No
No

TDen Europæiske Revisionsret (Revisionsretten) ønsker at donere desktops, laptops, skærme, printere og andet IT-udstyr, som den ikke længere anvender, til nonprofitorganisationer, lokalcentre og skoler, der er registreret i et EU-land.

TRevisionsretten opfordrer interesserede til at indsende en ansøgning i overensstemmelse med de regler, der beskrives i det følgende.

Revisionsretten kan efter eget skøn i hvert enkelt tilfælde afgøre, til hvem den vil donere IT-udstyr, som ikke længere er i brug. Af fortrolighedshensyn og på grund af eventuelle licenser vil alle data og alt software blive fjernet fra laptops og desktops inden donationen.

Sådan søger man

 1. Udfyld online-ansøgningsskemaet (link nedenfor). Bemærk venligst, at det udfyldte ansøgningsskema sammen med et motivationsbrev skrevet på papir med den pågældende organisations brevhoved skal sendes med post til European Court of Auditors - 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg - LUXEMBOURG.
 2. Kun ansøgninger og motivationsbreve skrevet på engelsk eller fransk vil kunne komme i betragtning. Motivationsbrevet skal indeholde en udførlig redegørelse for formålet med ansøgningen.
 3. Ansøgningen skal underskrives.

Kriterier


 • For at kunne komme i betragtning skal ansøgeren være en nonprofitorganisation, som arbejder inden for det sociale eller uddannelsesmæssige område, et lokalcenter eller en offentlig eller nonprofit privat uddannelsesinstitution , f.eks. en skole. Politiske partier kan ikke komme i betragtning til en donation.
 • Ansøgninger fra enkeltpersoner kan ikke komme i betragtning. Det er helt op til Revisionsretten at vurdere, om ansøgerne opfylder disse kriterier, og den kan afvise ansøgninger.
 • Skoler skal være godkendt af de kompetente lokale myndigheder. Ansøgningen skal derfor vedlægges dokumentation for, at skolen er godkendt (f.eks. registrering i Undervisningsministeriet, Statstidende). Nonprofitorganisationer skal dokumentere, at de er registreret i en EU-medlemsstat (f.eks. retlig status, registrering som nonprofitorganisation).

De ansøgninger, der kan komme i betragtning, behandles efter først til mølle-princippet. Hvis der ikke er noget IT-udstyr til rådighed, vil den pågældende skole eller institution blive skriftligt underrettet om, at ansøgningen vil blive behandlet, så snart der er IT-udstyr til rådighed.

Udvalgte ansøgere

De udvalgte ansøgere har det fulde ansvar for at organisere transporten af IT-udstyret fra Revisionsrettens lokaler på Kirchberg, Luxembourg, til dets endelige bestemmelsessted og betale omkostningerne forbundet hermed eller for at hente udstyret hos Revisionsretten på Kirchberg senest 2 måneder efter modtagelsen af Revisionsrettens bekræftelse. Revisionsretten har ikke ressourcer til at pakke og sende IT-udstyret.

Hvis udstyret skal afhentes af tredjemand, skal ansøgeren meddele Revisionsretten navn og adresse på den person/de personer, der afhenter udstyret, med angivelse af dato og tidspunkt for afhentningen. Udstyret udleveres kun mod en underskrift og efter kontrol af dokumentationen.

De udvalgte ansøgere vil blive bedt om efter modtagelsen af udstyret at underskrive et brev, hvori det fastslås, at ansøgerne:

 • skal acceptere, at Revisionsretten har ret til at besøge det projekt, som IT-udstyret blev doneret med henblik på
 • skal acceptere, at Revisionsretten har ret til på sit websted at offentliggøre oplysninger om donationen og om modtagerens identitet og hjemsted
 • skal acceptere, at Revisionsretten ikke vil yde nogen form for support eller garantier for det donerede udstyr
 • skal indvilge i at betale alle skatter og afgifter ved import af IT-udstyret til bestemmelseslandet
 • selv skal organisere forsendelsen og betale alle omkostninger forbundet med transporten fra Luxembourg til IT-udstyrets endelige bestemmelsessted
 • skal sikre, at udstyret, når det er udtjent, bortskaffes på en miljømæssigt ansvarlig måde.

Links​