Yes
No 

 

MANFREDI SELVAGGI
Aontas Eorpach atá cumhachtaithe le hidrigin in-athnuaite: deir na hiniúchóirí go dteastaíonn seiceáil réaltachta
Tuarascáil speisialta 11/2024: Beartas tionsclaíoch an Aontais maidir le hidrigin in-athnuaite
Special report 11/2024: The EU’s industrial policy on renewable hydrogen
LEÃO
LINDBLAD
Indicative timetable of publication of ECA reports
Caiteachas comhtháthaithe an Aontais Eorpaigh: níl an córas rialaithe ag obair
Athbhreithniú 03/2024: Forléargas ar an gcreat dearbhaithe agus ar na príomhthosca a chuireann le hearráidí i gcaiteachas comhtháthaithe 2014-2020
Review 03/2024: An overview of the assurance framework and the key factors contributing to errors in 2014-2020 cohesion spending
Artificial Intelligence initial strategy and deployment roadmap 2024-2025
Special report 10/2024: The recognition of professional qualifications in the EU
Tá deacrachtaí fós ann do shaoránaigh a lorgaíonn aitheantas dá gcáilíochtaí gairmiúla i dtíortha eile san Aontas
Tuarascáil speisialta 10/2024: Aitheantas do cháilíochtaí gairmiúla san Aontas Eorpach
Na dálaí oibre atá againn
PILOS
PERREUR-LLOYD
PAVEL
METAXOPOULOU
Todhchaí na hidrigine san Aontas Eorpach – réiteach ceart nó caint san aer?
Eitic
BATALHA
OROSZKI
KUCZYNSKA
SWEENEY
MACHOWSKI
LEPKOWSKA
HIERNAUX-FRITSCH
GONZÁLEZ BASTERO
ZIPPEL
ROTA
REVERTE I CASAS
MACYS
COLONERUS
WEBER
SIMPSON
An chaoi le beartas tionsclaíochta Eorpach a dhearadh
2023 - Tuarascáil maidir le gníomhaíochtaí ón oifigeach údarúcháin trí tharmligean (de bhun Airteagal 74(9) den Rialachán Airgeadais)
2023 - Activity Report of the Authorising Officer by Delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation)
SARVAMAA
Scrúdú ar chaighdeán an uisce sáile san Aontas Eorpach
Soláthar poiblí
Special report 09/2024: Security of the supply of gas in the EU
Níl an soláthar gáis san Aontas Eorpach go hiomlán slán fós
Tuarascáil speisialta 09/2024: Slándáil an tsoláthair gáis san Aontas
Foirm theagmhála
Intleacht shaorga – an bhfuil ag éirí le mórphlean an Aontais?
Cé chomh slán is atá soláthar gáis an Aontais Eorpaigh?
Imeachtaí
The EU's AI ambitions