Dioxidul de carbon provenit din transporturi reprezintă în continuare aproximativ 25 % din emisiile de gaze cu efect de seră din UE, autoturismele fiind responsabile pentru mai mult de jumătate din acest procent. În încercarea sa de a deveni neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon până în 2050, UE a stabilit obiective ambițioase pentru reducerea poluării cauzate de automobile. Un obiectiv esențial este ca, din 2035, toate autoturismele noi să fie cu zero emisii. Un raport al Curții de Conturi Europene care urmează să fie publicat oferă o primă perspectivă asupra punerii în aplicare a regulamentului UE menit să reducă emisiile provenite de la autoturismele noi pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor climatice.

Regulamentul UE stabilește standarde de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și reprezintă principalul instrument legislativ pentru reducerea emisiilor generate de autoturismele noi în Uniunea Europeană. Regulamentul le impune producătorilor să fabrice vehicule cu emisii scăzute care consumă mai puțin combustibil, vehicule cu emisii zero, cum ar fi automobilele electrice, și autoturisme care combină ambele tehnologii, precum vehiculele hibride reîncărcabile. Producătorii au totodată obligativitatea de a declara emisiile pentru fiecare model în certificatul de conformitate înainte de prima înmatriculare.

Emisiile autoturismelor sunt măsurate mai degrabă în condiții standardizate într-un laborator, nu în circulație. Acest lucru permite compararea între ele a emisiilor de CO₂ obținute pentru diferite modele de autoturisme. Totuși, emisiile măsurate în condiții rutiere sunt, de obicei, mai mari decât cele măsurate în laborator. Regulamentul UE, care a fost adoptat în 2009, a suferit modificări substanțiale în 2019, în urma scandalului „Dieselgate”.

Actualul sistem al UE asigură că emisiile de CO₂ măsurate în laborator pentru vehiculele noi corespund valorilor indicate de producători? Datele privind emisiile de CO₂ ale vehiculelor noi sunt fiabile? Regulamentul UE contribuie efectiv la reducerea emisiilor de CO₂ generate de vehicule în condiții reale de conducere? Este UE pe drumul cel bun în direcția atingerii obiectivului său de reducere la zero a emisiilor? Iată câteva dintre întrebările la care auditorii UE vor încerca să răspundă în raportul lor pe această temă, care urmează să fie publicat la 24 ianuarie (disponibil de la ora 17.00 pe site-ul Curții, în 24 de limbi ale UE).

Autoturismele noastre sunt cu adevărat mai ecologice?