Yes
No

Is é is aidhm do bheartas iompair agus soghluaisteachta an Aontais Eorpaigh ná córais agus seirbhísí iompair atá slán, inbhuanaithe agus iomaíoch a chur ar fáil, chomh maith le réitigh nuálacha a fhorbairt a rannchuideoidh leis na cuspóirí sin. Tá cúig phríomh-mhodh iompair i gceist leis: aeriompar, iompar de bhóthar, iompar d'iarnróid, taisteal mara agus uiscebhealaí intíre.​