No
No
 

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που δημοσιεύει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ), τον προγραμματισμό των συμβάσεων χαμηλής και μεσαίας αξίας, τις ετήσιες καταστάσεις των συμβάσεων, καθώς και τους γενικούς όρους που διέπουν όλες τις συμβάσεις.

Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, το ΕΕΣ οφείλει να προκηρύσσει δημόσιους διαγωνισμούς για την προμήθεια αγαθών, την παροχή υπηρεσιών ή την εκτέλεση εργασιών.

Επισημαίνεται ότι στη βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) μπορείτε να βρείτε τις περισσότερες από τις πληροφορίες που δημοσιεύονται σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών του ΕΕΣ (προκαταρκτικές γνωστοποιήσεις, γνωστοποιήσεις προκήρυξης σύμβασης, γνωστοποιήσεις ανάθεσης σύμβασης).

Ο παρών ιστότοπος θα ενημερώνεται τακτικά με τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών.

Η ειδική δήλωση περί απορρήτου είναι στη διάθεση των προσφερόντων και των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων στον ακόλουθο σύνδεσμο: Ειδική δήλωση περί απορρήτου για δημόσιες συμβάσεις / εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

Εισαγωγή

Η επιλογή της κατάλληλης διαδικασίας σύναψης δημόσιων συμβάσεων και των κατάλληλων μεθόδων δημοσιότητας εξαρτάται από την εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων. Επί του παρόντος, ισχύουν τα εξής:

Αξία της σύμβασης
Ελάχιστη απαιτούμενη διαδικασία Μέσα δημοσιότητας
≤15 000 ευρώ Διαδικασία με διαπραγμάτευση με έναν μόνο προμηθευτή / πάροχο υπηρεσιών Καμία δημοσιότητα
>15 000 και

≤60 000 ευρώ

Διαδικασία με διαπραγμάτευση με τουλάχιστον 3 προμηθευτές / παρόχους υπηρεσιών Ιστοσελίδα του ΕΕΣ
> 60 000 ευρώ έως < όριο που τάσσει η οδηγία (επί του παρόντος 143 000 ευρώ για υπηρεσίες/προμήθειες και 5 538 000 για έργα)

Διαδικασία με διαπραγμάτευση με τουλάχιστον 5 προμηθευτές / παρόχους υπηρεσιών, ή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κλειστή ή ανοικτή διαδικασία

Ιστοσελίδα του ΕΕΣ

TED

≥ όριο που τάσσει η οδηγία (≥ 143 000 ευρώ για προμήθειες/υπηρεσίες και ≥ 5 538 000 ευρώ για έργα) Ανοικτή ή κλειστή διαδικασία με δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα (TED) TED (πλατφόρμα eTendering) και ιστοσελίδα του ΕΕΣ
> 60 000 χωρίς ανώτατο όριο � υπηρεσίες που υπόκεινται στο αποκαλούμενο απλουστευμένο καθεστώς
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
TED (πλατφόρμα eTendering) και ιστοσελίδα του ΕΕΣ

Διαδικασίες με διαπραγμάτευση εκτιμώμενης αξίας > 15 000 ευρώ και < των ορίων που τάσσει η οδηγία

Όλες οι διαδικασίες με διαπραγμάτευση, αξίας >15 000 ευρώ και < των ορίων που τάσσει η οδηγία (< 143 000 ευρώ για προμήθειες και υπηρεσίες και < 5 538 000 για έργα), τις οποίες προτίθεται να προκηρύξει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, δημοσιεύονται κατωτέρω. Βλέπε: Εκ των προτέρων δημοσιότητα για συμβάσεις χαμηλής και μεσαίας αξίας:

Η πρόβλεψη αυτή ουδόλως δεσμεύει το ΕΕΣ. Εξάλλου, μπορούν να πραγματοποιηθούν και άλλοι ad hoc διαγωνισμοί, ανάλογα με τις ανάγκες του οργάνου.

Εάν ενδιαφέρεστε για κάποια από τις προγραμματισμένες διαδικασίες, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω τουεντύπου επικοινωνίας, αναγράφοντας ως θέμα τον όρο «Συμβάσεις» και συμπληρώνοντας τα εξής στοιχεία: αντικείμενο της διαδικασίας και επωνυμία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας σας.

Διαγωνισμοί εκτιμώμενης αξίας που υπερβαίνει τα όρια που τάσσει η οδηγία

Όλοι οι διαγωνισμοί, η αξία των οποίων υπερβαίνει τα όρια που τάσσει η οδηγία (≥ 143 000 ευρώ για προμήθειες και υπηρεσίες και ≥ 5 538 000 για έργα) δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα (TED), η οποία αποτελεί την κύρια πηγή πληροφοριών σχετικά με μεγάλους δημόσιους διαγωνισμούς.

Σας ενημερώνουμε ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δεν αποστέλλει αντίγραφα των τευχών δημοπράτησης σε χαρτί. Όλη η αναγκαία τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά στον παρόντα ιστότοπο, καθώς και στην πλατφόρμα eTendering στην οποία μπορείτε να μεταβείτε μέσω του συνδέσμου που εμφανίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού (σημείο I.3).

Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα με την καταφόρτωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του εντύπου επικοινωνίας, αναγράφοντας ως θέμα τον όρο «Συμβάσεις» και παραθέτοντας τον αριθμό αναφοράς και τον τίτλο της διαδικασίας για την οποία ενδιαφέρεστε.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι, κατά το διάστημα που προβλέπεται για την υποβολή των προσφορών, μπορεί να δημοσιευθούν διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού ή/και σχετικές τροποποιήσεις. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες θα αναρτώνται αποκλειστικά στην πλατφόρμα eTendering στην οποία μπορείτε να μεταβείτε μέσω του συνδέσμου που εμφανίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού (σημείο I.3). Συνιστάται, επομένως, στους υποψηφίους να επισκέπτονται τακτικά τον συγκεκριμένο ιστότοπο, καθώς ενδέχεται να αναρτηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες οποιαδήποτε στιγμή πριν από την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών.

Εισαγωγή

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σκοπεύει να διενεργήσει τους ακόλουθους διαγωνισμούς για τη σύναψη συμβάσεων χαμηλής και μεσαίας αξίας. Ο προγραμματισμός αυτός δεν δεσμεύει το Συνέδριο. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να διενεργηθούν και άλλοι διαγωνισμοί ανάλογα με τις ανάγκες του οργάνου.

Αντικείμενο Εκτίμηση Είδος σύμβασης (προμηθειών (F), υπηρεσιών (S), κτιρίων (B), έργων (W)) Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα (προκήρυξη διαγωνισμού)
PN: Armoires pour produits dangereux 60 000 EUR F Octobre 2023 Apply
Médailles pour les 20 ans de service dans la fonction publique 35 000 EUR F Septembre/Octobre 2023 Apply

Εάν ενδιαφέρεστε για κάποια από τις ανωτέρω διαδικασίες, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του εντύπου επικοινωνίας, αναγράφοντας ως θέμα τον όρο «Συμβάσεις» και συμπληρώνοντας τα εξής στοιχεία: αντικείμενο της διαδικασίας και επωνυμία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας σας.

Ετήσιοι κατάλογοι συμβάσεων χαμηλής και μεσαίας αξίας που ανατέθηκαν από το ΕΕΣ (>15 000 ευρώ έως < των ορίων που τάσσει η οδηγία)

Ετήσια πληροφόρηση σχετικά με συμβάσεις συγκεκριμένου αντικειμένου βάσει σύμβασης-πλαισίου

Ετήσιες καταστάσεις συμβάσεων που ανατέθηκαν από το ΕΕΣ σύμφωνα με το σημείο 11.1, στοιχεία η) και ι) έως ιγ), του παραρτήματος Ι του δημοσιονομικού κανονισμού

Σχετικά έγγραφα

Ετήσιοι κατάλογοι των τροποποιήσεων συμβάσεων

Δημοσίευση πληροφοριών ως προς το ύψος και τους αποδέκτες πόρων της ΕΕ

Σχετικά έγγραφα