No
No

Az Európai Számvevőszék általa már nem használt asztali számítógépeket, laptopokat, monitorokat, nyomtatókat és más informatikai eszközöket bocsát az uniós tagállamokban hivatalosan bejegyzett non-profit szervezetek, helyi közösségi központok vagy iskolák rendelkezésére.

A Számvevőszék felkéri az érdeklődőket, hogy a jelen felhívásban meghatározott adományozási feltételeknek megfelelően nyújtsák be pályázati jelentkezésüket a fenti berendezésekre.

A használaton kívüli informatikai eszközök adományozásáról a Számvevőszék saját hatáskörben, eseti alapon dönt. Titoktartási és szoftver-jogtisztasági okokból minden laptopról és asztali számítógépről letöröljük az összes adatot és szoftvert.

A jelentkezés módja

 1. A jelentkezéseket az on-line jelentkezési lap használatával lehet benyújtani (lásd az alább hivatkozásokat). Kérjük, a kitöltött jelentkezési lapot és a használaton kívüli informatikai eszközöket igénylő szervezet fejléces levélpapírján benyújtott kísérőlevelet postán küldjék el az Európai Számvevőszék címére: 12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg - LUXEMBOURG.
 2. Csak az angol vagy francia nyelven benyújtott jelentkezési lapokat és kísérőleveleket tudjuk elfogadni. A kísérőlevélnek tartalmaznia kell a kérés céljának részletes indoklását.
 3. A jelentkezési lapokat alá kell írni.

Támogathatósági feltételek


 • A programban társadalmi vagy oktatási tevékenységet végző non-profit szervezetek, illetve helyi közösségi központok, közfenntartású vagy magánfenntartású, de non-profit oktatási szervezetek, köztük iskolák vehetnek részt. Politikai pártok nem jogosultak támogatásra.
 • Magánszemélyek nevében történő jelentkezéseket nem áll módunkban fogadni. A Számvevőszék teljes mértékben saját hatáskörben dönti el, hogy a jelentkezők teljesítik-e a támogathatósági feltételeket, és fenntartja a jogot a jelentkezések elutasítására.
 • Az iskoláknak az illetékes helyi hatóságok által kiadott működési engedéllyel kell rendelkezniük. A pályázati anyagban igazolni kell, hogy az adott iskola rendelkezik a szükséges engedélyekkel (pl. az illetékes oktatási minisztérium nyilvántartásába történő bejegyzés vagy a hivatalos közlönyben történő megjelenés stb.) A non-profit szervezeteknek igazolniuk kell, hogy uniós tagállamban vannak bejegyezve (pl. jogi státusz, közérdekű szervezetként történő bejegyzés stb.).

A jogosultsági feltételeknek megfelelő jelentkezéseket érkezési sorrendben elégítjük ki. Amennyiben a kért informatikai eszköz éppen nem áll rendelkezésre, írásban értesítjük az iskolát vagy intézményt, hogy kérésüket akkor dolgozzuk fel, ha ismét rendelkezésre áll az eszköz.

Sikeres jelentkezők

A sikeres jelentkezők viselik a szállítási költségeket, és nekik kell megszervezniük az informatikai eszközök elszállítását a Számvevőszék luxembourgi (Kirchberg) székhelyéről a végleges rendeltetési helyre, illetve nekik kell azokat átvenniük a Számvevőszék kirchbergi székhelyén, a Számvevőszék által küldött megerősítő levél kézhezvételétől számított 2 hónapon belül. A Számvevőszék nem rendelkezik az informatikai eszközök szállításra való előkészítéséhez és elszállításához szükséges erőforrásokkal.

Amennyiben az eszközöket harmadik fél veszi át, a pályázónak tájékoztatnia kell a Számvevőszéket az eszközöket átvevő személy(ek) nevéről és adatairól, valamint meg kell adnia az átvétel dátumát és időpontját. Az eszközök átadása csak a dokumentumok aláírása és ellenőrzése után történik meg.

A sikeres jelentkezőknek a berendezések átvételekor egy nyilatkozatot kell aláírniuk, amelyben többek között elfogadják a következőket:

 • a Számvevőszék jogosult az adományozott informatikai eszközöket használó projekteket meglátogatni;
 • a Számvevőszék jogosult honlapján közzétenni az adományozás részleteit, valamint a fogadó szervezet nevét és helyét;
 • a Számvevőszék semmilyen terméktámogatást és garanciát nem nyújt az adományozott eszközökkel kapcsolatban;
 • teljesíteni fogják az informatikai eszközöknek a rendeltetési hely országába történő behozatala során esedékes mindennemű adó- és vámkötelezettséget;
 • saját maguk megszervezik a szállítást és viselik a szállítási költségeket Luxembourgból az informatikai berendezések végleges rendeltetési helyéig;
 • gondoskodnak arról, hogy a berendezéseket az élettartamuk végén környezetvédelmi szempontból felelős módon ártalmatlanítsák.

Kapcsolódó hivatkozások