Yes
No 

 

Special report 28/2023: Public procurement in the EU
Különjelentés 28/2023: Közbeszerzés az Európai Unióban
Jelentés az Egységes Szanálási Testület, a Tanács és a Bizottság említett rendelet szerinti feladatai teljesítésének következtében felmerülő függő kötelezettségeiről a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the 2022 financial year
Különjelentés 25/2023: Az uniós akvakultúra-politika
Special report 25/2023: EU aquaculture policy
Report on the accounts of the European Schools for the 2022 financial year
A 2022. évi pénzügyi évre vonatkozó éves jelentés az Európai Unió közös vállalkozásairól
Annual report on EU Joint Undertakings for the financial year 2022
Review 06/2023: The Commission’s 2022 annual management and performance report for the EU budget
06/2023. sz. áttekintés: A Bizottság uniós költségvetésre vonatkozó, 2022. évi éves irányítási és teljesítményjelentése
Review 05/2023: Reforming the EU’s economic governance: Opportunities with risks and challenges
05/2023. sz. áttekintés: Az Unió gazdasági kormányzásának reformja: lehetőségek, kockázatok és kihívások
Special report 24/2023: Smart cities
Különjelentés 24/2023: Intelligens városok
2022: Az uniós ügynökségek ellenőrzéséről röviden Bevezető az Európai Számvevőszéknek az uniós ügynökségekről szóló 2022. évi éves jelentéséhez
2022 Audit of EU agencies in brief Introducing the European Court of Auditors’ 2022 annual report on EU agencies
Annual report on EU agencies for the financial year 2022
A 2022. évi pénzügyi évre vonatkozó éves jelentés az Európai Unió ügynökségeiről
ECA Journal 02/2023 – Migration policy and the EU
Special report 26/2023: The Recovery and Resilience Facility’s performance monitoring framework
Különjelentés 26/2023: A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz teljesítménymonitoring-kerete
Különjelentés 20/2023: A fogyatékossággal élők támogatása
Special report 20/2023: Supporting people with disabilities
Különjelentés 20/2023: A fogyatékossággal élők támogatása
Special report 20/2023: Supporting persons with disabilities
Opinion 04/2023
04/2023. sz. vélemény
Speech by Tony Murphy, President of the European Court of Auditors - Presentation of the ECA’s 2022 annual report Committee on Budgetary Control – European Parliament
Beszéd – Tony Murphy, az Európai Számvevőszék elnöke - Az Európai Számvevőszék 2022. évi éves jelentésének bemutatása az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága előtt
Opinion 02/2023 concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down measures to strengthen solidarity and capacities in the Union to detect, prepare for and respond to cybersecurity threats and incidents
Opinion 03/2023 concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Ukraine Facility
02/2023. sz. vélemény
03/2023. sz. vélemény az Ukrajna-eszköz létrehozásáról szólóeurópai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
Annual reports concerning the financial year 2022
A 2022. évi pénzügyi évre vonatkozó éves jelentések
2022 - EU audit in brief
2022 - Az uniós számvevőszéki ellenőrzésről röviden
2022 annual report – Glossary
Az Európai Számvevőszék 2022. évi éves jelentése – Glosszárium
2022 annual report - The 10 most frequently asked questions
2022. évi éves jelentés - A 10 leggyakrabban feltett kérdés
Annual report - Key figures for 2022
Éves jelentés - A 2022. év főbb adatai
Különjelentés 23/2023: A szőlőültetvények szerkezetátalakítása és telepítése az Unióban
Special report 23/2023: Restructuring and planting vineyards in the EU
Special report 21/2023: The Spotlight Initiative to end violence against women and girls
Különjelentés 22/2023: Tengeri megújuló energia az Unióban
Special report 22/2023: Offshore renewable energy in the EU
Különjelentés 21/2023: A Reflektorfény kezdeményezés a nők és lányok elleni erőszak felszámolására