No
No

Euroopan tilintarkastustuomioistuin antaa käytöstä poistamiaan pöytätietokoneita, kannettavia tietokoneita, näyttöruutuja, tulostimia ja muita tietoteknisiä välineitä voittoa tavoittelemattomille järjestöille, kunnallisille monitoimitaloille tai kouluille, jotka ovat kirjoilla jossakin EU-maassa.

Tilintarkastustuomioistuin pyytää kiinnostuneita lähettämään hakemuksensa jäljempänä esitettyjen lahjoituksia koskevien sääntöjen mukaisesti.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin päättää käytöstä poistamiensa tietoteknisten välineiden lahjoittamisesta tapauskohtaisesti harkintansa mukaan. Kaikista lahjoitettavista pöytätietokoneista ja kannettavista tietokoneista poistetaan kaikki tiedot ja ohjelmistot luottamuksellisuuteen ja lisensseihin liittyvistä syistä.

Miten lahjoitusta haetaan?

 1. Hakemus on tehtävä verkossa olevalle hakemuslomakkeelle (ks. jäljempänä annetut linkit). Täytettyyn hakemuslomakkeeseen on liitettävä perustelukirje, jonka virallisessa ylätunnisteessa on käytöstä poistettuja tietoteknisiä laitteita pyytävän organisaation nimi. Hakemus ja perustelukirje postitetaan seuraavaan osoitteeseen: European Court of Auditors – 12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg – LUXEMBOURG.
 2. Vain englannin tai ranskan kielellä laaditut hakemukset ja perustelukirjeet käsitellään. Perustelukirjeessä on esitettävä selvästi, mihin tarkoitukseen lahjoitusta haetaan.
 3. Hakemuksessa on oltava allekirjoitus.

Kuka voi hakea lahjoitusta?


 • Lahjoituksen hakijan on oltava sosiaali- tai koulutusalalla toimiva voittoa tavoittelematon järjestö, kunnallinen monitoimitalo taikka julkinen tai voittoa tavoittelematon yksityinen koulutuslaitos, esimerkiksi koulu. Lahjoituksia ei anneta poliittisille puolueille.
 • Yksityishenkilöiden nimissä olevia hakemuksia ei hyväksytä. Tilintarkastustuomioistuin arvioi täysin itsenäisesti, täyttääkö hakija lahjoituksen hakijaa koskevat vaatimukset. Hakemus voidaan hylätä.
 • Kouluilla pitää olla paikallisilta toimivaltaisilta viranomaisilta saatu toimilupa. Hakemuksessa on osoitettava, että kyseessä on toimiluvan saanut koulu (esimerkiksi rekisteröinti opetusministeriössä tai hallituksen virallisessa lehdessä jne.). Voittoa tavoittelemattomien järjestöjen on osoitettava, että ne ovat kirjoilla EU:n jäsenvaltiossa (esimerkiksi oikeudellinen asema, voittoa tavoittelemattoman järjestön tunnus (ASBL)).

Hyväksyttyihin hakemuksiin vastataan hakemusten saapumisjärjestyksessä. Jos laitteita ei ole saatavilla, koululle tai muulle organisaatiolle ilmoitetaan kirjallisesti, että pyyntö käsitellään sitten, kun tietoteknisiä välineitä on jälleen saatavilla.

Mitä hyväksytyiltä hakijoilta edellytetään?

Hyväksytty hakija maksaa kaikki toimituskulut ja järjestää omalla vastuullaan tietoteknisten laitteiden kuljetuksen tilintarkastustuomioistuimen Kirchbergin tiloista Luxemburgista lopulliseen kohteeseen. Vaihtoehtoisesti laitteet voi tulla hakemaan tilintarkastustuomioistuimen Kirchbergin toimitiloista kahden kuukauden kuluessa tilintarkastustuomioistuimen lähettämän vahvistuskirjeen vastaanottamisesta. Tilintarkastustuomioistuimella ei ole tietoteknisten laitteiden pakkaamiseen ja lähettämiseen tarvittavia resursseja.

Jos laitteet noutaa jokin kolmas osapuoli, hakijan on ilmoitettava tilintarkastustuomioistuimelle kyseisen henkilön nimi/kyseisten henkilöiden nimet ja muut tiedot sekä noutopäivä ja -aika. Laitteet luovutetaan vasta asiakirjojen tarkistamisen jälkeen allekirjoitusta vastaan.

Hyväksytyn hakijan on allekirjoitettava laitteet vastaanottaessaan kirje, jossa hän muun muassa ilmoittaa

 • hyväksyvänsä, että tilintarkastustuomioistuimella on oikeus käydä paikan päällä tutustumassa hankkeeseen, jota varten tietotekninen välineistö on lahjoitettu
 • hyväksyvänsä, että tilintarkastustuomioistuimella on oikeus julkaista sivustollaan lahjoitusta koskevat tiedot ja lahjoituksen saaneen organisaation nimi ja sijainti
 • hyväksyvänsä, että tilintarkastustuomioistuin ei anna minkäänlaista lahjoitettuun välineistöön liittyvää tukea eikä takuita
 • suostuvansa maksamaan verot ja tullimaksut, jotka aiheutuvat tietoteknisen välineistön tuonnista kohdemaahan
 • suostuvansa vastaamaan kuljetusjärjestelyistä ja maksamaan kaikki kuljetuskulut Luxemburgista tietoteknisen välineistön lopulliseen määränpäähän
 • suostuvansa varmistamaan, että laitteistot hävitetään käytöstä poiston jälkeen ympäristön kannalta vastuullisella tavalla.

Aiheeseen liittyviä linkkejä