Curtea de Conturi Europeană a publicat astăzi programul său de activitate, în care sunt prezentate prioritățile de audit pentru următorii doi ani. Curtea s-a angajat să continue activitățile sale de audit independente și obiective privind teme și provocări de importanță crucială la care Europa trebuie să răspundă, cu scopul de a proteja interesele financiare ale UE și de a se asigura că banii contribuabililor sunt utilizați în mod optim.

UE și statele membre ale acesteia și-au demonstrat capacitatea remarcabilă de a răspunde în mod prompt și cu măsuri fără precedent la crizele recente. Răspunsul lor cuprinde o gamă de politici sprijinite cu o finanțare importantă din bugetul tradițional al UE și din inițiativa NextGenerationEU (NGEU) în valoare de 800 de miliarde de euro.

„Pe măsură ce sfera de cuprindere și complexitatea bugetului UE continuă să crească, Curtea de Conturi Europeană depune toate eforturile pentru a-și îndeplini rolul în conturarea peisajului financiar al UE”, a declarat domnul Tony Murphy, președintele Curții. „Programul de activitate pentru 2024 și pentru anii următori reflectă angajamentul nostru de a ne concentra activitatea pe chestiunile care au un impact direct asupra bunăstării cetățenilor UE.”

Programul de activitate al Curții pentru următorii doi ani conține o listă de 73 de sarcini de audit și de analize, care vor evalua acțiunile UE din domenii de prioritate strategică. De exemplu, 12 subiecte de audit au legătură directă cu pachetul de redresare în urma pandemiei (NGEU), în principal cu sprijinul din Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) pentru piețele muncii, administrațiile publice, IMM-uri și tranziția verde. La rubrica „Schimbările climatice, mediul și resursele naturale”, programul de activitate enumeră 12 audituri pe diverse teme, precum securitatea aprovizionării cu gaze, combaterea foametei, agricultura ecologică, calitatea apei de mare și incendiile forestiere. Auditorii vor examina, de asemenea, chestiuni esențiale pentru competitivitatea economiei UE, cum ar fi industria microcipurilor, investițiile în inteligența artificială, recunoașterea calificărilor profesionale în UE și transportul pentru navetiști.

Curtea se va apleca și asupra acțiunii externe a UE, de exemplu în ceea ce privește sprijinul Uniunii pentru refugiații din Turcia, integrarea migranților în țările din UE, finanțarea ONG-urilor și mobilitatea militară. În ceea ce privește politicile fiscal-bugetare și finanțele publice ale UE, auditorii vor examina în special aplicarea sancțiunilor impuse Rusiei în urma invadării Ucrainei, flexibilitatea bugetară în vremuri de criză și lupta împotriva fraudei fiscale.

Vor mai fi acoperite multe alte subiecte relevante legate de UE, printre care etichetarea produselor alimentare, măsurile privind siguranța rutieră, eficacitatea statului de drept și aprovizionarea cu produse farmaceutice.

Până la sfârșitul anului 2023, Curtea va fi publicat 35 de rapoarte de audit și analize care abordează chestiuni importante ce au un impact asupra viitorului UE. Printre acestea se numără subiecte legate de obiectivele UE în materie de climă și de energie, economia circulară, transportul animalelor și protecția solului. Alte publicații s-au axat pe politica industrială a UE privind bateriile, pe implementarea energiei din surse regenerabile offshore și pe performanța MRR, pentru a menționa doar câteva.

Informații de fond

Prin intermediul unor activități de audit independente, profesionale și cu impact ridicat, Curtea evaluează economia, eficacitatea, eficiența, legalitatea și regularitatea acțiunilor UE. Rapoartele de audit, documentele de analiză și avizele Curții reprezintă o verigă esențială a lanțului de asigurare a răspunderii în UE, fiind utilizate pentru a garanta faptul că cei responsabili de implementarea politicilor și a programelor UE – Comisia Europeană, alte organisme ale UE și autoritățile naționale – dau seamă pentru actul de gestiune. De asemenea, aceste publicații ale Curții îi ajută pe cetățenii UE să înțeleagă mai bine modul în care Uniunea și statele sale membre răspund atât provocărilor actuale, cât și celor viitoare.

Programul de activitate 2024+ este disponibil pe site-ul Curții, eca.europa.eu.

Performanța UE n vizor: auditorii și fac cunoscute prioritățile viitoare