Vzhledem k velké závislosti EU na dovozu plynu, do roku 2022 zejména z Ruska, se nadcházející audit EÚD bude zabývat tím, zda se díky opatřením přijatým od roku 2014 zvýšila připravenost a odolnost EU a posílila bezpečnost dodávek. Výzva spočívající v zajištění dlouhodobé bezpečnosti dodávek bez ruského plynu je umocněna ambiciózním cílem EU dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality.

V roce 2022, tedy před vpádem Ruska na Ukrajinu, představoval plyn přibližně čtvrtinu hrubé spotřeby energie v EU, přičemž největší podíl měla Itálie, Nizozemsko a Malta (všechny přibližně 40 %). V témže roce se v EU z plynu vyrobilo 20 % elektrické energie a téměř 40 % tepla. Vzhledem k tomu, že více než 80 % plynu EU tvoří dodávky ze zahraničí, je pro fungování ekonomiky a zajištění prosperity naprosto nezbytné, aby byly bezpečné.

Vlivem rychlého ukončení dovozu plynu z Ruska v roce 2022 (který tehdy tvořil 45 % dováženého plynu do EU) došlo ke krizi dodávek, která následně vyvolala krizi cenové dostupnosti. V srpnu 2022 dosáhly velkoobchodní ceny plynu vrcholu, tj. 339 EUR za megawatthodinu (MWh), přičemž o rok dříve to bylo 51 EUR za MWh.

Když Evropská komise v roce 2014 modelovala možné scénáře dopadů přerušení dodávek plynu z Ruska, krizi již předjímala. Očekávala, že kvůli rostoucím cenám plynu se sníží poptávka a zvýší dovoz zkapalněného zemního plynu (LNG). Ten by se pak distribuoval na trhy, které budou nedostatkem plynu postiženy nejvíce. To je v podstatě situace, která se děla od začátku roku 2022. Nelze to však chápat tak, že Unie byla na současnou krizi plně připravena nebo že v příštích několika letech nehrozí z hlediska bezpečnosti dodávek plynu žádné riziko.

Naši auditoři se zabývali právním a finančním rámcem EU pro bezpečnost dodávek plynu i její reakcí na krizi, kterou v této oblasti vyvolala válka na Ukrajině. Jejich zjištění a doporučení ohledně toho, jak bezpečnost dodávek plynu posílit, budou publikována na internetových stránkách EÚD v pondělí 24. června.

Jak bezpečn jsou dodvky plynu do EU?