Yes
Yes

​Vi offentliggør resultaterne af vores revisionsarbejde i forskellige beretninger.

 

I vores årsberetning redegør vi for resultaterne af vores finansielle og juridisk-kritiske revision vedrørende EU-budgettet. Årsberetningen indeholder vores revisionserklæring, som Europa-Parlamentet anvender, når det afgør, om gennemførelsen af EU's budget for det pågældende år kan godkendes (dechargeproceduren).

 

I vores særlige årsberetninger præsenterer vi resultaterne af vores årlige finansielle revisioner vedrørende EU's agenturer, decentrale organer og fællesforetagender.

Hvert år udfører vi også en række forvaltningsrevisioner og juridisk-kritiske revisioner vedrørende forskellige specifikke udgifts- og politikområder. Vi præsenterer resultaterne af disse revisioner i vores særberetninger.

 

Fra tid til anden offentliggør vi også analyser og udtalelser.

I vores analyser beskriver og analyserer vi et aktuelt EU-politikområde eller et aktuelt EU-spørgsmål.

 

De andre EU-institutioner kan bede os om at vurdere ny eller ajourført EU-lovgivning med en betydelig indvirkning på EU's økonomiske forvaltning. Når det sker, præsenterer vi resultaterne af vores vurdering i en udtalelse.

Vi offentliggør alle vores beretninger, udtalelser og analyser på dette websted og på alle de officielle EU-sprog.

Orienteringer om kommende revisioner giver oplysninger om revisioner, der er på vej. Hensigten er, at de skal være en informationskilde for personer med interesse i de politikker eller programmer, der revideres.