În pofida unor îmbunătățiri recente, finanțarea în valoare de mai multe miliarde de euro acordată de UE pentru refugiații din Turcia ar fi putut obține un raport costuri-beneficii mai bun și un impact mai mare, potrivit unui raport publicat de Curtea de Conturi Europeană. Deși Instrumentul pentru refugiații din Turcia – în valoare de 6 miliarde de euro – a răspuns nevoilor refugiaților și ale comunităților-gazdă turce, proiectele finanțate au rămas în urmă și nu este sigur că vor rămâne sustenabile după epuizarea sprijinului de la UE.

Prin situația sa geografică, Turcia este o țară importantă de primire și tranzit pentru refugiații care se îndreaptă către Europa. În ultimul deceniu, numărul lor a crescut, ceea ce presupune dificultăți din ce în ce mai importante pentru coeziunea socială. Turcia găzduiește în prezent peste 4 milioane de refugiați înregistrați, dintre care peste 3,2 milioane sunt de origine siriană. Mai puțin de 5 % din refugiați trăiesc în tabere. În 2015, UE a creat un instrument care să direcționeze și să coordoneze ajutorul umanitar și pentru dezvoltare pentru Turcia în valoare de 6 miliarde de euro. Comisia a gestionat acest ajutor în contextul încetinirii creșterii economice din Turcia și al deteriorării relațiilor cu UE, situație cauzată, printre altele, de regresul statului de drept și al drepturilor fundamentale în această țară.

Într-un context politic dificil, Instrumentul UE pentru refugiații din Turcia a acordat un sprijin pertinent pentru refugiați și pentru comunitățile-gazdă”, a declarat doamna Bettina Jakobsen, membra Curții care a condus acest audit. „S-ar fi putut obține însă un mai bun raport costuri-beneficii și un impact mai mare. În plus, nu este sigur deloc ce se va întâmpla cu proiectele din Turcia după ce ajutorul de la UE se va epuiza.

Dând curs recomandărilor formulate de auditori deja în 2018, Comisia a îmbunătățit modul de funcționare a instrumentului. Pentru a răspunde criticilor anterioare, Comisia a ameliorat considerabil proiectele prin care se acordă asistență în numerar refugiaților, obținând economii de aproximativ 65 de milioane de euro. În plus, aceasta a redus costurile administrative, ceea ce înseamnă că mai mulți bani au putut ajunge la destinatarii finali. În schimb, Comisia nu a reușit să evalueze sistematic dacă costurile proiectelor erau rezonabile. Această problemă afectează eficiența proiectelor.

Per ansamblu, ajutorul din partea UE a asigurat o finanțare rapidă și investiții considerabile menite să reducă presiunea cauzată de afluxul ridicat de refugiați asupra infrastructurii sanitare, municipale și de educație din Turcia și să evite tensiunile pe piața muncii. Proiectele de dezvoltare au suferit însă întârzieri majore din diferite motive, cum ar fi norme de construcție mai stricte, pandemia de COVID-19 și inflația în creștere. Cutremurele devastatoare care au avut loc în 2023 în Turcia au avut de asemenea un impact semnificativ asupra proiectelor, dar răspunsul Comisiei a fost rapid.

Proiectele planificate destinate refugiaților, cum ar fi cele de instruire profesională și de asistență pentru crearea unei afaceri, au fost în general realizate. Monitorizarea nu a fost însă suficientă, dat fiind că nu a măsurat impactul. De exemplu, nu s-a urmărit dacă refugiații găsiseră un loc de muncă după proiect sau în ce situație se afla afacerea lor. În mod similar, au fost construite școli noi pentru refugiați, dar auditorii nu au putut obține suficiente date de la ministerul turc pentru a evalua impactul acestora asupra beneficiarilor.

Sustenabilitatea intervențiilor UE și asumarea în comun a responsabilității de către Turcia prezintă o importanță crucială. De aceea, Comisia lucrează la predarea proiectelor către autoritățile turce. Ea nu a reușit însă să asigure sustenabilitatea decât în cazul proiectelor de infrastructură, cum ar fi școlile și spitalele, nu și pentru sprijinul socioeconomic (locurile de muncă). Nu este sigur că proiectele emblematice din domeniile educației și sănătății vor continua fără sprijin de la UE. Comisia a încercat de asemenea să îmbunătățească mediul de operare pentru ONG-urile internaționale, dar lipsa de voință politică din partea autorităților naționale diluează impactul eforturilor sale.

Informații de fond

Ajutorul din partea UE direcționat prin Instrumentul pentru refugiații din Turcia este condiționat de respectarea de către această țară a declarației UE-Turcia din 2016. Șase miliarde de euro, din care jumătate provin din bugetul UE și jumătate de la statele membre, au fost puși la dispoziție în două tranșe egale în 2016-2017 și 2018-2019; din această sumă au fost plătiți deja peste 5 miliarde de euro. UE continuă să sprijine refugiații din Turcia și prin alte mijloace, de exemplu finanțarea de 3 miliarde de euro din alte inițiative ale bugetului UE menită să contribuie la intervenții majore din cadrul Instrumentului pentru refugiați (în plus față de cei 6 miliarde de euro). Auditorii au evaluat anterior componenta umanitară a instrumentului și au solicitat să se asigure un mai bun raport costuri-beneficii – a se vedea Raportul special nr. 27/2018. În auditul de urmărire subsecventă, ei s-au axat pe componenta de dezvoltare.

Ajutorul de la UE pentru refugiații din Turcia: impact insuficient