Yes
No 

 

Indicative timetable of publication of ECA reports
Special report 28/2023: Public procurement in the EU
Review 06/2023: The Commission’s 2022 annual management and performance report for the EU budget
Special report 26/2023: The Recovery and Resilience Facility’s performance monitoring framework
Special report 20/2023: Supporting people with disabilities
Annual report on EU agencies for the financial year 2022
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the 2022 financial year
Special report 25/2023: EU aquaculture policy
Annual reports concerning the financial year 2022
Special report 13/2023: Authorised Economic Operators – Solid customs programme with untapped potential and uneven implementation
Misused English words and expressions in EU publications
Information leaflet - The European Court of Auditors - the European Union’s external auditor
Response by the European Court of Auditors to the Commission's communication 'Reforming the Budget, Changing Europe'
Special report 18/2023: EU climate and energy targets
Tuarascáil speisialta 18/2023: Spriocanna aeráide agus fuinnimh an Aontais
Tuarascáil speisialta 14/2023: An clársceidealú don Ionstraim um Chomharsanacht, Forbairt agus Comhar Idirnáisiúnta – An Eoraip Dhomhanda
Special report 15/2023: The EU’s industrial policy on batteries
Special report 16/2023: NGEU debt management at the Commission
Tuarascáil speisialta 24/2023: Cathracha cliste
Athbhreithniú 04/2023: Bainistíocht chistí an Aontais a dhigiteáil
Special report 22/2023: Offshore renewable energy in the EU
Special report 17/2023: Circular economy
Special report 21/2023: The Spotlight Initiative to end violence against women and girls
Tuarascáil speisialta 23/2023: Athstruchtúrú agus plandáil fíonghort san Aontas Eorpach
Special report 20/2023: Supporting persons with disabilities
Tuairim 02/2023
ECA Journal 02/2023 – Migration policy and the EU
An méid a dhéanaimid
Special report 14/2023: Programming the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument – Global Europe
ECA sustainability report 2022
Special report 24/2023: Smart cities
Report on the accounts of the European Schools for the 2022 financial year
Our activities in 2022 – Annual activity report of the European Court of Auditors
Special report 23/2023: Restructuring and planting vineyards in the EU
Creat dlíthiúil
Cúrsaí Airgeadais an Aontais Eorpaigh
Tuarascáil speisialta 10/2023: Réamhbheart maidir le Taighde Cosanta – Ceachtanna foghlamtha, ach laghdú ar a luach mar mhodh tástála chun caiteachas cosanta an Aontais a mhéadú mar gheall ar shrianta ama agus torthaí teoranta
Review 05/2023: Reforming the EU’s economic governance: Opportunities with risks and challenges
Tuarascáil speisialta 13/2023: Oibreoirí Eacnamaíocha Údaraithe
Tuarascáil speisialta 17/2023: An geilleagar ciorclach
2022 - EU audit in brief
Institiúidí, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí eile an Aontais
Tuarascáil speisialta 19/2023: Iarrachtaí an Aontais le haghaidh ithir a bhainistiú ar bhealach inbhuanaithe
Bileog faisnéise - Caomhnóirí airgeadais AE
Bileog faisnéise - Cúirt Iniúchóirí na hEorpa - iniúchóir seachtrach an Aontais Eorpaigh
Tuarascálacha ón iniúchóir seachtrach
NextGenerationEU
Annual report 2020: Error continues to affect EU spending: EU auditors call for sound financial management of COVID funds in the future
2022 Audit of EU agencies in brief Introducing the European Court of Auditors’ 2022 annual report on EU agencies
Tuarascáil ar aon dliteanas teagmhasach a eascraíonn as feidhmiú a gcúraimí ag an mBord Réitigh Aonair, ag an gComhairle nó ag an gCoimisiún faoin Rialachán seo do bhliain airgeadais 2022