetului din țările în care lucrau și că actualele instrumente informatice de comunicare securizată nu erau sustenabile. În plus, unele dintre instrumentele informatice utilizate de delegații pentru schimbul securizat de informații sunt prea complexe sau nu sunt ușor de utilizat și nu au fost deci adoptate pe scară largă.

Informații de fond

În 2022, finanțarea alocată de UE pentru SEAE, incluzând delegațiile și personalul de la Comisie, s-a ridicat la peste un miliard de euro. În 2023, efectivul de personal al SEAE a fost de 8 103 persoane. Rolul ÎR/VP este de a se asigura că acțiunea externă a UE este consecventă, în timp ce delegațiile UE reprezintă UE pe plan extern în țări terțe sau pe lângă organizații internaționale. Din ce în ce mai multe politici ale UE au o dimensiune externă și majoritatea delegațiilor UE își asumă în prezent un rol mai amplu de politică externă.

Raportul special nr. 02/2024, intitulat „Rolul de coordonare al Serviciului European de Acțiune Externă – Eficace în general, dar există unele deficiențe în gestionarea informațiilor, în dotarea cu personal și în raportare”, este disponibil pe site-ul Curții. Acesta este cel de al treilea audit desfășurat de Curte cu privire la SEAE, primele două vizând înființarea serviciului și, respectiv, clădirile SEAE din întreaga lume. Raportul a acoperit perioada cuprinsă între septembrie 2021 (când SEAE a început să utilizeze noi metode de lucru și și-a actualizat structura) și aprilie 2023.

Brațul diplomatic al UE trebuie să sprijine mai bine ambasadele UE din străinătate