No
No

Europski revizorski sud (Sud) neprofitnim će organizacijama, lokalnim društvenim centrima i školskim ustanovama sa sjedištem u jednoj od država članica ustupiti stolna i prijenosna računala, zaslone, pisače i drugu računalnu opremu kojom se više ne koristi.

Sud poziva zainteresirane strane da podnesu zahtjev za stjecanje navedene opreme u skladu s pravilima o doniranju utvrđenima u ovom pozivu.

Odluku o doniranju računalne opreme koja se više ne koristi donosi isključivo Sud i to za svaki slučaj zasebno. Zbog povjerljivosti podataka i softverskih licencija s prijenosnih i stolnih računala prije doniranja izbrisat će se svi podatci.

Kako podnijeti zahtjev?

 1. Zahtjev se podnosi preko internetskog obrasca (vidi poveznice ispod teksta). Molimo vas da ispunjeni obrazac, zajedno s pismom motivacije napisanom na memorandumu organizacije koja podnosi zahtjev za računalnu opremu koja se više ne koristi, pošaljete poštom na sljedeću adresu: European Court of Auditors – 12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg – LUXEMBOURG.
 2. Napominjemo da se prihvaćaju samo zahtjevi i pisma motivacije podneseni na engleskom ili francuskom jeziku. U pismu se mora podrobno objasniti s kojom je svrhom zahtjev podnesen.
 3. Zahtjevi moraju biti potpisani.

Kriteriji za podnošenje zahtjeva


 • Prijaviti se mogu neprofitne organizacije koje djeluju u socijalnom ili obrazovnom sektoru, lokalni društveni centri te javne i neprofitne privatne obrazovne ustanove kao što su škole. Političke stranke ne mogu podnijeti zahtjev za donaciju.
 • Ne prihvaćaju se zahtjevi fizičkih osoba. Sud slobodno ocjenjuje zadovoljava li podnositelj zahtjeva ove kriterije te može odbiti zahtjev.
 • Školskim ustanovama rad mora biti odobren od nadležnog upravnog tijela. U skladu s tim, zahtjevu se prilaže dokaz o tome da je škola licencirana (primjerice dokaz o upisu u registar pri ministarstvu obrazovanja, objavi u službenom glasilu države itd.). Neprofitne organizacije moraju pružiti dokaz o tome da su registrirane u jednoj od država članica EU–a (primjerice o pravnom statusu, upisu u registar neprofitnih organizacija itd.).

Na zahtjeve koji zadovoljavaju uvjete odgovarat će se prema redoslijedu njihova podnošenja. Ako računalna oprema u tom trenutku nije dostupna, škola ili ustanova primit će pisanu obavijest o tome da će njezin zahtjev biti obrađen kada oprema bude dostupna.

Uspješni kandidati

Uspješni kandidati u potpunosti su odgovorni za organiziranje i plaćanje troškova dostave računalne opreme od zgrada Suda u četvrti Kirchberg u Luxembourgu do krajnjeg odredišta, odnosno za preuzimanje opreme u zgradama Suda u Kirchbergu u roku od 2 mjeseca od primitka pisane potvrde Suda. Sud ne organizira pripremu i slanje računalne opreme.

U slučaju da opremu preuzima treća strana, kandidat mora o tome obavijestiti Sud i navesti podatke o osobama koje će preuzeti opremu, kao i točan datum i vrijeme preuzimanja. Primopredaja opreme moguća je tek nakon što se potpiše i provjeri odgovarajuća dokumentacija.

Uspješni kandidati po primitku opreme potpisuju pismo kojim se, među ostalim, obvezuju na to da će:

 • poštovati pravo Suda da svojim posjetima prati projekt kojem je donirana računalna oprema
 • poštovati pravo Suda da na svojim internetskim stranicama objavi podatke o donaciji, kao i identitet i lokaciju njezina primatelja
 • prihvatiti da Sud ne pruža nikakvu podršku niti jamstvo za doniranu opremu
 • podmiriti sve poreze i pristojbe za uvoz računalne opreme u odredišnu državu
 • sami organizirati dostavu računalne opreme i podmiriti sve troškove prijevoza od Luxembourga do krajnjeg odredišta, te
 • zbrinuti opremu na ekološki prihvatljiv način kada više ne bude upotrebljiva.

Korisne poveznice​