Yes
No

Ghlac Cúirt Iniúchóirí na hEorpa Cinneadh 06-2019 Cinneadh 06-2019 maidir leis an mbeartas sonraí oscailte agus athúsáid doiciméid, agus é mar chuspóir aici an sreabhadh faisnéise idir an Chúirt agus an pobal i gcoitinne a fheabhsú, agus athúsáid fhorleathan faisnéise a éascú (Airteagal 1).

Sa chomhthéacs sin, gheall an Chúirt go ndéanfadh sí doiciméid a bhí ina seilbh aici a chur ar fáil ar an idirlíon i bhformáidí oscailte agus meaisín-inléite, nuair is féidir agus is iomchuí. 

 Foilsíodh na tuarascálacha sa roinn sin in éineacht le tacair shonraí a táirgeadh i gcomhréir le cinneadh sonraí oscailte na Cúirte. Foilsítear freisin faisnéis maidir leis na sonraí a léirítear sa tuarascáil, lena n-áirítear, i gcás inarbh fhéidir, na foinsí sonraí agus na modheolaíochtaí agus na ríofa a cuireadh i bhfeidhm.

Tá sonraí oscailte a eascraíonn ón gCúirt ar fáil freisin trí Thairseach Sonraí Oscailte an Aontais ar data.europa.eu, in éineacht le tacair shonraí ó institiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí eile an Aontais agus ó Bhallstáit AE.