Yes
No

Is éard atá i gcroílár bheartas fostaíochta an Aontais Eorpaigh ná níos mó post – agus poist níos fearr – a chruthú ar fud na mór-roinne. Chun é sin a bhaint amach, agus chun slándáil agus cuimsiú sóisialta ar leibhéal níos airde a chur chun cinn, tá cistiú á sholáthar agus á chomhordú ag an Aontas chun cabhrú leis na Ballstáit infheistíocht a dhéanamh i réimsí ar nós cúram leanaí, cúram sláinte agus oiliúint.​