Yes
No


Tá gach gné dár saol á n-athrú ag na teicneolaíochtaí digiteacha, ón gcaoi a mbímid ag obair agus i mbun gnó go dtí an chaoi a mbímid ag taisteal, an tslí a mbímid ag cumarsáid nó an caidreamh a bhíonn againn le chéile. Is í an aidhm atá ag straitéis dhigiteach an Aontais Eorpaigh ná a chinntiú go mbeidh rath sóisialta agus eacnamaíoch ar an aistriú teicneolaíoch seo atá ag tarlú ar scála níos mó ná mar a bhí riamh cheana ann. ​