Yes
No

​Tá CIE lonnaithe i Lucsamburg agus tá foireann de thart ar 900 duine ann. Is institiúid de chuid an Aontais Eorpaigh ar scála daonna sinn: éascaíonn sé sin an t-imeascadh, cothaíonn sé idirghníomhú níos éasca agus spreagann sé obair bhuíne. Ag CIE, táimid aireach ar dhea-bhail na ndaoine dár bhfoireann. Déanaimid ár ndícheall timpeallacht oibre a chruthú ina mothaíonn na daoine den fhoireann go gcuirtear iontaoibh iontu, go bhfuil meas orthu agus go spreagtar iad.

  •  

    Tá ár n-áitreamh comhdhéanta de thrí fhoirgneamh ar shuíomh aonair agus cuirtear timpeallacht oibre nua-aimseartha, comhoibríoch, slán agus cairdiúil ar fáil ann. Tá ár n-áitreabh feistithe leis na háiseanna go léir atá ag teastáil chun an saol a dhéanamh níos éasca agus níos taitneamhaí (ceaintíní, áiseanna spóirt, seomra teaghlaigh, etc.). Cuirimid ar fáil dár bhfoireann na huirlisí agus an bonneagar TF atá ag teastáil chun a n-obair a dhéanamh go solúbtha agus go héifeachtach.

  • Sa bhealach a oibrímid, comhcheanglaítear láithreacht ar an áitreamh agus teilea-oibriú, lena n-áirítear ó lasmuigh den áit fostaíochta (do méid teoranta laethanta in aghaidh na bliana). Tá patrúin oibre solúbtha againn freisin.

     

Tá pá iomaíoch agus pacáiste sochar cuimsithí á ofráil againn, lena n-áirítear saoire agus scéim pinsin, cumhdach árachais sláinte ar fud na cruinne do dhaoine den fhoireann agus dá gcleithiúnuithe, agus árachas saoil agus míchumais. Leagtar síos na buntuarastail i Rialacháin Foirne an Aontais.​ ​Tá faisnéis maidir le tuarastail ar fáil anseo(opens in new window).

D’fhéadfadh liúntais áirithe (liúntais easaoránachta, teaghlaigh agus leanaí) a bheith curtha leis an mbuntuarastail, ag brath ar chás ar leith an duine den fhoireann agus a chúinsí/cúinsí teaghlaigh. Tá díolúine ó cháin náisiúnta ann don olltuarastal, ach tá sé faoi réir cháin AE agus tobhaigh dhlúthpháirtíochta.

Tá daoine den fhoireann i dteideal 24 lá saoire bhliantúla ar a laghad, mar aon le laethanta saoire phoiblí.