Yes
No

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε την απόφαση 6 2019 σχετικά με την πολιτική για τα ανοικτά δεδομένα και την επαναχρησιμοποίηση εγγράφων, με στόχο τη βελτίωση της ροής πληροφοριών μεταξύ του ίδιου του οργάνου και του κοινού, καθώς και τη διευκόλυνση της ευρείας επαναχρησιμοποίησης των πληροφοριών (άρθρο 1).

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΕΣ δεσμεύθηκε, στο μέτρο του δυνατού και εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να διαθέτει διαδικτυακά, σε ανοικτούς και μηχαναγνώσιμους μορφότυπους, τα έγγραφα που έχει στην κατοχή του. 

 Οι εκθέσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα δημοσιεύονται μαζί με σύνολα δεδομένων που έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα την απόφαση του ΕΕΣ για τα ανοικτά δεδομένα. Δημοσιεύονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που αναφέρονται στις εκθέσεις, καθώς και, κατά το δυνατόν, οι πηγές των δεδομένων και οι μεθοδολογίες και οι υπολογισμοί που εφαρμόστηκαν.

Τα ανοικτά δεδομένα που προέρχονται από το ΕΕΣ διατίθενται επίσης μέσω της Πύλης Ανοικτών Δεδομένων της ΕΕ, στον ιστότοπο data.europa.eu, μαζί με σύνολα δεδομένων προερχόμενων από τα άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ, καθώς και από τα κράτη μέλη.