Yes
No

Finantsstabiilsus sõltub turgude ja finantseerimisasutuste vastupanuvõimest majandusšokkidele ning süsteemi suutlikkusest säilitada üldsuse usaldus. Seetõttu on EL astunud samme, et tagada pankade ja finantsturgude asjakohane reguleerimine ja järelevalve.​