No
No
 

Is sinne, Cúirt Iniúchóirí na hEorpa, a chaomhnaíonn airgeadas an Aontais Eorpaigh agus creidimid gur cheart d'fheidhmiú ár n-institiúid a bheith trédhearcach. Is éard is brí leis sin faisnéis faoinár mbainistiú agus faoinár ngníomhaíochtaí a nochtadh, agus torthaí ár n-obair iniúchóireachta a fhoilsiú. Ar an mbealach sin is féidir linn cuidiú le saoránaigh le go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an gcaoi a gcomhlíonaimid an ról atá againn agus ar an gcaoi a gcuirimid rialachas stóinsithe airgeadais chun cinn trí iachall a chur orthu siúd a bhainistíonn buiséad an Aontais cuntas a thabhairt.

Naisc ghaolmhara