Yes
No

 

 

MANFREDI SELVAGGI
Obnovitelný vodík v EU: auditoři vyzývají ke kontrole skutečného stavu
Zvláštní zpráva 11/2024: Průmyslová politika EU v oblasti obnovitelného vodíku
Special report 11/2024: The EU’s industrial policy on renewable hydrogen
LEÃO
LINDBLAD
Indicative timetable of publication of ECA reports
U výdajů EU na soudržnost nefunguje systém kontroly
Přezkum 03/2024: Přehled informací o rámci pro získávání jistoty a o klíčových faktorech vedoucích k chybám ve výdajích na soudržnost v letech 2014–2020
Review 03/2024: An overview of the assurance framework and the key factors contributing to errors in 2014-2020 cohesion spending
Artificial Intelligence initial strategy and deployment roadmap 2024-2025
Special report 10/2024: The recognition of professional qualifications in the EU
Občané usilující o uznání své odborné kvalifikace v jiných zemích EU se stále potýkají s obtížemi
Zvláštní zpráva 10/2024: Uznávání odborných kvalifikací v EU
PILOS
PERREUR-LLOYD
PAVEL
METAXOPOULOU
Naše pracovní podmínky
BATALHA
OROSZKI
KUCZYNSKA
SWEENEY
MACHOWSKI
LEPKOWSKA
HIERNAUX-FRITSCH
GONZÁLEZ BASTERO
Budoucnost vodíku v EU – skutečné řešení, nebo jen smělé plány?
ZIPPEL
ROTA
REVERTE I CASAS
MACYS
COLONERUS
WEBER
SIMPSON
Jak koncipovat průmyslovou politiku EU?
2023 - Zpráva pověřené schvalující osoby o činnosti (podle čl. 74 odst. 9 finančního nařízení)
2023 - Activity Report of the Authorising Officer by Delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation)
SARVAMAA
Kvalita mořské vody v EU pod drobnohledem
Zadávání veřejných zakázek
Etika
Special report 09/2024: Security of the supply of gas in the EU
V dodávkách plynu do EU jsou stále slabá místa
Zvláštní zpráva 09/2024: Bezpečnost dodávek plynu v EU
Kontaktní formulář
Jak bezpečné jsou dodávky plynu do EU?
Umělá inteligence – daří se EU uvádět do života její velké plány?
Ochrana osobních údajů
Akce