Yes
No

Tá lear mór de bhearta ag an Aontas Eorpach a bhaineann le sábháilteacht bia, le sláinte ainmhithe agus le sláinte plandaí, agus is é is aidhm dóibh ná sláinte an duine agus leasanna na dtomhaltóirí a chosaint laistigh de mhargadh aonair atá ag feidhmiú go rianúil.​