Yes
No

​EÚD nabízí všem zaměstnancům odbornou přípravu s cílem maximalizovat jejich potenciál. Jsme přesvědčeni, že učení je celoživotní proces. Náš program odborné přípravy přispívá k tomu, že Účetní dvůr funguje jako intelektuálně stimulující pracoviště s motivovanými a dobře vyškolenými zaměstnanci, kteří slouží EU a jejím občanům.

ECAcademy  

Katalog našich vzdělávacích aktivit pokrývá širokou škálu témat. Několik kurzů je prostřednictvím našeho portálu ECAdemy k dispozici i pro širokou veřejnost.

Nově přijatým auditorům nabízíme tříletý úvodní program nazvaný ASPIRE. ASPIRE běží od roku . V roce jsme zahájili navazující program ASPIRE Alumni, který podporuje další profesní rozvoj pod vedením člena EÚD, který funguje jako mentor pro danou skupinu absolventů.

Našim auditorům je rovněž poskytována podpora při získávání a udržování odborné kvalifikace. Nabízíme jim také příležitost účastnit se postgraduálních akademických programů.

Všichni zaměstnanci EÚD mohou využívat služeb kariérních poradců a mentorů, kteří jim poskytují poradenství ve všech fázích jejich kariéry.

Oceňujeme a odměňujeme výkonnost zaměstnanců tím, že je pověřujeme úkoly s vyšší odpovědností, udělujeme jim ceny za výkonnost a za správu znalostí a nabízíme programy rozvoje vůdčích schopností a další příležitosti ke vzdělávání a rozvoji.

EÚD podporuje mobilitu v rámci celé organizace a rotaci pracovníků změnou jejich oblasti působnosti a povinností. Cílem naší politiky rotace zaměstnanců je zvýšení jejich motivace, profesního rozvoj a také kvality auditu a zároveň zachování jejich profesionální nezávislosti. U stálých zaměstnanců podporuje mobilita mezi orgány EU celoživotní učení a rozvoj.

Related documents