Yes
Yes • 18.10.1977 - 17.10.1987

  Paul GAUDY

  Paul GAUDY

  Gimė 1921 m. rugpjūčio 4 d. Nivelyje; studijavo klasikinius humanitarinius mokslus (graikų ir lotynų kalbas); studijavo pramonės apskaitą; prekybos ir finansų mokslų diplomas; dirbo dėstytoju Briuselio Sent Luiso verslo aukštojoje mokykloje; finansinių bendrovių auditorius Briuselyje ir Administration centrale des contributions directes teisės departamente (1942 m.). Studijų departamento generalinis sekretorius, atsakingas už derybas (Eurochemic, Eurokontrolė) ir tarptautiniu lygiu vykdomą darbą (Europos Bendrijos) (1957 m.); darbas ne visu etatu Service du Crédit Public, kol buvo paskirtas tarptautinėms pareigoms 1960 m. balandžio mėn.; generalinio inspektoriaus rangas; nuolatinės atstovybės finansų patarėjas, atsakingas už finansų, fiskalines ir administracines derybas, biudžeto komiteto, Europos plėtros fondo ir Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo tikrasis narys ir Europos socialinio fondo komiteto pakaitinis narys; Europos mokyklų valdytojų tarybos administracinio ir finansų komiteto narys; ekspertų valdytojų grupės narys (1959 m.); Europos investicijų banko direktorių valdybos pakaitinis narys (1970 m.); EAPB auditorius (1971 m.); audito valdybos narys (1972 m.); Europos Audito Rūmų narys 1977 m. spalio 18 d. iki 1987 m. spalio 17 d. Mirė 2017 m. sausio 20 d.
 • 18.10.1987 - 15.03.1992

  Fernand HEBETTE

  Fernand HEBETTE

  Gimė 1923 m. spalio 24 d. Vinene; teisės mokslų daktaro ir ekonomikos mokslų laipsnis; ekonomistas ir Ekonomikos ministerijos patarėjas ekonomikos klausimais (1949 m.); Užimtumo, socialinių reikalų ir vidurinės klasės ministerijų finansų inspektorius (1959 m.); Ministro pirmininko tarnybos patarėjas (1963 m.) socialinių reikalų ir švietimo koordinavimo ministro kabineto vadovo asistentas (1966 m.). Ministro pirmininko ekonomikos ir socialinių reikalų tarnybos vadovas (1968 m.); Ekonomikos ir socialinių reikalų ministrų komiteto pirmininkas (1972 m.); už biudžetą atsakingo valstybės sekretoriaus kabineto vadovas (1974 m.); Komunikacijos ministrui akredituotas generalinis finansų inspektorius (1976 m.); už biudžetą atsakingo valstybės sekretoriaus kabineto vadovas (1977 m.); Komunikacijos ministrui akredituotas generalinis finansų inspektorius (1979 m.); valstybės sąskaitų reformos generalinis atstovas (1982 m.); Europos Audito Rūmų narys nuo 1987 m. spalio 18 d. iki 1992 m. kovo 15 d. Mirė 1992 m. kovo 15 d.
 • 21.12.1992 - 09.02.1994

  Roger CAMUS

  Roger CAMUS

  Gimė 1928 m. gruodžio 18 d. Bouffioulxe; prekybos ir finansų mokslų diplomas (1953 m.); išlaikė viešąjį konkursą į finansų inspektoriaus padėjėjo pareigas (1958 m.); antroji vieta Administravimo mokslų institute (1963 m.); Royal Society of Political Economy narys; Groupe Économique HEC Saint-Louis pirmininkas. Nacionalinis statistikos institutas (1947 m.); įvairios pareigos Belgijos Cour des comptes (1954 m.); Specialių biudžeto tyrimų departamentas (1966 m.); aukšto lygio techninis bendradarbiavimas Zaire (1973 m.); Belgijos Cour des comptes narys (1975 m.); ryšių palaikymo pareigūnas su Europos Bendrijų Audito Rūmais (1977 m.); Agence Française de coopération culturelles et technique Paryžiuje auditorius (1976 m.); socialinės apsaugos ministro kabineto vadovo asistentas (1974 m.); Centre public d’aide sociale Briuselyje narys (1989 m.); Europos Audito Rūmų narys nuo 1992 m. gruodžio 21 d. iki 1994 m. vasario 9 d. Mirė 2013 m. spalio 15 d.
 • 10.02.1994 - 29.02.2000

  Patrick EVERARD

  Patrick EVERARD

  Gimė 1940 m. kovo 13 d. Eterbeke; teisės studijos Université libre de Bruxelles; verslo ir inžinerijos studijos Nansi teisės fakultete; privatus verslas (1961–1963 m.); administratorius Europos Komisijoje. Direktyvų dėl bendrovių teisės suderinimo projektai (1963 m.); Biudžeto generalinio direktorato vyriausiasis administratorius (1968 m.). Generalinio direktoriaus pavaduotojas (1972 m.); „Bendrojo biudžeto, valdymo ir finansinės informacijos“ padalinio vadovas (1974 m.); padalinio vadovas, vėliau direktorius, atsakingas už paramos teikimą besivystančioms šalims Audito Rūmuose (1978 m.); už audito metodiką atsakingas direktorius (1985 m.); generalinis sekretorius (1989 m.); Europos Audito Rūmų narys nuo 1994 m. vasario 10 d. iki 2000 m. vasario 28 d.; priemonių, skirtų Vidurio ir Rytų Europos šalims, naujoms nepriklausomoms (buvusios SSRS) valstybėms ir Mongolijai auditas (1996 m.). Mirė 2024 m. kovo 11 d.
 • 01.03.2000 - 28.02.2006

  Robert REYNDERS

  Robert REYNDERS

  Gimė 1945 m. gegužės 23 d. Ostendėje; Gento universitete baigė ekonomikos studijas; Belgijos nacionalinio banko (Centrinio banko) Mokslinių tyrimų departamento skyriaus direktorius; atsakingas už nacionalines sąskaitas ir viešąsias finansines sąskaitas (1976 m.); specialusis patarėjas ekonomikos ir pinigų politikos klausimais Burundžio banke (Centriniame banke) nuo Tarptautinio valiutos fondo (1983 m.). Biudžeto reikalų federalinio ministro kabineto direktorius (1988 m.); Belgijos nacionalinio banko direktorius ir Tarybos narys (1991 m.); Belgijos – Liuksemburgo valiutų keitimo instituto Tarybos narys (2000 m.); nuo 2000 m. kovo 1 d. iki 2006 m. vasario 28 d. Europos Audito Rūmų narys. Mirė 2021 m. lapkričio 8 d.
 • 01.03.2006 - 30.04.2018

  Karel PINXTEN

  Karel PINXTEN

  Gimė 1952 m. liepos 19 d.Overpelte; Kembridžo universiteto (JK) ekonomikos magistro laipsnis (M. Phil), Britų tarybos stipendija; Katalikiškojo Leuveno universiteto ekonomikos mokslų daktaro laipsnis, specialybė – viešieji finansai ir pinigų ekonomika; Antverpeno universiteto teisės bakalauro laipsnis. Nuo 1977 m. iki 1978 m. buvo Katalikiškojo Leuveno universiteto ekonomikos studijų centro mokslinis bendradarbis viešųjų finansų srityje.; 1978 m., laimėjęs Belgijos užsienio prekybos ministro konkursą, šešis mėnesius studijavo Japonijoje; Nuo 1980 m. buvo Belgijos audito rūmų auditorius, o nuo 1994 m. dirbo Belgijos vyriausybėje; 1984–1994 m. buvo komandiruotas Belgijos audito rūmų. Nuo 1983 m. iki 2006 m. buvo Overpelto miesto meras. Nuo 1984 m. iki 1985 m. Belgijos ministro pirmininko pavaduotojo patarėjas. Nuo 1985 m. iki 1989 m. Belgijos finansų ministro patarėjas. Nuo 1989 m. iki 1991 m., būdamas Europos Parlamento nariu, buvo Biudžeto komiteto bei Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto narys. Nuo 1991 m. iki 1994 m. Belgijos Federalinio parlamento narys ir Finansų komiteto narys. Nuo 1994 m. iki 1995 m. buvo Gynybos ministras, o 1995–1999 m. Žemės ūkio ir MVĮ ministras. Nuo 1999 m. iki 2006 m., būdamas Federalinio parlamento nariu, kartu buvo Finansų ir užsienio reikalų komiteto narys. 2004 m. išrinktas Užsienio reikalų komiteto pirmininku. 2006 m. kovo 1 d. – 2018 m. balandžio 30 d. – Europos Audito Rūmų narys. 2015 m. Jo Karališkoji Didenybė Belgijos karalius Filipas K. Pinxten suteikė barono titulą.
 • 01.01.2007 - 31.12.2012

  Nadejda SANDOLOVA

  Nadejda SANDOLOVA

  Gimė 1956 m. balandžio 17 d. Bulgarijoje; įgijo tiksliųjų mokslų magistro laipsnį ekonomikos ir vadybos srityje Karlo Markso universitete Sofijoje; specializuotos finansinės analizės mokslo darbuotoja Statybos ekonomikos mokslinių tyrimų institute Sofijoje (1980–1986 m.); dėstytoja Sofijos Šv. Klemenso Ochridiečio universiteto Ekonomikos fakultete (1988–2006 m.). Pramonės ministerijos departamento vadovė, atsakinga už valstybės įmonių skolų ir joms suteiktų kreditų valdymo analizę ir ryšių su tarptautinėmis finansinėmis institucijomis valdymą (1991 m.); Sofia Bank Ltd. direktorių valdybos narė Bulgarijoje (1993 m.). Bulgarijos nacionalinės audito institucijos narė, atsakinga už šių sričių auditą: Bulgarijos centrinio banko, valstybės skolos, banko indėlių garantijų fondo, Bulgarijos eksporto draudimo agentūros, privatizavimo, valstybės garantuotos užsienio skolos ir viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės projektų. Ryšių su kitomis aukščiausiomis audito institucijomis, įskaitant Europos Audito Rūmus, palaikymo pareigūnė (1995 m.); Europos Tarybos plėtros banko Paryžiuje audito valdybos narė (2004 m.); Europos Audito Rūmų narė nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. IV audito grupėje „Nuosavi ištekliai, bankininkystė, administracinės išlaidos, Bendrijos institucijos ir įstaigos, vidaus politika“; Audito Rūmų Administracinio komiteto pakaitinė narė (2007 m.); IV kolegijos „Pajamos, mokslinių tyrimų ir vidaus politikos, Europos Sąjungos institucijos ir įstaigos“ narė; IV kolegijai CEAD kolegijoje atstovaujanti narė (2010 m.).
 • 01.01.2013 - 17.09.2023

  Iliana IVANOVA

  Iliana IVANOVA

  Gimė 1975 m. rugsėjo 14 d. Stara Zagoroje. Varnos ekonomikos universitete įgijo Tarptautinių ekonominių santykių magistro laipsnį; Tunderberdo tarptautinio valdymo mokykloje (Arizonos valstijoje, JAV) įgijo tarptautinio valdymo magistro laipsnį. Dirbo tarptautinių finansų įstaigų koordinatore Bulgarijos žemės ūkio ir maisto ministerijoje (1999–2002 m.); buvo investicijų ir verslo analitikė įvairiose JAV finansų ir bankų įstaigose (2004–2006 m.); Sofijos miesto tarybos narė (2007–2009 m.); Europos Parlamento narė (2009–2012 m.), buvo Biudžeto kontrolės komiteto (CONT) pirmininko pavaduotoja, Specialiojo finansų, ekonomikos ir socialinės krizės komiteto pirmininko pavaduotoja bei ES ir Kinijos delegacijos pirmininko pavaduotoja. 2013 m. paskirta Audito Rūmų nare; narė pranešėja, atsakinga už įvairias atitikties ir veiklos užduotis, nuo 2016 m. – II kolegijos „Investicijos sanglaudai, augimui ir įtraukčiai“ seniūnė; nuo 2022 m. –Audito kokybės kontrolės komiteto pirmininkė ir Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos Profesinių standartų komiteto pirmininkė. 2023 m. rugsėjo mėn. paskirta Europos Komisijos nare, atsakinga už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą.
 • 07.05.2004 - 06.05.2016

  Jan KINŠT

  Jan KINŠT

  Gimė 1965 m. Prahoje; Gavo Prahos ekonomikos universiteto baigimo diplomą finansų srityje (1987 m.). Dalyvavo šiuose seminaruose: Viešoji apskaita ir auditas (CIPFA, Londonas), privatizacija ir viešieji finansai (JICA, Tokijas), viešųjų finansų valdymas (TVF, Viena), valdžios sektoriaus finansų statistika (TVF, Vašingtonas (KA)), vystymosi pagalba korporacijų sektoriui (JICA, Tokijas); Čekijos finansų ministerija, Finansinės analizės departamentas (1988 m.). Valstybės biudžeto departamentas (1990 m.); Valstybės biudžeto departamento direktoriaus pavaduotojas ir Bendrojo biudžeto reikalų skyriaus vadovas (1994 m.); CERN Finansų komiteto narys (1993–1996 m.); Čekijos aukščiausiosios audito institucijos (Nejvyšší kontrolní úřad) Analizės departamento direktorius; Atstovavo Čekijos AAI Europos Audito Rūmų, SIGMA ir šalių kandidačių ekspertų darbo grupėje dėl audito vadovo. Vykdė įvairius Pasaulio banko įgaliojimus kaip ekspertas (1999 m.). Čekijos Respublikos aukščiausiosios audito institucijos paskirtas narys (2003 m. liepos mėn.); Europos Audito Rūmų narys nuo 2004 m. gegužės 7 d. iki 2016 m. gegužės 6 d.; III audito grupė „Išorės veiksmai“; Audito Rūmų Administracinio komiteto narys; Tikrinimo komiteto narys ir pirmininkas; Europolo tikrinimo komiteto narys ir pirmininkas; III kolegijos „Išorės veiksmai“ seniūnas ir Administracinio komiteto narys (2010 m.); Atstovavo III kolegijai CEAD kolegijoje (2011 m.). I kolegijos „Gamtinių išteklių išsaugojimas ir valdymas“ narys ir vėliau seniūnas (2013 m.), atstovaujantis kolegijai CEAD kolegijoje.
 • 18.10.1977 - 17.04.1983

  Arne JOHANSEN

  Arne JOHANSEN

  Gimė 1922 m. rugpjūčio 29 d. Kopenhagoje; teisininko (pirmasis teisininko) diplomas Kopenhagos universitete (1948 m.); Danijos viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų audito tarnybos pareigūnas (1948 m.); Apeliacinio teismo teisininko kvalifikacijos pažymėjimas (1952 m.); NATO Tarptautinės auditorių tarybos Paryžiuje auditorius (1957 m.). ESRO auditorių tarybos Paryžiuje narys (1964 m.); Viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų audito tarnybos skyriaus vadovas (1966 m.); Viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų audito tarnybos departamento vadovas (1972 m.); Europos Bendrijų audito tarybos Briuselyje narys (1973 m.); Viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų auditoriaus pavaduotojas (1976 m.); Nuo 1977 m. spalio 18 d. iki 1983 m. balandžio 17 d. Europos Audito Rūmų narys. Mirė 1996 m. gegužės 1 d.
 • 18.04.1983 - 17.04.1989

  Keld BRIXTOFTE

  Keld BRIXTOFTE

  Gimė 1922 m. gegužės 6 d. Herestede; teisininko diplomas Kopenhagos universitete (1948 m.); teisininkas (1948 m.); Danijos viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų audito tarnybos pareigūnas (1949 m.); laikinoji pareigybė NATO Tarptautinėje auditorių taryboje (1956 m.); NATO Tarptautinės auditorių tarybos auditorius (1960 m.). Danijos viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų audito tarnybos skyriaus vadovas (1967 m.); Danijos viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų audito tarnybos departamento vadovas (1974 m.); auditorius-atstovas ECMWF, Redinge, Jungtinė Karalystė (1976 m.); auditorius-atstovas EMBL, Heidelberge, Vokietija (1978 m.); auditorius (1977 m.); Nuo 1983 m. balandžio 18 d. iki 1989 m. balandžio 17 d. Europos Audito Rūmų narys. Mirė 1990 m. Rugsėjo 23 d.
 • 18.04.1989 - 30.06.1995

  Ole WARBERG

  Ole WARBERG

  Gimė 1931 m. spalio 24 d. Vailėje; ekonomikos magistro laipsnis Kopenhagos universitete (1957 m.); Danijos viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų audito tarnybos auditorius (1957 m.); auditorius NATO (1966 m.); Danijos viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų audito tarnybos skyriaus vadovas (1971 m.). Danijos viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų audito tarnybos departamento vadovas (1973 m.); Generalinio auditoriaus pavaduotojas (1983 m.); Nuo 1989 m. balandžio 18 d. iki 1995 m. birželio 30 d. Europos Audito Rūmų narys. Mirė 2014 m. Birželio 4 d.
 • 01.07.1995 - 31.12.2001

  Jørgen MOHR

  Jørgen MOHR

  Gimė 1940 m. Kopenhagoje; politikos mokslų diplomas Kopenhagos universitete ir Kopenhagos verslo administravimo mokykloje (Handelshøjskolen); Finansų ministerijos ir Užsienio reikalų ministerijos pareigūnas (1965 m.); Danijos nacionalinės audito tarnybos (Rigsrevisionen) skyriaus vadovo pavaduotojas. Skyriaus vadovas, atsakingas už viešųjų darbų finansinių ataskaitų ir Grenlandijos ministerijos auditą; Valdybos narys, atsakingas už Socialinių reikalų ir Aplinkos ministerijų auditą (1971 m.); generalinis auditorius (1985 m.); Monopolių apeliacinės valdybos narys (1987 m.); Nuo 1995 m. liepos 1 d. iki 2001 m. gruodžio 31 d. Europos Audito Rūmų narys, atsakingas už socialinę politiką, pramonės politiką, Salonikų centrą, Dublino fondą ir Sanglaudos fondą („Aplinkos apsaugos“ aspektą).
 • 01.01.2002 - 29.02.2012

  Morten Louis LEVYSOHN

  Morten Louis LEVYSOHN

  Gimė 1949 m. kovo 31 d. Kopenhagoje; teisininko diplomas Kopenhagos universitete; Valstybės patikėtinių biuro prie Teisingumo ministerijos pareigūnas (1972 m.); Danijos valstybinės audito įstaigos (Rigsrevisionen) skyriaus vadovas, atsakingas už metinę ataskaitą, tarpdepartamentinį planavimą ir Socialinių reikalų, Vidaus reikalų ir Aplinkos ministerijų auditą (1985 m.). Rigsrevisionen departamento vadovas, atsakingas už bendrą planavimą ir finansinių auditų valdymą (1995 m.); ES aukščiausiųjų audito institucijų ir Europos Audito Rūmų atstovų darbo grupės dėl INTOSAI audito standartų Europos įgyvendinimo rekomendacijų narys (1996 m.); Rigsrevisionen Generalinio auditoriaus, atsakingo už finansinius auditus, Gynybos, Mokesčių, maisto, žemės ūkio ir žuvininkystės ministerijų veiksmingumo auditus, pavaduotojas (1999 m.); Europos Audito Rūmų ir NATO tarptautinės auditorių tarybos ryšių palaikymo pareigūnas (2000 m.); Nuo 2002 m. sausio 1 d. iki 2012 m. vasario 29 d. Europos Audito Rūmų narys, atsakingas už ES institucijų administracinių išlaidų, Oficialiųjų leidinių biuro, išorės biurų ir Bendrijos delegacijų bei subsidijų auditą (2002 m.);. IV audito grupės „Pajamos, bankininkystė, administracinės išlaidos, Europos bendrijos institucijos ir įstaigos, vidaus politika“ narys (2004 m.); šios grupės seniūnas (2005 m.); CEAD grupės („Koordinavimas, komunikacija, vertinimas, užtikrinimas ir plėtotė“) narys; Administracinio komiteto pakaitinis narys (2009 m.); II kolegijos „Struktūrinė, transporto ir energetikos politikos“ narys ir II kolegijai CEAD kolegijoje atstovaujantis narys; II kolegijos seniūnas ir Audito Rūmų Administracinio komiteto narys (2010 m.).
 • 01.03.2012 - 01.02.2015

  Henrik OTBO

  Henrik OTBO

  Gimė 1949 m. lapkričio 14 d. Kopenhagoje; ekonomikos magistro laipsnis Kopenhagos universitete (1976 m.); Danijos nacionalinės audito tarnybos (Rigsrevisionen) pareigūnas (1976–1984 m.); Kopenhagos verslo mokyklos ekonomikos ir civilizacijos (1980–1983 m.) bei statistikos dėstytojas (1983 m.); Europos Audito Rūmų nario iš Danijos atašė (1984–1985 m.). Europos Audito Rūmų nario iš Danijos kabineto vadovas (1985–1988 m.); Danijos nacionalinės audito tarnybos pareigūnas (1988–1989 m.); Kopenhagos universiteto statistikos dėstytojas (1988–1991 m.); Danijos nacionalinės audito tarnybos skyriaus vadovas (1989–1995 m.); Kopenhagos universiteto ekonomikos ir civilizacijos dėstytojas (1991–1995 m.); generalinis auditorius (1995–2012 m.); INTOSAI profesinių standartų komiteto pirmininkas (2004–2012 m.); 2012 m. kovo 1 d. tapo Europos Audito Rūmų nariu; CEAD grupės („Koordinavimas, komunikacija, vertinimas, užtikrinimas ir plėtotė“) narys. Mirė 2015 m. Vasario 1 d.
 • 18.10.1977 - 17.10.1983

  Albert LEICHT

  Albert LEICHT

  Gimė 1922 m. kovo 1 d. Hagenbache; studijavo teisę Mainco universitete (1946 m.); referendaras (pirmas valstybinis teisės egzaminas), vėliau asesorius (antras valstybinis teisės egzaminas) (1949 m.); teisinė praktika, vėliau teisėjas Špejerio socialinių bylų teisme (1953 m.); administratorius (referentas) Reino krašto-Pfalco švietimo ir kultūros reikalų ministerijoje (1955 m.). Vokietijos Parlamento (Bundestago) narys; Biudžeto komiteto audito pakomitečio pirmininkas (1957 m.); CDU/CSU grupės biudžeto komiteto pirmininkas (1965 m.); parlamentinis valstybės sekretorius Federalinėje finansų ministerijoje (1967 m.); Bundestago biudžeto komiteto pirmininkas (1969 m.); Europos Audito Rūmų narys nuo 1977 m. lapkričio 18 d. iki 1983 m. spalio 17 d. Mirė 1994 m. Spalio 2 d.
 • 18.10.1983 - 20.12.1989

  Lothar HAASE

  Lothar HAASE

  Gimė 1923 m. rugpjūčio 30 d. Kaselyje; ekonomikos mokslų laipsnis Marburgo universitete (1948 m.); Federalinis darbo biuras (1953 m.); Vokietijos parlamento (Bundestago) narys (1961 m.); Bundestago Biudžeto komiteto narys; Biudžeto komiteto audito pakomitečio narys, atsakingas už Vokietijos Federacinės Respublikos sąskaitų auditą (1962 m.). Biudžeto komiteto pirmininkas (1980 m.); Bundestago Ekonomikos reikalų komiteto pirmininkas (1982 m.); Audito Rūmų narys nuo 1983 m. spalio 18 d. iki 1989 m. gruodžio 20 d. Mirė 2013 m. Gruodžio 8 d.
 • 21.12.1989 - 31.12.2001

  Bernhard FRIEDMANN

  Bernhard FRIEDMANN

  Gimė 1932 m. balandžio 8 d. Otersvejeryje; ekonomikos mokslų daktaras, Freiburg-in-Breisgau universiteto ir Freiburgo ekonomikos ir viešojo administravimo mokyklos absolventas; vyresniojo pareigūno postai Vokietijos federalinėje valstybės tarnyboje ir pramonėje; Vokietijos parlamento (Bundestago) narys (1976 m.). Dalyvavo Parlamento Biudžeto komitete ir pirmininkavo Biudžeto kontrolės komitetui (1982 m.) ir Gynybos išlaidų tvirtinimo komitetui (1985 m.); Europos Audito Rūmų narys nuo 1989 m. gruodžio 21 d. iki 2001 m. gruodžio 31 d., atsakingas už Europos anglių ir plieno bendrijos (EAPB), skolinimosi ir skolinimo veiklos, palūkanų subsidijų ir pagalbos Vidurio ir Rytų Europos šalims ir naujoms nepriklausomoms buvusios Sovietų Sąjungos valstybėms auditą; audito grupės, atsakingos už struktūrinę pagalbą, regioninę politiką, integruotas Viduržemio jūros regiono programas ir Sanglaudos fondo „transporto infrastruktūros“ skyrių, seniūnas (1994 m.); Audito Rūmų pirmininkas (1996–1999 m.). Mirė 2021 m. gegužės 18 d.
 • 01.01.2002 - 31.12.2007

  Hedda VON WEDEL

  Hedda VON WEDEL

  Gimė 1942 m. liepos 18 d. Kvedlinburge/Harce.; teisės mokslų daktarė; išlaikė pirmą ir antrą valstybinius teisės egzaminus; teisės studijos Kylio (Vokietija) ir Getingeno (Vokietija) universitetuose ir Bordo universitete (Prancūzija); studijavo tarptautinius ryšius Johns Hopkins universiteto Bolonijos centre (Italija); vietos valdžios pareigūnė Hildesheime (Žemutinė Saksonija) (1971 m.). Vyresnioji pareigūnė Vokietijos vidaus santykių federalinėje ministerijoje ir Žemutinės Saksonijos vidaus ir ekonomikos reikalų bei transporto ministerijose (1975 m.); asmeninė patarėja Žemutinės Saksonijos vidaus reikalų ministerijoje (1979 m.); Vėzerio-Emso vietos vyriausybės pirmininko pavaduotoja (1981 m.); Valstybės sekretorė Žemutinės Saksonijos maisto, žemės ūkio ir miškininkystės ministerijoje (1983 m.); Vokietijos parlamento (Bundestago) narė (1990 m.); Vokietijos federalinės audito institucijos (Bundesrechnungshof) pirmininkė (1993 m.); Europos Audito Rūmų narė nuo 2002 m. sausio 1 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d., atsakinga už žemės ūkio politikos sričių, susijusių su pagalba už plotą, pieno ir jautienos rinkas, auditą (2002 m.); atsakinga už I audito grupės „Gamtos išteklių apsauga ir valdymas“ (2004 m.); I audito grupės seniūnė (2007 m.); Europos Audito Rūmų vidaus audito komiteto narė; Audito Rūmų Administracinio komiteto pakaitinė narė ir Europolo Jungtinio audito komiteto narė.
 • 01.01.2008 - 28.02.2014

  Harald NOACK

  Harald NOACK

  Gimė 1949 m. balandžio 22 d. Frankfurte prie Maino; teisės mokslų daktaro laipsnis Johanno Wolfgango Goethės universitete Frankfurte prie Maino; pirmas ir antras valstybiniai teisės egzaminai (1975 m.); teisėjas praktikantas prokuratūrose Visbadene ir Hanau (Hesenas); trejus metus skaitė paskaitas Visbadeno administravimo mokslų universitete, Frankfurto prie Maino akademiniame miestelyje (1980 m.). Valstybės prokuroras (1981 m.); vadovaujamos pareigos Heseno teisingumo ministerijoje; generalinis prokuroras (1984 m.); Ministerialrat (1986 m.); biudžeto reikalų ir regioninio planavimo departamentų vadovas Heseno teisingumo ministerijoje; Federalinės audito institucijos (Bundesrechnungshof) narys ir socialinio draudimo audito skyriaus vadovas (1989 m.); Ministerialdirigent, branduolinės energetikos reguliavimo ir radiacinės saugos departamento vadovas Heseno aplinkos, energetikos ir federalinių reikalų ministerijoje (1991 m.); valstybės sekretorius Heseno finansų ministerijoje (1994 m.); advokatas (specializacija – statyba, viešųjų pirkimų teisė ir viešojo ir privataus sektorių partnerystė); Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) Priežiūros komiteto narys (1999 m.); Valstybės sekretorius Šiaurės Reino-Vestfalijos finansų ministerijoje (2000 m.); Vokietijos bankų asociacijos valdybos narys (2004 m.), vėliau – generalinio direktoriaus pavaduotojas (2005 m.); Europos Audito Rūmų narys nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2014 m. vasario 28 d. – II audito grupė „Struktūrinė politika, transportas, moksliniai tyrimai ir energetika“; Audito Rūmų Administracinio komiteto pakaitinis narys (2008 m.); II kolegijos „Struktūrinė politika, transportas ir energetika“ narys (2010 m.); II kolegijos seniūnas ir Audito Rūmų Administracinio komiteto narys (2011 m.); Audito Rūmų paskirtas jų atstovu Europos stabilumo mechanizmo auditorių taryboje (2012 m.).
 • 07.05.2004 - 02.10.2016

  Kersti KALJULAID

  Kersti KALJULAID

  Gimė 1969 m. Tartu; Tartu universitete (Estija) įgijo biologijos mokslų bakalauro laipsnį (genetikos srityje) (1992 m.); Verslo administravimo magistro laipsnis (2001 m.); dirbo Hansapank Markets (investicijų bankininkystės skyriaus) kaip partnerė (1998 m.). Ekonominės politikos patarėja Estijos Ministro Pirmininko kabinete, atsakinga už ryšius su TVF ir kitomis daugiašalėmis finansinėmis institucijomis (ERPB, NIB, Pasaulio banku); dalyvavo pensijų reformos parengiamuosiuose darbuose (1999 m.); Iru elektrinės finansų valdytoja (2002 m.); Europos Audito Rūmų narė nuo 2004 m. gegužės 7 d. iki 2016 m. spalio 10 d., paskirta į II audito grupę „Struktūrinės politikos, transportas, moksliniai tyrimai ir energetika“, Audito Rūmų Administracinio komiteto pirmininkė (2006 m.); CEAD grupės „Koordinavimas, komunikacija, vertinimas, užtikrinimas ir plėtotė“ narė (2008 m.); Europolo jungtinio audito komiteto narė; už patikinimo pareiškimą (DAS) atsakinga Audito Rūmų narė CEAD kolegijoje „Koordinavimas, vertinimas, užtikrinimas ir plėtotė“ (2010 m.); 2016 m. spalio 10 d. paskiriama Estijos Respublikos prezidente penkerių metų laikotarpiui.
 • 01.01.2017 - 31.12.2022

  Juhan PARTS

  Juhan PARTS

  Gimė 1966 m. Taline, Estijoje; Tartu universitete baigė teisės studijas (cum laude). Prieš pradėdamas dirbti Europos Audito Rūmuose, Juhan Parts buvo Estijos Ministras Pirmininkas (2003–2005 m.), o prieš tai – Estijos nacionalinės audito tarnybos generalinis auditorius (1998–2002 m.). J. Parts užduotys Audito Rūmuose daugiausia buvo susijusios su gynybos ir užsienio reikalais. Jis buvo atsakingas už daug specialiųjų ataskaitų, be kita ko, dėl ES paramos teisinei valstybei Vakarų Balkanuose ir didelės korupcijos Ukrainoje mažinimo. Juhan Parts pirmininkavo Ateities prognozavimo darbo grupei, taip pat buvo Strategijos ir prognozavimo patariamosios grupės narys.
 • 18.10.1977 - 17.05.1986

  Michael MURPHY

  Michael MURPHY

  Gimė 1919 m. sausio 19 d. Korke; įvairios pareigos valstybės tarnyboje (1937 m.); administracijos pareigūnas, vėliau pagrindinio pareigūno padėjėjas Finansų ministerijoje (1946 m.); pagrindinis pareigūnas (1962 m.) ir už biudžetą atsakingo sekretoriaus padėjėjas (1968 m.); antrasis sekretorius (skyriaus viršininkas), viešųjų išlaidų skyriaus viršininkas, atsakingas už visus su viešosiomis išlaidomis susijusius klausimus (1971 m.). Finansų departamento sekretorius; Airijos centrinio banko direktorius; Tarptautinio rekonstrukcijos ir plėtros banko pakaitinis valdytojas; Trumpalaikės ekonomikos ir finansų politikos koordinavimo komiteto (EEC) narys; Nacionalinės ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos narys; Nacionalinės mokslų tarybos narys; Ekonomikos ir socialinių tyrimų instituto valdybos ir vykdomojo komiteto narys; Nuo 1977 m. spalio 18 d. iki 1986 m. gegužės 17 d. Europos Audito Rūmų narys; Audito Rūmų pirmininkas (1977–1981 m.); mirė 2009 m. kovo 28 d.
 • 18.05.1986 - 09.02.1994

  Richie RYAN

  Richie RYAN

  Gimė 1929 m. vasario 27 d. Dubline; diplomas ekonomikos, teisės ir politinių mokslų srityje Dublino universitetiniame koledže; komercinės teisės specialistas ir mokesčių srities teisininkas; bendrovės direktorius; Ekonomikos ir finansų ministrų tarybos narys; Tarptautinio valiutos fondo ir Europos investicijų banko valdytojas; Finansų ir viešųjų paslaugų ministras (1973 m.). Tarybos pirmininkas (1975 m.); Europos Parlamento narys (1977 m.); Europos Parlamento pirmininko pirmasis pavaduotojas (1984 m.); Nuo 1986 m. gegužės 18 d. iki 1994 m. vasario 9 d. Europos Audito Rūmų narys; mirė 2019 m. kovo 17 d.
 • 10.02.1994 - 29.02.2000

  Barry DESMOND

  Barry DESMOND

  Gimė 1935 m. Korke; prekybos mokslo magistro laipsnis Airijos nacionaliniame universitete; Pramonės inžinierių instituto narys; Airijos profesinių sąjungų kongreso švietimo ir pramonės pareigūnas (1961 m.); Airijos parlamento (Dáil Éireann) narys (1969 m.); Europos Tarybos Asamblėjos atstovas (1973 m.); Airijos darbo partijos pirmininko pavaduotojas (1981 m.). Valstybės ataskaitų komiteto narys (1987 m.); Europos Parlamento narys: Ekonomikos ir pinigų politikos bei pramonės politikos komiteto pirmininko pavaduotojas; Europos socialistų partijos frakcijos pirmininko pavaduotojas; EP ir AKR bei EP ir JAV delegacijų narys (1989 m.); Nuo 1994 m. vasario 10 d. iki 2000 m. vasario 29 d. Europos Audito Rūmų narys, atsakingas už EŽŪOGF Garantijų skyriaus ir mokslinių tyrimų sektorių; I audito grupės, atsakingos už EŽŪOGF I skyriaus (gyvūninės kilmės produktų, cukraus ir žuvininkystės) sektorių, seniūnas (1996 m.).
 • 01.03.2000 - 09.02.2010

  Máire GEOGHEGAN-QUINN

  Máire GEOGHEGAN-QUINN

  Gimė 1950 m. rugsėjo 5 d. Karnoje, Golvėjaus grafystėje; Blakroke, Dublino grafystėje baigė Karisforto mokytojų parengimo koledžą; Airijos parlamento (Dáil Éireann) narė (1975 m.); Pramonės, prekybos ir energetikos ministro parlamentinė sekretorė (1977 m.); tos pačios ministerijos valstybės sekretorė (1978 m.); tapo pirmąja moterimi Ministrų kabineto nare nuo valstybės įkūrimo; Gėlų kalbos regiono (Gaeltacht) ministrė (1979 m.). Švietimo ministerijos valstybės sekretorė (1982 m.); pirmojo parlamentinio tarppartinio komiteto už moterų teises pirmininkė (1982 m.); Šeimos problemų tarppartinio komiteto narė; Europos reikalų ministerijos valstybės sekretorė (1987 m.); buvo atsakinga už Airijos ES pirmininkavimo koordinavimą (1990 m.); pirmininkavo tarpžinybiniam ES politikos komitetui ir Airijos pirmininkavimo metu vadovavo biudžeto, kultūros, plėtros ir telekomunikacijų taryboms; Turizmo, transporto ir komunikacijų ministrė; atsakinga už vienuolika svarbiausių valstybinių Airijos bendrovių (1992 m.); Teisingumo ministrė (1993 m.) ir Airijos vyriausybinės grupės, dalyvavusios derybose tarp Airijos ir Britanijos vyriausybių dėl 1993 m. gruodžio mėn. Bendrosios deklaracijos dėl Taikos ir susitaikymo Airijoje, narė; tęsė karjerą kaip verslo konsultantė privačiame sektoriuje; dviejų didžiausių Airijos bendrovių tarybos narė; laikraščio „Irish Times“ nuolatinė bendradarbė bei televizijos TG4 airių kalba bendradarbė (1997 m.); Nuo 2000 m. kovo 1 d. iki 2010 m. vasario 9 d. Europos Audito Rūmų narė, atsakinga už ES gyvulinės ir augalinės kilmės produktų, kitų EŽŪOGF išlaidų ir žemės ūkio priemonių auditą (2000 m.); Europos Audito Rūmų narė, atsakinga už Audito Rūmų ADAR (Audito tobulinimas ir ataskaitos) skyrių; CEAD (Koordinavimas, vertinimas, užtikrinimas ir plėtotė) grupės seniūnė (2002 m.); III audito grupės „Išorės veiksmai“ narė (2006 m.); Audito Rūmų Administracinio komiteto narė nuo pat jo įsteigimo dienos (2009 m.).
 • 31.03.2010 - 29.02.2012

  Eoin O'SHEA

  Eoin O'SHEA

  Gimė 1976 m. Golvėjaus grafystėje; Airijos atestuotų apskaitininkų instituto atestuotas apskaitininkas; Airijos mokesčių instituto narys; kelių diplomų – Komercinės teisės mokslų diplomo, Airijos teisės draugijos diplomo – turėtojas; Teisės studijų diplomas, Honorable Society of Kings Inns, Airija; Komercinių bylų srities diplomas, Airijos teisės draugija; Juridinių asmenų nemokumo ir restruktūrizavimo srities diplomas, Airijos teisės draugija; Atestuotas apskaitininkas firmoje Deloitte & Touche (Dublinas)(1996 m.). Agentūros Ground Marketing Group pirmininkas (Havas Plc / 4D Ireland) (2000 m.); Airijos vadybos konsultantų instituto pirmininkas (2005 m.); Airijos direktorių instituto generalinis direktorius (2006 m.); Airijos policijos pajėgų (air. An Garda Siochána) audito komiteto narys (2009 m.); Nuo 2010 m. kovo 31 d. iki 2012 m. vasario 29 d. Europos Audito Rūmų narys: III audito grupės „Išorės veiksmai“ narys; IV kolegijos „Pajamos, moksliniai tyrimai ir vidaus politikos ir Europos Sąjungos institucijos ir įstaigos“ narys; CEAD kolegijos „Koordinavimas, vertinimas, užtikrinimas ir plėtotė“ pakaitinis narys; narys pranešėjas, atsakingas už Audito Rūmų darbą, susijusį su ES agentūromis.
 • 01.03.2012 - 28.02.2018

  Kevin CARDIFF

  Kevin CARDIFF

  Gimė 1961 m. vasario 24 d.; Humanitarinių mokslų bakalauras, Vašingtono universitetas (1983 m.); Verslo studijų magistras, Dublino universiteto koledžas (1991m.); Taikomosios finansų teisės diplomas, Airijos teisės draugija (2003 m.). Finansų departamento generalinis sekretorius (2010–2012 m.); Finansų departamento antrasis generalinis sekretorius (2006–2010 m.). Finansų departamento sekretoriaus pavaduotojas mokesčių politikos klausimais (2005–2006 m.); Finansų departamento sekretoriaus pavaduotojas bankininkystės, finansų ir tarptautinio pasiskirstymo klausimais (2001–2005 m.); Finansų departamento Informacijos laisvės ir etikos pagrindinio politikos skyriaus vadovas (1999–2001 m.); Finansų departamento administracinių biudžetų skyriaus vadovas (1998–1999 m.); Finansų departamento Viešojo sektoriaus pensijų politikos skyriaus vadovo pavaduotojas (1996–1998 m.); Finansų departamento Pinigų ir valiutų kursų politikos skyriaus pirmasis patarėjas (1989–1996 m.); Finansų departamento administracijos pareigūnas, atsakingas už valstybės vidaus skolos tvarkymą (obligacijų brokerio padėjėjas) (1988–1989 m.); Finansų departamento ir viešosios tarnybos departamento administracijos vadovas, atsakingas už valstybės tarnautojų įdarbinimo sąlygas (1986–1988 m.); Viešosios tarnybos departamento administracijos vadovas, atsakingas darbo užmokesčio politiką (1984–1986 m.). Be nuolatinių pareigų pastaraisiais metais įvairiu metu K. Cardiff atliko įvairias susijusias pareigas, pavyzdžiui: Centrinio banko komisijos nario; Europos investicijų banko direktorius pavaduotojo ir direktorių tarybos direktoriaus; Airijos vyriausybės Mokesčių konsultavimo grupės pirmininko ir nario; Elgesio kodekso grupės Airijos atstovo apmokestinimo klausimu; ir ES Finansinių paslaugų komiteto nario ir pakaitinio nario. Europos Audito Rūmų narys nuo 2012 m. gegužės 1 d. iki 2018 m. vasario 28 d. Jis buvo I kolegijos „Gamtinių išteklių išsaugojimas ir valdymas“ narys, CEAD kolegijos „Koordinavimas, vertinimas, užtikrinimas ir plėtotė“ narys, atsakingas už audito plėtotę ir audito peržiūrą ir IV kolegijos „Rinkų organizavimas ir konkurencinga ekonomika“ narys.
 • 01.01.1981 - 17.10.1983

  Georges VITALIS

  Georges VITALIS

  Gimė 1924 metais Atėnuose; teisininko laipsnis Atėnų universitete; teisininkas (1949 m.); apygardos teisėjas (1952 m.); vertintojas Pirmosios instancijos teisme (1954 m.); Graikijos vyriausybės paskirtas Jungtinių Tautų teisėju (1962 m.); Pirmosios instancijos teismo pirmininkas (1965 m.); Apeliacinio teismo teisėjas (1967 m.); patarėjas Graikijos audito rūmuose (1975 m.). Graikijos audito rūmų pirmininko pavaduotojas, vykdęs viešųjų finansų ir juridinių asmenų, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė, auditą (1980 m.); nuo 1981 m. sausio 1 d. iki 1983 m. spalio 17 d. Europos Audito Rūmų narys. Mirė 2013 m. Rugsėjo 10 d.
 • 18.10.1983 - 20.12.1989

  Stergios VALLAS

  Stergios VALLAS

  Gimė 1926 metais Platanos Trikalono mieste; įgijo teisininko laipsnį Atėnų universitete (1952 m.); baigė komercinės ir Europos teisės pouniversitetines studijas Paryžiaus universitete; pareigūnas Komunikacijų ministerijoje (Pašto tarnybos generaliniame direktorate) (1948 m.); Atėnų advokatų kolegijos teisininkas (1955 m.). Apygardos teisėjas (1956 m.); vertintojas, o vėliau teisėjas Pirmosios instancijos teisme (1957 m.); Pirmosios instancijos teismo pirmininkas (1970 m.); Apeliacinio teismo teisėjas ir Salonikų meras (1974 m.); patarėjas Graikijos audito rūmuose (1979 m.); nuo 1983 m. spalio 18 d. iki 1989 m. gruodžio 20 d. Europos Audito Rūmų narys. Mirė 2003 m. Lapkričio 9 d.
 • 21.12.1989 - 31.12.1995

  Constantinos ANDROUTSOPOULOS

  Constantinos ANDROUTSOPOULOS

  Gimė 1923 metais Pyrgos Ilia mieste; teisininko laipsnis Atėnų universitete; teisininkas Atėnuose (1952 m.); vertintojas, vėliau teisėjas Pirmosios instancijos teisme (1954 m.); vertintojas Valstybės teisės tarnyboje (1964 m.); valstybės patarėjas teisės klausimais Koordinavimo ministerijoje (Ekonomikos ministerijoje) bei Kultūros ir mokslo, Užsienio reikalų, Žemės ūkio ir Gynybos ministerijose (1969 m.). lankė Tarptautinės teisės akademiją Dalaso universitete (1972 m.); dalyvavo derybose dėl Graikijos įstojimo į Europos Bendrijas, kurios buvo surengtos Graikijos nuolatinėje atstovybėje Briuselyje (1975 m.); patarėjas teisės klausimais Žemės ūkio ministerijoje (1976 m.); nuo 1989 m. gruodžio 21 d. iki 1995 m. gruodžio 31 d. Europos Audito Rūmų narys. Mirė 1998 m. Sausio 1 d.
 • 01.01.1996 - 31.12.2001

  Kalliopi NIKOLAOU

  Kalliopi NIKOLAOU

  Gimė 1937 metais Assos Korinthos mieste; ekonomikos laipsnis Bonos universitete; ekonomikos magistro laipsnis Berklio universitete; ekonomikos daktaro diplomas Bonos universitete; ekspertas ir tyrėjas Ekonomikos planavimo ir tyrimų centre, atsakingas už pramonės sektorių. Europos Parlamento narys, biudžeto koordinatorius (1981 m.); Graikijos nacionalinio turto bendrovės prezidentas; Graikijos ambasadorius / EBPO nuolatinis atstovas (1993 m.); nuo 1996 m. sausio 1 d. iki 2001 m. gruodžio 31 d. Europos Audito Rūmų narys, atsakingas už EŽŪOGF 2 Garantijų skyriaus išlaidų auditą.
 • 01.01.2002 - 31.12.2013

  Ioannis SARMAS

  Ioannis SARMAS

  Gimė 1957 m. kovo 21 d. Koso saloje; teisininko laipsnis Atėnų universitete, savo laidos pirmūnas (1975 m.); baudžiamosios teisės (1980 m.), viešosios teisės (1982 m.) ir viešųjų finansų (1983 m.) tęstinių studijų diplomai Paryžiaus II Sorbonos universitete. Graikijos nacionalinėje viešojo administravimo mokykloje dėstė teisės ir viešųjų finansų metodiką (1989 m.), o Graikijos nacionalinėje magistratūros mokykloje – Europos Bendrijų Teisingumo Teismo ir Europos žmogaus teisių teismo jurisprudenciją (1997 m.); apsigynė teisės mokslų daktaro disertaciją (1985 m. įvertintą „su pagyrimu“); dalyvavo Graikijos valstybės tarybos ir Nacionalinės viešojo administravimo mokyklos surengtuose įdarbinimo konkursuose (1986 m.) (pirmoji vieta abiejuose šiuose konkursuose); aukšto rango pareigūnas Graikijos valstybės taryboje (1987 m.); aukšto rango pareigūnas Graikijos audito rūmuose (1993 m.); Graikijos audito rūmų pirmininko pavaduotojas; nuo 2002 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. Europos Audito Rūmų narys; I kolegijos „Gamtos išteklių išsaugojimas ir valdymas“ seniūnas; buvo įgaliotas audituoti Europos Centrinį Banką, Europos investicijų banką, taip pat Europos Sąjungos institucijų ir įstaigų bei Europos mokyklų veiklos išlaidas; kaip Audito Rūmų narys jis buvo atsakingas už Audito Rūmų metodikos, mokslinių tyrimų sektoriaus metodikos tobulinimą; Audito Rūmų komiteto, įgalioto vertinti Audito Rūmų narių išorės veiklą, pirmininkas; Europolo audito komiteto narys ir pirmininkas.
 • 27.01.1986 - 09.02.1994

  Josep SUBIRATS

  Josep SUBIRATS

  Gimė 1920 m. gegužės 1 d. Tortosoje; ekonomikos mokslų daktaro laipsnis; apskaitininkas; auditorius; pelno mokesčio politikos profesorius Barselonos autonominiame universitete; El Pueblo laikraščio direktorius (1936 m.); periodinio leidinio Ara direktorius; steigiamosios asamblėjos senatorius (1977 m.). Bendro senato-kongreso komiteto biudžeto ir finansų reikalams ir senato biudžetams narys; perrinktas Taragonos provincijos senatoriumi (1979 m.); biudžeto komiteto pirmininko pavaduotojas; finansų, biudžeto, sveikatos ir socialinės apsaugos, statuto ir pirmininkavimo komitetų narys, senato nuolatinės delegacijos narys; Katalonijos parlamentarų, kurie vedė derybas dėl autonominio regiono statuso su Kongreso konstituciniu komitetu, atstovų delegacijos narys; parlamentinės grupės „Katalonijos demokratija ir socializmas“ atstovas ryšiams ir sekretorius; nuolatinės socialistų grupės skyriaus narys ir grupės veiklos koordinatorius ekonomikos, finansų ir biudžeto srityse; Senato komitetų, atsakingų už ataskaitų dėl valstybės biudžeto būklės teikimą, ir komitetų, su kuriais buvo konsultuojamasi dėl fiskalinės ir ekonominės teisės aktų projekto, narys (1978 m.); senato atstovas Vokietijos Federacinei Respublikai ir Europos Tarybai dėl fiskalinių ir ekonominių klausimų; Ispanijos audito rūmų audito skyriaus vadovas ir administracinio komiteto narys (Comisiὀn de Gobierno); Europos Audito Rūmų narys nuo 1986 m. sausio 27 d. iki 1994 m. vasario 9 d.
 • 10.02.1994 - 29.02.2000

  Antoni CASTELLS

  Antoni CASTELLS

  Gimė 1950 m. rugsėjo 24 d. Barselonoje; ekonomikos mokslų daktaro laipsnis; Barselonos universiteto profesorius; vadovavo viešiesiems finansams (1989 m.); Sindicatura de Comptes de Catalunya vienos iš dviejų kolegijų pirmininkas (1984–1989 m.). Katalonijos parlamento narys, Biudžeto komiteto narys (1992–1994 m.); Europos Audito Rūmų narys nuo 1994 m. vasario 10 d. iki 2000 m. vasario 29 d., atsakingas už „nuosavų išteklius“ ir „regioninį, transporto, turizmo“ sektorius (1996 m.).
 • 01.03.2000 - 28.02.2006

  Juan Manuel FABRA VALLÉS

  Juan Manuel FABRA VALLÉS

  Gimė 1950 m. vasario 4 d. Tortosoje; baigė Madrido Komplutensės universitetą; Taragonos liaudies partijos skyriaus vadovas (1978 m.); Taragonos parlamento narys; NATO parlamentinės asamblėjos narys (1982 m.). Tortosos liaudies partijos atstovas ryšiams (1979 m.); Katalonijos regiono liaudies partijos skyriaus vadovas; liaudies partijos nacionalinio vykdomojo komiteto narys (1986 m.); Europos Tarybos parlamentinės asamblėjos Europos liaudies partijos grupės pirmininko pavaduotojas (1989 m.); Vakarų Europos Sąjungos asamblėjos narys (1991 m.); Biudžeto kontrolės komitetas, užsienio reikalų, saugumo ir gynybos politikos komitetai (1994 m.); Europos Audito Rūmų narys (2000–2006 m.); Audito Rūmų pirmininkas (2002–2005 m.). Mirė 2012 m. balandžio 16 d.
 • 01.03.2006 - 29.02.2012

  Juan RAMALLO MASSANET

  Juan RAMALLO MASSANET

  Gimė 1943 m. Maljorkos Palmoje; Madrido Komplutensės universiteto teisės mokslų daktaras; Komplutensės universiteto docentas ir mokslinis bendradarbis (1969 m.); Valjadolido universiteto (1976 m.) ir Balearų salų universiteto (1977 m.) profesorius; Teisės fakulteto dekanas (1978 m.). Balearų salų Aukštesniojo teismo teisėjo pavaduotojas (1979 m.); Balearų salų universiteto rektoriaus pavaduotojas (1980 m.); Ispanijos Parlamento narys (1982 m.); Ekonomikos, prekybos ir finansų komiteto pirmininkas (1983 m.), Biudžeto ir Užsienio reikalų komitetų narys, Kongreso (Senato) jungtinio komiteto, atsakingo už santykius su Audito Rūmais (dėl nacionalinių sąskaitų tikrinimo), narys (1984 m.); atstovavo Ispanijos Parlamentui Tarpparlamentinės sąjungos susitikimuose (1985 m.); Mokesčių studijų instituto prie Ispanijos finansų ministerijos konsultantas; dalyvavo rengiant ataskaitą apie Ispanijos valstybės išlaidų ekonominį ir finansinį valdymą (1990 m.); atsakingas už apeliacijų rengimą ir teikimą Konstituciniam Teismui dėl papildomų Ispanijos nacionalinio biudžeto teisės aktų (1997 m.); Europos Audito Rūmų narys nuo 2006 m. kovo 1 d. iki 2012 m. vasario 29 d., paskirtas į IV audito grupę, atsakingą už pajamas, bankininkystę, administracines išlaidas, Europos bendrijos institucijas ir įstaigas bei vidaus politikas.
 • 18.10.1977 - 20.12.1989

  Pierre LELONG

  Pierre LELONG

  Gimė 1931 m. gegužės 22 d. Paryžiuje; įgijo teisės mokslų diplomą; įgijo aukštojo mokslo diplomą Paryžiaus Institut d’études politiques; studijavo École d’Administration, ekonomikos ir finansų sekcijoje (1956 m.); dirbo Finansų ministerijoje (1958 m.); Generalinis sekretoriatas Tarpžinybinio ekonominio bendradarbiavimo klausimais (1961 m.). Chargé de mission Ministro Pirmininko tarnyboje (1962 m.); Conseiller maître Prancūzijos audito rūmuose (Cour des comptes française); Žemės ūkio rinkų orientavimo ir reguliavimo fondo direktorius (1967 m.); Finistero regiono parlamento narys (1968 m.); Valstybės sekretorius, atsakingas už paštą ir telekomunikacijas (1974 m.); Caisse Nationale de Crédit Agricole ir Air France administratorius; Europos Audito Rūmų narys nuo 1977 m. spalio 18 d. iki 1989 m. gruodžio 20 d.; Audito Rūmų pirmininkas nuo 1981 iki 1984 m.
 • 21.12.1989 - 16.12.1995

  Daniel STRASSER

  Daniel STRASSER

  Gimė 1929 m. birželio 10 d. Paryžiuje; baigė Paryžiaus Institut d’études politiques (1950 m.); ekonomikos mokslų daktaro laipsnis, viešosios teisės mokslų diplomas; Valdančiosios tarybos pirmininko tarnybos, vyriausybės generalinio sekretoriaus kabineto, atsakingo už užsienio reikalų ministeriją, Chargé de mission (1953 m.). Deleguotas į Europos ekonominės bendrijos Komisiją (bendroji rinka), kaip vykdomojo sekretoriato vyriausiasis administratorius; Administracijos generalinio direktoriaus asistentas (1959 m.); Vidaus reikalų direktorius (1963 m.); Administracijos direktorius (1968 m.); Personalo direktorius (1970 m.); Biudžeto direktorius (1973 m.); Europos Bendrijų Komisijos biudžeto generalinis direktorius (1977 m.); specialusisConseiller maître Prancūzijos audito rūmuose (Cour des comptes française; atstovas oro erdvės klausimais (1986 m.); Nacionalinės ekonomikos mokslų daktarų pirmininkas, vykdomojo biuro pirmininkas (1978 m.); Europos Viešųjų finansų dėstytojas Europos koledže Briugėje (1981 m.); Europos universitetinio centro Nancy dėstytojas; kviestinis dėstytojas Strasbūro universitete (1983 m.); Europos Audito Rūmų narys nuo 1989 m. gruodžio 21 d. iki 1995 m. gruodžio 20 d.; mirė 1995 m. gruodžio 16 d.
 • 01.01.1996 - 31.12.2007

  Jean-François BERNICOT

  Jean-François BERNICOT

  Gimė 1948 m. kovo 5 d. Paryžiuje; įgijo inžinieriaus specialybę Prancūzijos jūrininkystės akademijoje, baigė Jūrininkystės administravimo mokyklą ir Harvardo universiteto John F. Kennedy vardo viešojo administravimo fakultetą; dirbo Gynybos, Transporto ir jūrų reikalų ministerijoje ir Tarpžinybinėje jūrų reikalų misijoje (1968 m.). Cour des comptes française auditorius, vėliau – Conseiller référendaire, buvo atsakingas už Švietimo ir mokslo, Užsienio reikalų ir Bendradarbiavimo ministerijų auditą; dalyvavo Jungtinių Tautų Organizacijos ir Tarptautinės meteorologijos organizacijos finansinių ataskaitų išorės audituose (1987 m.); INTOSAI ir EUROSAI komitetų narys (1988 m.); Biudžeto ir finansinės disciplinos teismo referentas (1990 m.); Cour des comptes française pirmojo pirmininko paskirtas atsakingu (Chargé de mission) už Tarptautinių ir Europos reikalų departamento įsteigimą, vėliau tapo generalinio sekretoriaus pavaduotoju (1993 m.); Nacionalinės privataus sektoriaus auditorių drausminės teisėjų kolegijos narys; atstovavo Prancūzijos apskaitininkų asociacijai Tarptautinės apskaitininkų federacijos (IFAC) Valstybinio sektoriaus komitete; Paryžiaus I universitete antrosios studijų pakopos studentams dėstė Europos Bendrijos viešuosius finansus; École Nationale d'Administration (ENA) docentas; nuo 1996 m. sausio 1 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d. Europos Audito Rūmų narys; atsakingas už nuosavų išteklių ir ES valstybėms narėms išmokamų kompensacijų audito sektorių; atsakingas už naujo audito sektoriaus kaimo plėtros, žuvininkystės ir jūros reikalams įsteigimą (2000 m.); I audito grupės „Gamtos išteklių išsaugojimas ir valdymas“ seniūnas, atsakingas už gyvūninių ir augalinių produktų rinkų, kaimo plėtros, žuvininkystės ir jūrininkystės sričių auditą (2002 m.).
 • 01.01.2008 - 31.12.2013

  Michel CRETIN

  Michel CRETIN

  Gimė 1942 m. rugpjūčio 17 d. Lons-Le-Saunier; baigė École des Hautes Études Commerciales (HEC) ir École Nationale d'Administration (ENA); Cour des comptes française pareigūnas (1969 m.); Cour des comptes française Premier Président (pirmojo pirmininko) atstovas, einantis JTO audito valdybos direktoriaus pareigas Niujorke (1986 m.). Pasaulinės meteorologijos organizacijos Ženevoje audito skyriaus direktorius (1989 m.); Cour des comptes française pirmojo pirmininko nuolatinis atstovas Romoje ir Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) bei Pasaulinės maisto programos (PMP) išorės audito direktorius (1994 m.); Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO) Briuselyje tarptautinės audito valdybos narys (1998 m.) Cour des comptes française šeštojo skyriaus pirmininkas (2005 m.); eidamas savo pareigas Cour des comptes française taip pat buvo Prancūzijos atstovas Tarptautinės apskaitininkų federacijos (IFAC) Viešojo sektoriaus komitete (1989 m.); už Prancūzijos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos standartų nustatymą atsakingo komiteto narys; nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. Europos Audito Rūmų narys; I audito grupės „Gamtos išteklių išsaugojimas ir valdymas“ narys (2008 m.); I kolegijos „Gamtos išteklių išsaugojimas ir valdymas“ seniūnas ir Administracinio komiteto narys (2010 m.).
 • 01.01.2014 - 31.12.2019

  Danièle LAMARQUE

  Danièle LAMARQUE

  Gimė 1953 m. sausio 22 d. Bajonoje. Baigė Nacionalinę viešojo administravimo mokyklą (ENA). Prancūzijos audito rūmų auditorė (1984 m.), vėliau – dviejų regionų (Ruano ir Marselio) audito rūmų vadovė. Europos vertinimo visuomenės pirmininkė (2020–2021 m.), įvairių ekspertų grupių ir akademinių tinklų narė.
 • 15.07.2013 - 14.07.2019

  Neven MATES

  Neven MATES

  Gimė 1951 m. Zagrebe; Zagrebo universiteto Politikos mokslų fakulteto bakalauras (1975 m.); Zagrebo universiteto Užsienio prekybos fakulteto ekonomikos mokslų magistras (1981 m.); Zagrebo universiteto Ekonomikos fakulteto ekonomikos mokslų daktaras (1988 m.); JAV Ilinojaus valstijos Evanstono Šiaurės vakarų universiteto Fulbrighto podoktorantūros studijų stipendininkas (1990 m.). Ėjo įvairias pareigas mokslinių tyrimų srityje: Pinigų politikos skyriaus vadovas ir mokslo darbuotojas Zagrebo ekonomikos institute, Kroatijoje (iki 1992 m.); buvusiosios Jugoslavijos SFR federalinės vyriausybės sudarytų makroekonominės politikos ir struktūrinių reformų patariamųjų komitetų narys (iki 1989 m.); buvusiosios Jugoslavijos SFR vyriausybės Bankų sanavimo agentūros valdybos narys (iki 1990 m.); Kroatijos nacionalinio banko valdytojo patarėjas pirmosios Kroatijos valiutos įvedimo, paskelbus Kroatijos nepriklausomybę, klausimais (iki 1992 m.); ekonomistas Pakistano fiskalinės politikos klausimais, Fiskalinių reikalų departamentas (iki 1993 m.); ekonomistas Lenkijos fiskalinės politikos klausimais, Fiskalinių reikalų departamentas (iki 1995 m.); vyresnysis administracijos pareigūnas buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos klausimais, Europos departamentas (iki 1997 m.); vyresnysis administracijos pareigūnas Slovakijos klausimais, Europos departamentas (iki 1999 m.); misijos Albanijoje vadovas (2000 m.); misijos Rumunijoje vadovas (iki 2004 m.); TVF atstovybės Maskvoje, Rusijoje, vyresnysis nuolatinis atstovas ir vadovas (iki 2009 m.); misijos Baltarusijoje vadovas, kartu ėjęs pareigas Maskvoje (iki 2009 m.); TVF darbuotojas, Vašingtonas, JAV (1993–2009 m.); vyresnysis patarėjas, Kroatijos nacionalinis bankas (2009–2013 m.). 2013 m. tapo Europos Audito Rūmų nariu ir buvo paskirtas dirbti IV kolegijoje „Pajamos – moksliniai tyrimai ir vidaus politikos, Europos Sąjungos institucijos ir įstaigos“.
 • 18.10.1977 - 31.12.1992

  Aldo ANGIOI

  Aldo ANGIOI

  Gimė 1927 m. balandžio 11 d. Romoje; teisės mokslų magistro diplomas (1947 m.); išlaikė administratorių konkursą darbui Užimtumo ir socialinės apsaugos ministerijoje (1949 m.); Corte dei Conti (Italijos Audito rūmų) teisėjas (1953 m.); Corte dei Conti patarėjas (1970 m.). NATO tarptautinės auditorių tarybos narys (1973 m.); NATO tarptautinės auditorių tarybos pirmininkas (1974 m.); Europos Audito Rūmų narys nuo 1977 m. spalio 18 d. iki 1992 m. gruodžio 31 d. Audito Rūmų pirmininkas nuo 1990 iki 1992 m. Mirė 2020 m. spalio 24 d.
 • 01.01.1993 - 28.02.2006

  Giorgio CLEMENTE

  Giorgio CLEMENTE

  Gimė 1939 m. gruodžio 18 d. Romoje; teisės mokslų diplomas ir aukštojo mokslo diplomas darbo teisės srityje Romos universitete; įvairios vadovo pareigos Gynybos, pašto, viešųjų darbų ir transporto ministerijose (1962 m.). Corte dei Conti teisėjas, paskirtas į Tarptautinį ir Bendrijos santykių departamentą, pirmąjį jurisdikcijos skyrių, susijusį su viešosiomis sąskaitomis, už ex post auditų koordinavimą atsakingą tarnybą (1972 m.); Europos Audito Rūmų narys nuo 1993 m. sausio 1 d. iki 2006 m. vasario 28 d., atsakingas už „EŽŪOGF Garantijų skyriaus“ auditą (biudžeto valdymas, kontrolės procedūros, bendro pobūdžio klausimai); atsakingas už „Europos plėtros fondų“ sektoriaus auditą (1996 m.).
 • 01.03.2006 - 28.11.2011

  Massimo VARI

  Massimo VARI

  Gimė 1937 m. spalio 23 d. Frosinone; Romos „La Sapienza“ universiteto teisininko laipsnis; Corte dei Conti teisėjas (1972 m.), vykdęs įvairias pareigas audito srityje, valstybės advokato tarnyboje (1973 m.), vietinių institucijų skyriuje, taip pat įvairiuose jurisdikcijos skyriuose (1980 m.). Italijos Konstitucinio teismo teisėjas (1993 m.), pirmininko pavaduotojas (2001 m.); skyriaus, atsakingo už Corte dei Conti regioninių audito skyrių darbo koordinavimą, vadovas, Jungtinių skyrių kolegijos, teikiančios Parlamentui valstybės ir specialųjį statusą turinčių regionų bei provincijų bendrųjų sąskaitų vertinimus ir ataskaitas, narys (2002 m.); dėstė įvairiose aukštojo mokslo įstaigose konstitucinės justicijos, valstybės ir viešosios apskaitos, taip pat administracinės ir konstitucinės teisės kursus; pranešėjas įvairiose tarptautinėse konferencijose; nuo devintojo dešimtmečio dalyvavo įvairiose valstybinėse komisijose ar tyrimo grupėse; Vidaus reikalų ministerijoje įkurto Technikos ir mokslo komiteto, nagrinėjančio vietinių institucijų pagrindines pareigas, pirmininkas (2003 m.); Nuo 2006 m. kovo 1 d. iki 2011 m. lapkričio 28 d. Europos Audito Rūmų narys, paskirtas į II audito grupę „Struktūrinė, transporto, mokslinių tyrimų ir energetikos politikos“; II kolegijos „Struktūrinė, transporto ir energetikos politikos“ narys (2010 m.). Mirė 2013 m. Birželio 18 d.
 • 02.11.2004 - 01.11.2010

  Kikis KAZAMIAS

  Kikis KAZAMIAS

  Gimė 1951 m. rugpjūčio 27 d. Lefkoniko-Famagustoje; Berlyno Hochschule für Ökonomie įgijo ekonomikos magistro laipsnį, specializacija – užsienio prekyba ir tarptautiniai ekonominiai ryšiai; Importo direktorius stambioje komercinėje įmonėje (1977 m.). Šeimos įmonės vadovas (1984 m.); išrinktas Kipro Atstovų Rūmų nariu nuo Darbo žmonių pažangos partijos (1991 m.) ir 1996 m. vėl perrinktas; Parlamento Finansų ir biudžeto komiteto narys ir Prekybos, pramonės ir turizmo komiteto narys (1991 m.); Ryšių ir Viešųjų darbų komiteto narys (1991 m.); ES ir Kipro jungtinio parlamentinio komiteto narys. Atstovavo Kipro parlamentui įvairiuose tarptautiniuose susitikimuose užsienyje (1996 m.); generalinis direktorius didžiausioje Kipro kooperacinėje finansinėje organizacijoje (1997 m.); Kooperacinių bendrovių Investicijų grupės pirmininkas (1999 m.); išrinktas Famagustos meru. Tapo okupuotųjų savivaldybių komiteto pirmininku ir pirmuoju Kipro savivaldybių sąjungos pirmininko pavaduotoju (2001 m.); Kipro Respublikos prezidento paskirtas Ryšių ir darbo ministru (2003 m.); taip pat paskirtas Vidaus kontrolės tarybos nariu. Būdamas ministras, K. Kazamias dalyvavo Europos Sąjungos Ministrų Tarybos susitikimuose transporto, plėtros, laivybos ir telekomunikacijų klausimais. 2004 m. balandžio mėn. jis atsistatydino iš ministro pareigų; Nuo 2004 m. lapkričio 2 d. iki 2010 m. lapkričio 1 d. Europos Audito Rūmų narys; Atsakingas už I audito grupę „Gamtos išteklių išsaugojimas ir valdymas“; Audito Rūmų Administracinio komiteto narys (2004 m.); I kolegijos „Gamtos išteklių išsaugojimas ir valdymas“ narys (2010 m.).
 • 02.11.2010 - 01.11.2022

  Lazaros S. LAZAROU

  Lazaros S. LAZAROU

  Gimė 1958 m. sausio 10 d. Liopetri mieste, Famagustos apskrityje; Atestuotųjų kvalifikuotų buhalterių asociacijos (Association of Chartered Certified Accountants – ACCA) narys; Harvardo universiteto J. F. Kenedžio viešojo administravimo mokyklos viešojo administravimo magistro laipsnis; Halo universiteto (JK) ekonomikos bakalauro laipsnis. Mokėsi ir dirbo audito įmonėse kaip profesionalus buhalteris (auditorius) Jungtinėje Karalystėje ir Kipre. Profesinė patirtis: Kipro Respublikos vidaus pajamų departamentas (1989–1999 m.); Iždo institucija, Kipro Respublikos generalinis apskaitos pareigūnas (2000–2010 m.); Europos Audito Rūmų narys (2010–2022 m.). Eidamas Audito Rūmų nario pareigas: dirbo I kolegijoje „Gamtinių išteklių išsaugojimas ir valdymas” (2010 m. lapkričio mėn. – 2012 m. balandžio mėn.) ir II kolegijoje „Struktūrinė, transporto ir energetikos politikos“ (2012 m. gegužės mėn. – 2014 m. sausio mėn.); buvo I ir II kolegijoms atstovaujantis CEAD kolegijos nenuolatinis narys (2011 m. sausio mėn. – 2014 m. sausio mėn.); CEAD kolegijos nuolatinis narys (2014 m. sausio mėn. – 2016 m. gegužės mėn.); V kolegijos seniūnas (2016 m. birželio mėn. – 2020 m. vasario mėn.); dirbo II kolegijoje „Investicijos sanglaudai, augimui ir įtraukčiai“ (2020 m. vasario mėn.– 2022 m. spalio mėn.). Šešerius metus taip pat buvo už metinę ataskaitą atsakingas Audito Rūmų narys (2014 m. vasario mėn. – 2020 m. vasario mėn.).

 • 07.05.2004 - 06.05.2016

  Igors LUDBORŽS

  Igors LUDBORŽS

  Gimė 1964 m. birželio 4 d. Jūrmaloje; mokslų daktaro laipsnis apskaitos srityje Vilniaus universitete; antrosios pakopos diplomas tarptautinės mokesčių teisės srityje Robert Kennedy universitete; apskaitos bei operacijų analizės pirmosios pakopos diplomas Latvijos universitete; dėstytojas, vėliau – profesorius Latvijos universiteto Apskaitos katedroje (1985 m.). Finansų direktorius bendroje Vokietijos ir Latvijos įmonėje „IP Riga“ (1990 m.); auditorius, vėliau – audito vadybininkas „Coopers & Lybrand Latvia“ bendrovėje (1993 m.); vidaus audito departamento viršininko pavaduotojas, vėliau – viršininkas „Parex“ banke (1997 m.); savo kvalifikuoto audito biuro vadovas (2003 m.); nuo 2004 gegužės mėn. 7 d. iki 2016 m. gegužės 6 d. Europos Audito Rūmų narys; dirbo IV audito grupėje „Nuosavi ištekliai, bankinė veikla, administracinės išlaidos, Bendrijos institucijos ir įstaigos“ (2004 m.); Administracinio komiteto narys; CEAD kolegijos (koordinavimas, vertinimas, užtikrinimas ir plėtotė) seniūnas, visų pirma atsakingas už audito kokybę ir pagalbą, bei Administracinio komiteto narys (2012 m.); Europos stabilumo mechanizmo auditorių valdybos pirmininko pavaduotojas ir pirmininkas.
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Irena PETRUŠKEVIČIENĖ

  Irena PETRUŠKEVIČIENĖ

  Gimė 1957 m. spalio 15 d. Šakiuose; ekonomikos studijų diplomas Vilniaus Universitete (Lietuva); Lietuvos atestuotųjų auditorių asociacijos narė ir Jungtinės Karalystės licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacijos (ACCA) narė. Dalyvavo šiuose kursuose ir seminaruose: intensyvioje mokymo programoje „Dėstytojų mokymas“ tarptautinės apskaitos, audito, informacinių sistemų ir įmonių finansų srityje (Tarptautiniame apskaitos mokymo centre, Teksaso universitete, Vilniaus universitete ir Sorošo fonde (Niujorkas); apskaitos principų, sąnaudų ir valdymo apskaitos bei finansų valdymo kursai (Depaul'o universiteto Apskaitos mokykla (Čikaga); apskaitininkė-ekonomistė tekstilės bendrovėje Vilniuje (1980 m.); Lietuvos statistikos departamento Skaičiavimo centro Pramonės skyriaus viršininkė (1983 m.); Vilniaus aukštesniosios mokyklos dėstytoja (1987 m.); „PricewaterhouseCoopers“ bendrovės (Vilnius) vyresnioji auditorė ir vadybininkė (1994 m.), vėliau Patikinimo paslaugų skyriaus vadovė ir direktoriaus pavaduotoja (2003 m.); Nuo 2004 m. gegužės 7 d. iki 2010 m. gegužės 6 d. Europos Audito Rūmų narė; paskirta į IV audito grupę, „Pajamos, bankinė veikla, administracinės išlaidos, Europos Sąjungos institucijos ir įstaigos ir vidaus politika“; Audito Rūmų vidaus audito komiteto narė, vėliau pirmininkė (2005 m.); Audito Rūmų IV grupei atstovaujanti CEAD grupės („Koordinavimas, komunikacija, vertinimas, užtikrinimas ir plėtotė“) narė; IV grupės seniūnė (2007 m.).
 • 07.05.2010 - 15.06.2016

  Rasa BUDBERGYTĖ

  Rasa BUDBERGYTĖ

  Gimė 1960 m. gegužės 8 d. Plungėje; Vilniaus universiteto Teisės fakultete teisininkės diplomas su pagyrimu (civilinė teisė) (1993 m.); Marijampolės miesto valdybos Bendrojo skyriaus vedėja (1983 m.); Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ministerijos Neįgaliųjų reikalų skyriaus vadovaujančioji inspektorė; Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ministerijos Įstatymų rengimo skyriaus vyresnioji konsultantė (1985 m.). Lietuvos Respublikos Tarptautinių ekonominių santykių ministerijos Teisės ir sutarčių skyriaus patarėja (1992 m.); Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministro Pirmininko patarėja (1993 m.); akcinės bendrovės „Lelija“ teisės patarėja (1995 m.); Teisingumo ministerijos sekretorė (1997 m.); Teisingumo ministerijos viceministrė (1998 m.); Vidaus reikalų ministerijos sekretoriaus pavaduotoja (2001 m.); Vidaus reikalų ministerijos sekretorė (2002 m.); Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės valstybės kontrolierė (2005 m.); Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (EUROSAI) Valdančiosios tarybos narė (2005 m.); Nuo 2010 m. gegužės 7 d. iki 2016 m. birželio 15 d. Europos Audito Rūmų narė, I kolegija „Gamtos išteklių išsaugojimas ir valdymas“; I kolegijos seniūnė (2014 m.).
 • 16.06.2016 - 15.11.2022

  Rimantas ŠADŽIUS

  Rimantas ŠADŽIUS

  1983 m. Rimantas Šadžius baigė chemijos studijas (cum laude) Maskvos valstybiniame Lomonosovo universitete. 2002 m. Vilniaus universiteto teisės fakultete jis įgijo teisės magistro laipsnį. Iki 2003 m. R. Šadžius įgijo profesinę patirtį tiek kaip kvantinės chemijos ir kietojo kūno fizikos mokslo tyrėjas, tiek kaip mokslinės literatūros vertėjas, redaktorius ir leidėjas. Nuo 1996 m. jis taip pat dirbo apskaitos ir mokesčių konsultantu privačioje įmonėje. Savo karjerą R. Šadžius tęsė Lietuvos valstybinėse institucijose kaip Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministras (2003–2004 m.), Sveikatos apsaugos ministerijos viceministras (2004–2006 m.) ir Finansų ministerijos viceministras (2006–2007 m.). Nuo 2007 m. vidurio iki 2008 m. pabaigos Rimantas Šadžius buvo Lietuvos finansų ministru. 2009–2012 m. jis dėstė viešuosius finansus Lietuvos edukologijos universitete, taip pat dirbo akademinės leidybos paslaugų įmonėje. Nuo 2012 m. gruodžio mėn. iki 2016 m. birželio mėn. Rimantas Šadžius vėl buvo Lietuvos finansų ministru ir eidamas šias pareigas 2013 m. antrąjį pusmetį ėjo ECOFIN tarybos pirmininko pareigas. Jam dirbant finansų ministru Lietuva 2015 m. sausio 1 d. įsivedė eurą ir tapo 19-ąja euro zonos nare. Nuo 2016 m. birželio 16 d. iki 2022 m. lapkričio 15 d. Rimantas Šadžius buvo Europos Audito Rūmų narys. Jis dirbo IV kolegijoje „Rinkų reguliavimas ir konkurencinga ekonomika“. Jis, be kita ko, buvo atsakingas už keletą Audito Rūmų auditų, susijusių su kapitalo rinkų sąjunga, bendru pertvarkymo mechanizmu, taip pat už metinius ES agentūrų auditus. 2017 m. R. Šadžius buvo išrinktas Audito Rūmų nariu instituciniams ryšiams.
 • 18.10.1977 - 20.12.1989

  Marcel MART

  Marcel MART

  Gimė 1927 m. gegužės 10 d. Eše prie Alzeto; teisės mokslų daktaras; Liuksemburgo advokatūrai priklausantis advokatas (1953 m.); pirmasis redaktorius tarptautinėje naujienų agentūroje Agence Europe (1955 m.); Europos anglių ir plieno bendrijos vyriausiosios valdybos atstovo ryšiams pavaduotojas (1960 m.). Trijų Europos Bendrijų informacijos biuro vadovas Niujorke (1964 m.); informacijos trečiosioms šalims departamento vadovas Europos ekonominės bendrijos komisijoje (1967 m.); Ekonomikos, viduriniųjų klasių, turizmo, transporto ir energetikos ministras Liuksemburgo vyriausybėje (1969 m.); Europos Audito Rūmų narys nuo 1977 m. spalio 18 d. iki 1989 m. gruodžio 20 d.: Audito Rūmų pirmininkas nuo 1984 iki 1989 m; 2019 m. lapkričio 15 d. mirė.
 • 21.12.1989 - 31.12.1995

  Maurice THOSS

  Maurice THOSS

  Gimė 1939 m. liepos 19 d. Petanže; baigė vertimo (1964 m.) ir politikos mokslų studijas Ženevos universitete; parlamento sekretorius Liuksemburgo Deputatų rūmuose (1966 m.). parlamento sekretorius Liuksemburgo Deputatų rūmuose (1966 m.); Valstybės sekretorius, atsakingas už užimtumą ir imigraciją Gastono Thorno vyriausybėje (1974 m.); Deputatas, Europos Tarybos, Vakarų Europos Sąjungos (VES) ir Beniliukso parlamentinių asamblėjų narys; savivaldybės tarybos narys; finansų ir viešųjų darbų komitetų pirmininkas (1979 m.); socialistų frakcijos pirmininkas Deputatų rūmuose; ekonomikos komiteto pirmininkas; finansų komiteto pirmininko pavaduotojas (1984 m.); Europos Audito Rūmų narys nuo 1989 m. gruodžio 21 d. iki 1995 m. gruodžio 31 d. Mirė 2003 m. Lapkričio 9 d.
 • 01.01.1996 - 31.12.2007

  François COLLING

  François COLLING

  Gimė 1940 m. kovo 5 d. Eše prie Alzeto; baigė elektros inžinerijos studijas Šveicarijos federaliniame technologijų institute Ciūriche (Šveicarija); postas branduolinio matavimo centriniame biure Gelyje (Belgija) (1965 m.). Plėtojo kompiuterinės kontrolės sistemas ir kompiuterines programas plieno pramonės grupei ARBED (Liuksemburgas) (1975 m.); išrinktas į Liuksemburgo Parlamentą (1979 m.), pakartotinai išrinktas 1984, 1989 ir 1994 m.; Krikščionių socialistų partijos (CSP) parlamentinės frakcijos pirmininkas 1985–1995 m. ir finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas; mokslinių tyrimų ir švietimo komiteto pirmininkas, preliminarios diskusijos dėl viešųjų mokslinių tyrimų centrų steigimo įstatymo bei Liuksemburgo universitetinio centro ir Aukštojo technologijos instituto pertvarkymo iniciatorius ir pranešėjas; įstatymo dėl Liuksemburgo aukščiausiosios audito institucijos (Chambre des Comptes) pertvarkymo projekto autorius; Europos Audito Rūmų narys nuo 1996 m. sausio 1 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d., atsakingas už „EŽŪOGF orientavimo dalies, mokslinių tyrimų, energetikos ir naujų politikos sričių“ auditą (1996 m.); atsakingas už „vidaus politikų ir mokslinių tyrimų (įskaitant Jungtinį Europos torą (JET) ir Jungtinį tyrimų centrą)“ srities, kuri apėmė švietimą, profesinį mokymą, aplinkosaugą, transportą, kultūrą, vartotojų apsaugą ir mokslinius tyrimus, auditą (1998 m.); II audito grupės „Struktūrinės politikos, transportas, moksliniai tyrimai ir energetika“ narys; II audito grupės seniūnas (2004 m.).
 • 01.01.2008 - 31.12.2019

  Henri GRETHEN

  Henri GRETHEN

  Gimė 1950 m. liepos 16 d. Eše prie Alzeto; 1981–1990 m. ir 1994–2004 m. buvo Liuksemburgo demokratų partijos generaliniu sekretoriumi. 1999–2004 m. ėjo ekonomikos ministro ir transporto ministro pareigas. Be to, 2004 m. jis trumpai ėjo valstybės tarnybos ministro pareigas. 1976–1989 m. H. Grethen ėjo įvairias politines pareigas Liuksemburgo prekybos konfederacijoje (Confédération luxembourgeoise du commerce), o 1981 m. jis buvo paskirtas jos generaliniu sekretoriumi. 1984–1999 m. ir 2004–2008 m. buvo Parlamento nariu. 1990–1999 m. jis buvo Finansų ir biudžeto komiteto nariu, vėliau buvo paskirtas Biudžeto kontrolės komiteto pirmininku. 1998–1999 m. ir 2006–2007 m. jis buvo Parlamento pirmininko pavaduotoju. Būdamas Parlamento nariu, H. Grethen buvo atsakingas už 1999 m. įstatymo, kuriuo įsteigti Liuksemburgo audito rūmai ir reglamentuojama jų veikla, projekto parengimą ir jo peržiūrą 2007 m. Kaip pranešėjas jis pateikė abu projektus Parlamentui. Priėmus šį įstatymą, Liuksemburge buvo įsteigti nepriklausomi Audito rūmai, kurių paskirtis – tikrinti valstybės pajamų ir išlaidų teisėtumą ir tvarkingumą bei viešųjų lėšų finansų valdymą. 2008 m. sausio 1 d. H. Grethen tapo Europos Audito Rūmų nariu. Nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2010 m. birželio 1 d. jis dirbo II audito grupėje „Struktūrinė, transporto, mokslinių tyrimų ir energetikos politika“. Jis taip pat buvo Administracinio komiteto narys. Nuo 2010 m. birželio 1 d., pertvarkius Audito Rūmus, H. Grethen tapo II kolegijos „Struktūrinė, transporto ir energetikos politika“ nariu ir pakaitiniu Administracinio komiteto nariu. Nuo 2013 m. spalio mėn. iki 2016 m. rugsėjo mėn. H. Grethen buvo II kolegijos seniūnu ir tikruoju Administracinio komiteto nariu.
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Gejza Zsolt HALÁSZ

  Gejza Zsolt HALÁSZ

  Gimė 1947 metais Budapešte; baigė finansų studijas Karlo Markso ekonomikos mokslų universitete Budapešte; lankė tarptautinių ekonominių santykių kursus Karlo Markso ekonomikos mokslų antrosios pakopos studijų institute, dalyvavo tarptautinėje programoje auditoriams, kurią surengė Jungtinių Valstijų generalinė apskaitos tarnyba. Administratoriaus padėjėjas, o vėliau skyriaus viršininkas Vengrijos centrinėje statistikos tarnyboje, atsakingas už tarptautinius ryšius, planavimą ir ataskaitų rengimą bei duomenų rinkimo koordinavimą; Tarnybos pirmininko sekretoriato vadovas (1970 m.); vyresnysis auditorius Centriniame liaudies kontrolės komitete, vykdęs finansinių institucijų ir valdžios sektoriaus finansų patikrinimus (1984 m.); pavaduotojas, o vėliau audito generalinis direktorius Vengrijos valstybinio audito įstaigoje (Állami Számvevőszék), buvo atsakingas už valstybinių įmonių, privatizacijos, socialinių ir sveikatos priežiūros fondų, stambių investicinių projektų, užsienio paramos, įskaitant ES stojimo paramos fondų, valstybės nuosavybės, politinių partijų ir pelno nesiekiančių organizacijų finansų auditą; atsakingas už tarptautinius ryšius; organizavo Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI) XVIII kongresą (1990 m.); Tarpžinybinės finansinės kontrolės darbo grupės prie Tarpžinybinės Europos integracijos komisijos ir Užsienio reikalų ministerijos pagrindinis koordinatorius ir vadovas; Vengrijos finansų auditorių asociacijos narys (1996 m.); nuo 2004 m. gegužės 7 d. iki 2010 m. gegužės 6 d. Europos Audito Rūmų narys; I audito grupės „Gamtos išteklių išsaugojimas ir valdymas“ narys, o vėliau seniūnas (2009 m.); CEAD grupės (Koordinavimas, vertinimas, užtikrinimas ir plėtotė) narys; Audito Rūmų Administracinio komiteto pakaitinis narys (2006 m.).
 • 07.05.2010 - 31.08.2017

  Szabolcs FAZAKAS

  Szabolcs FAZAKAS

  Gimė 1947 metais Budapešte; Budapešto Ekonomikos universitete gavo ekonomisto diplomą (1971 m.) ir įgijo ekonomikos mokslų daktaro laipsnį (1973 m.); dirbo Užsienio prekybos ministerijoje (1973–1989 m.); Užsienio prekybos ministerijos ministro pavaduotojas, Tarptautinių ekonominių santykių sekretoriato vadovas (1989–1990 m.). Bendrovės „Austrian State Industries” vyriausiasis atstovas Vengrijoje (1990–1995m.); Prekybos ir pramonės ministerijos valstybės sekretoriaus padėjėjas (1995–1996 m.); 1996 m. Vengrijos ambasadorius Bonoje; Pramonės, energetikos, prekybos ir turizmo ministras (1996–1998 m.); koncerno „DaimlerChrysler” grupės atstovas Vengrijoje (1998–2002 m.); Tarpparlamentinės Sąjungos Vengrijos nacionalinės grupės narys (2002–2004 m.); Europos Parlamento narys (2004–2009 m.): Biudžeto kontrolės komiteto pirmininkas (2004–2006 m.); Kvestorius, EP biuro narys (2006–2009 m.); Biudžeto komiteto, Biudžeto kontrolės komiteto, ES ir Kroatijos delegacijos jungtinio parlamentinio komiteto narys; Europos energetikos forumo pirmasis pirmininko pavaduotojas; kelių pilietinių organizacijų (Vengrija Europoje, Ekonomika, Europos dialogas, Europos judėjimo Vengrijos taryba, Vengrijos automobilių importuotojų asociacija) pirmininkas arba valdybos narys; apdovanotas Vengrijos ordino „Už nuopelnus” komandoro kryžiumi su žvaigžde, Austrijos kryžiumi su kaspinu „Už nuopelnus“ ir Vokietijos didžiuoju kryžiumi „Už nuopelnus”; nuo 2010 m. gegužės 7 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. Europos Audito Rūmų narys; II kolegijos „Struktūrinė politika, transportas ir energetika“ narys (2010–2012 m.); III kolegijos „Išorės veiksmai“ narys (2012 m.) ir Administracinio komiteto pakaitinis narys. Mirė 2020 m. kovo 31.
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Josef BONNICI

  Josef BONNICI

  Gimė 1953 m. balandžio 15 d. Birzebugoje; Simono Freizerio universiteto (Kanada) humanitarinių mokslų magistras ir filosofijos mokslų daktaras; Rikijo universiteto (Japonija) humanitarinių mokslų daktaras Honoris Causa; Maltos universiteto ekonomikos mokslų bakalauras (įgijo diplomą su pagyrimu); Ekonomikos profesorius. 1980–1988 m. dėstė Dykino universitete (Australija), o nuo 1988 iki 2004 m. – Maltos universitete; Maltos Ministro Pirmininko patarėjas ekonominės politikos, įskaitant pajamų mokesčių reformą, klausimais (1988 m.); parlamentinis sekretorius Finansų ministerijoje. Pareigos buvo susijusios su ekonomine politika (1994 m.); ekonomikos ministras, atsakingas už ekonominės plėtros politiką, nacionalinę statistikos įstaigą, konkurencijos politiką ir valstybines investicijas, įskaitant elektros, vandens tiekimo bei telekomunikacijų įmones, nacionalines oro linijas, Malta Shipyards (Maltos laivų statyklą), tarptautinį Maltos oro uostą ir Freeport (jūrų uostą) (1995 m.); Valstybės ataskaitų komiteto, Užsienio ir Europos reikalų komiteto bei Jungtinio Maltos ir ES parlamentinio komiteto narys; taip pat atstovavo Maltai Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje (1992 m.). Maltos Atstovų Rūmų narys 1992, 1996, 1998 ir 2003 m.; stebėtojas Europos Parlamente; čia dalyvavo Ekonomikos ir monetarinės politikos komiteto, Regioninės politikos komiteto bei Transporto ir turizmo komiteto posėdžiuose (2003 m.); Nuo 2004 m. gegužės 7 d. iki 2010 m. gegužės 6 d. Europos Audito Rūmų narys, priskirtas II audito grupei „Struktūrinė politika, transportas, moksliniai tyrimai ir energetika“ (2004 m.); Audito Rūmų narys, atsakingas už Audito Rūmų patikinimo pareiškimą (DAS) CEAD grupėje (Koordinavimas, komunikacija, vertinimas, užtikrinimas ir plėtotė) (2006 m.); CEAD grupės seniūnas (2008 m.); 2011 m. liepos 1 d. paskirtas Maltos centrinio banko valdytoju.
 • 07.05.2010 - 30.09.2016

  Louis GALEA

  Louis GALEA

  Gimė 1948 m. sausio 2 d. Mkaboje; Maltos universitete baigė teisės mokslus; profesija – teisininkas; skaitė socialinės ir darbo teisės paskaitas Maltos Universiteto Viešosios teisės katedroje (1999 m.); L. Galea buvo įteikti Ispanijos Karalystės, Prancūzijos, Bulgarijos ir Kipro Respublikos garbės apdovanojimai; išrinktas į Maltos Parlamentą (1976 m.). Tautinės partijos (PN) (malt. Partit Nazzjonalista ) generalinis sekretorius (1977 m.); įvairios ministro pareigos, įskaitant socialinį vystymąsi, sveikatą, švietimą, užimtumą, vidaus reikalus (įskaitant nacionalinį saugumą ir pataisos įstaigas), kultūrą ir menus bei politikos sritis, susijusias su moterimis, šeima, vaikais ir specialiaisiais poreikiais (1987 m.); Maltos stojimo į ES derybų metu buvo vienas iš Maltos ir ES jungtinio parlamentinio komiteto pirmininkų (1998 m.); vienbalsiai išrinktas Parlamento pirmininku (2008 m.); rėmė įvairius Parlamento komitetus (Valstybės iždo komitetą, Nacionalinę audito tarnybą ir Ombudsmeną); Nuo 2010 m. gegužės 7 d. iki 2016 m. rugsėjo 30 d. Europos Audito Rūmų narys, paskirtas į IV kolegiją ir atsakingas už metinių ir specialiųjų ataskaitų, susijusių su finansiniu ir veiksmingumo auditu įvairiose ES biudžeto politikos – pajamų, ES institucijų ir įtaigų administracinių išlaidų, mokslinių tyrimų ir vidaus politikų bei finansinio ir ekonominio valdymo – srityse rengimą; už institucijų administracines išlaidas ir Europos mokyklas atsakingas narys pranešėjas (2010 m.); Administracinio komiteto narys; už ES agentūras ir bendrąsias įmones atsakingas narys pranešėjas; IV kolegijos seniūnas (2012 m.).
 • 01.10.2016 - 30.09.2022

  Leo BRINCAT

  Leo BRINCAT

  Gimė 1949 m. rugsėjo 26 d. Cospicua mieste. Įgijo instituto Chartered Institute of Bankers Londone (dabar vadinamo Institute of Financial Services) asocijuotojo nario kvalifikaciją, o vėliau buvo išrinktas jo nariu. Dirbo bankuose Barclays Bank DCO, Mid-Med Bank Ltd ir HSBC Bank Malta plc (1966–2006 m.). Banko HSBC Bank Malta plc Korporatyvinės strategijos departamento Korporatyvinių tyrimų skyriaus vadovas (1998–2006 m.). Vadovybės konsultantas vidaus finansų kontrolės ir atitikties klausimais (2007–2013 m.). Maltos darbo partijos tarptautinis sekretorius ir partijos atstovas organizacijoje Socialist International (1982–1997 m.). 1982 m. išrinktas į Maltos Parlamentą. Parlamento sekretorius Ministro Pirmininko tarnyboje (1986–1987 m.). Maltos pasirengimo narystei ES jungtinio parlamentinio komiteto narys (1992–2004 m.). Viešosios apskaitos komiteto narys (1995–1996 m.). Prekybos ministras (1996–1997 m.); finansų ir prekybos ministras (1997–1998 m.). Viešosios apskaitos komiteto pirmininkas (1998–2003 m.); Nacionalinės audito tarnybos apskaitos komiteto pirmininkas (1999–2003 m.). Užsienio reikalų ir Europos reikalų komiteto narys (2003–2013 m.); Aplinkos ir vystymosi komiteto narys (2010–2013 m.). Tvaraus vystymosi, aplinkos ir klimato kaitos reikalų ministras (2013–2016 m.). Nuo 2016 m. spalio 1 d. iki 2022 m. rugsėjo 30 d. Europos Audito Rūmų narys. 2019 m. gavo Sent Džulianso vietos tarybos garbės apdovanojimą už tarnystę visuomenei.
 • 18.10.1977 - 31.12.1995

  André MIDDELHOEK

  André MIDDELHOEK

  Gimė 1931 m. gruodžio 13 d. Vorburge; gavo ekonomikos mokslų diplomą Amsterdamo universitete (1957 m.); Nyderlandų centrinio planavimo biuro narys (1958 m.); Centrinio planavimo biuro vadovo pavaduotojas (1966 m.); Tarptautinio socialinių mokslų instituto dėstytojas (1960 m.). Biudžeto generalinis direktorius Finansų ministerijoje; Europos Bendrijų ekonominės politikos komiteto narys (pirmininko pavaduotojas) (1969 m.); Europos Audito Rūmų narys nuo 1977 m. spalio 18 d. iki 1995 m. gruodžio 31 d.: išlaidų energetikos, mokslinių tyrimų ir investicijų srityse auditas (1977 m.); darbo metodai ir profesinis mokymas; metinės ataskaitos pagrindinis pranešėjas (1981 m.); Europos regioninės plėtros fondas, Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Orientavimo skyrius; Integruotos Viduržemio jūros programos; struktūrinių fondų koordinavimas; pirmininkas 1993–1995 m.
 • 01.01.1996 - 31.12.2010

  Maarten ENGWIRDA

  Maarten ENGWIRDA

  Gimė 1943 m. birželio 2 d. Tilburge; įgijo teisės magistro laipsnį Groningeno universitete; tęsė podiplomines studijas Hagoje tarptautinių santykių srityje; Finansinio ir ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros departamento direktoriaus patarėjas Užsienio reikalų ministerijoje (1968 m.). Nyderlandų parlamento narys (1970 m.); Europos Parlemento narys (1971 m.); Tarptautinės energetikos agentūros patarėjas (1975 m.); Nyderlandų parlamento narys; vicepirmininkas, iždininkas, vadovavo Democraten 66 partijai; kelių parlamentinių tyrimo komisijų narys, pirmininkavo biudžeto kontrolės komitetui; Šiaurės Atlanto asamblėjos narys, šios asamblėjos ekonominio komiteto atstovas spaudai (1977 m.); Nyderlandų audito rūmų tarybos narys; ES fondų audito referentas, pirmininkavo INTOSAI aplinkosaugos auditų darbo grupei (1990 m.); nuo 1996 m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. Europos Audito Rūmų narys, atsakingas už finansinį auditą, tiesiogines išlaidas, bendruosius reikalus ir rizikos analizę, EŽŪOGF Garantijų skyriaus sektorių (1996 m.); atsakingas už ES biudžeto išlaidų auditą Centrinės ir Rytų Europos šalims ir Nepriklausomų Valstybių Sandraugai (2000 m.); atsakingas už III audito grupę „Išorės veiksmai“ (2004 m.); III grupės seniūnas (2006 m.); III kolegijos „Išorės veiksmai“ narys (2010 m.) ir INTOSAI atskaitomybės už paramą, susijusią su nelaimėmis, ir jos audito darbo grupės pirmininkas (2010 m.); CEAD kolegijos „Koordinavimas, vertinimas, užtikrinimas ir plėtotė“ narys ir pakaitinis Administracinio komiteto narys.
 • 01.01.2011 - 31.12.2013

  Gijs DE VRIES

  Gijs DE VRIES

  Gimė 1956 m. vasario 22 d. Niujorke; Leideno universiteto teisės ir politikos mokslų diplomas (1981 m.); podoktorantūrinė vasaros mokykla Europos universiteto institute Florencijoje (1981 m.). Leideno universiteto Teisės fakulteto Politikos mokslų katedros dėstytojas (1981 m.); Europos Parlamento narys (1984 m.); dalyvavo lyderiavimo seminare Džordžtauno universiteto (Vašingtonas, Kolumbijos apygarda) Užsienio tarnybos mokykloje (1993 m.); Liberalų ir demokratų frakcijos Europos Parlamente pirmininkas (1994 m.); valstybės sekretorius, atsakingas už vidaus reikalus ir Karalystės santykius (1988 m.); Antrųjų Rūmų narys; Nyderlandų atstovas Konvente dėl Europos Sąjungos ateities (Europos konvente) (2002 m.); ambasadorius, atsakingas už specialiuosius pavedimus (2004 m.); Europos Sąjungos kovos su terorizmu koordinatorius (2004 m.); Nyderlandų tarptautinių santykių instituto (Clingendael) vyresnysis mokslo darbuotojas (2007 m.); Nyderlandų audito rūmų pirmininko pavaduotojas (2008 m.); nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. Europos Audito Rūmų narys; III kolegijos „Išorės veiksmai“ narys, Administracinio komiteto pakaitinis narys (2011 m.); III kolegijai atstovaujantis CEAD kolegijos narys (2012 m.); INTOSAI atskaitomybės už paramą, susijusią su nelaimėmis, ir jos audito darbo grupės pirmininkas (2010 m.).
 • 01.01.2014 - 14.04.2022

  Alex Brenninkmeijer

  Alex BRENNINKMEIJER

  Gimė 1951 m. birželio 29 d. Amsterdame. Groningeno universiteto teisės mokslų diplomas; Tilburgo universitete suteiktas daktaro laipsnis už disertaciją teisės kreiptis į teismą ir teismų nepriklausomumo svarbos valstybėse, kurios grindžiamos teisinės valstybės principu, tema (1987 m.). Radboudo universiteto (1976–1980 m.), Tilburgo universiteto (1980–1984 m.) ir Amsterdamo universiteto (1992–1996 m.) teisės profesorius. 1996–2005 m. Leideno universiteto Teisės fakulteto profesorius ir dekanas. 2014–2022 m. Utrechto universiteto teisės garbės profesorius. 1984–1988 m. Arnhemo administracinio teismo pirmininko pavaduotojas. 1988–2002 m. Aukščiausiojo administracinio teismo (tarnautojų ir socialinės apsaugos bylų apeliacinio teismo) teisėjas ir pirmininko pavaduotojas. 1999–2005 m. Hertogenboso apeliacinio teismo mokesčių kolegijos teisėjas. 2005–2017 m. Nyderlandų nacionalinis ombudsmenas; atliko daug sisteminių Nyderlandų viešojo sektoriaus veikimo tyrimų. Tarptautinio ombudsmenų instituto (angl. IOI) Europos direktorių valdybos pirmininkas ir IOI pasaulio tarybos narys. Nyderlandų Karalystės Oraniečių-Nasau Ordino Komandoro Kryžius. 2014 m. Europos Audito Rūmų IV kolegijos „Rinkų reguliavimas ir konkurencinga ekonomika“ narys. Specializuotos finansinių pažeidimų komisijos narys (2014–2016 m.); Europos Audito Rūmų žurnalo redaktorių tarybos narys (2014–2016 m.); Europos Audito Rūmų „Apdovanojimų už aiškią kalbą“ globėjas (2014–2021 m.); Europos Audito Rūmų strateginės darbo grupės narys ir pirmininkas (2016–2017 m. ir 2018–2020 m.); Skaitmeninio valdymo komiteto narys (2019–2021 m.); Administracinio komiteto narys (2019–202 m.); IV kolegijos seniūnas (2019–2021 m.). Mirė 2022 m. balandžio 14 d.
 • 01.03.1995 - 31.03.2011

  Hubert WEBER

  Hubert WEBER

  Gimė 1939 m. gruodžio 29 d. Vienoje; Teisės mokslų daktaras Vienos universitete; Valstybės tarnautojas, vėliau direktoriaus pavaduotojas, vykdantis veiklą užimtumo politikos srityje Austrijos socialinių reikalų ministerijoje (1959 m.); Auditorius Austrijos Audito rūmuose. Darbas, susijęs su Kanclerio kabineto auditais Užsienio reikalų ministerijoje ir Teisingumo ministerijoje (1970 m.); Austrijos audito rūmų pirmininko asmeninio kabineto vadovas ir organizacinio padalinio, atsakingo už INTOSAI generalinį sekretoriatą, vadovas (1975 m.); Personalo vadovas (darbo organizavimo, biudžeto ir personalo klausimai, mokymai) (1981 m.); Valstybinių įmonių audito skyriaus, atsakingo už tarptautinių pokyčių INTOSAI ir jos regioninių organizacijų (AFROSAI, ARABOSAI, ASOSAI, EUROSAI, OLACEFS ir SPASAI) veiklos srityje stebėjimą ir už bendradarbiavimą Jungtinių Tautų projektų finansinio audito srityje, generalinis direktorius; Europos Audito Rūmų narys nuo 1995 m. kovo 1 d. iki 2011 m. kovo 31 d.; Atsakingas už ADAR sektorių; Audito Rūmų pirmininkas (2005–2008 m.).
 • 01.04.2011 - 28.02.2014

  Harald WÖGERBAUER

  Harald WÖGERBAUER

  Gimė 1953 m. liepos 27 d. Vienoje; Studijavo teisę ir ekonomiką (1971 m.); Gavo teisės mokslų baigimo diplomą (magistro ir daktaro laipsniai); Studijavo politikos mokslus Prancūzijoje (1974 m.); Stojamieji egzaminai į akademinio teisės tarnautojo pareigas federalinėje vyriausybėje ir į vyresniojo auditoriaus pareigas (1975 m.). Dirbo Austrijos audito rūmuose (1974 m.); Audito rūmų auditorius, atsakingas už Austrijos socialinio draudimo įstaigų auditą (1974 m.); Paskirtas į Austrijos Parlamentą ir vėliau į Austrijos liaudies partijos (ÖVP) parlamentinę frakciją, be kitų dalykų atsakingas už komitetus, susijusius su Audito Rūmais, užimtumo ir socialiniais reikalais, sveikatos apsauga, užsienio reikalais, mokslu, ekonomikos reikalais, konstituciniais reikalais, pramone ir ombudsmeno tarnyba; ÖVP parlamentinės frakcijos politinis direktorius (1992 m.); Austrijos audito rūmų vyresnysis administratorius (Ministerialrat) (1995 m.); Direktorius (Parlamentsrat) Parlamente (1999 m.); Europos Audito Rūmų narys nuo 2011 m. balandžio 1 d. iki 2014 m. vasario 28 d., pirmiausia I kolegijos „Gamtinių išteklių išsaugojimas ir valdymas“ narys, o paskui II kolegijos „Struktūrinė, transporto ir energetikos politika“ narys (2012 m.).
 • 01.03.2014 - 31.07.2020

  Oskar HERICS

  Oskar HERICS

  Gimė 1958 m. vasario 16 d. Šandorfe, Austrijoje; Teisės studijos Vienos universitete, suteiktas teisės magistro laipsnis (1982 m.); Praktiniai su teismų ir teisiniu darbu Vienos apygardos baudžiamajame teisme susiję mokymai (1982 m.); Karinė tarnyba Austrijos kariuomenėje (1982–1983 m.); Pašto ir telefonijos paslaugų administracija (auditas) (1983 m.). Austrijos audito rūmų Energetikos departamento auditorius (1991 m.); Austrijos audito rūmų Vidaus audito tarnybos narys (1995–2001 m.); Austrijos audito rūmų Transporto ir geležinkelių departamento vyresnysis auditorius (1996 m.); Austrijos audito rūmų Mokslinių tyrimų departamento vyresnysis auditorius ir vadovo pavaduotojas (1998 m.); Austrijos audito rūmų Bankininkystės ir skolų valdymo departamento vadovas (2003 m.); Valstybės įsiskolinimo komiteto ekspertas, atstovaujantis Austrijos audito rūmams (2006–2013 m.); Austrijos audito rūmų atstovas Vietos valdžios institucijų biudžeto kontrolės ir sąmatos įvykdymo vertinimo nuolatiniame komitete (2007–2009 m.); Austrijos audito rūmų 4 skyriaus (finansai ir tvarumas) vadovo pavaduotojas (2008 m.); Austrijos audito rūmų 5 skyriaus (finansai ir ekonomika) vadovas (2011 m.); Europos Audito Rūmų narys (2014 m. kovo 1 d. – 2020 m. liepos 31 d.): II kolegija „Investicijos, siekiant sanglaudos, augimo ir įtraukties“; Audito kokybės kontrolės komiteto narys (2017–2019 m.); Etikos komiteto narys ir pirmininkas (2016–2020 m.).
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Jacek UCZKIEWICZ

  Jacek UCZKIEWICZ

  Gimė 1950 m. liepos 4 d. Naujojoje Rudoje; Vroclavo technologijos universitete suteikti daktaro ir tiksliųjų mokslų magistro laipsniai; Lenkijos Respublikos Seimo narys; pranešėjas dėl Aukščiausiųjų kontrolės rūmų (Najwyższa Izba Kontroli) įstatymo projekto, kurio vienas tikslų buvo Lenkijos išorės audito sistemą suderinti su Europos ir INTOSAI standartais. Lenkijos atstovas Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje (1993 m.); prekybos ir plėtros Komisijos narys ir Europos stebėjimo centro komandų tarybos narys per rinkimus Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje ir Baltarusijoje (1994 m.); Lenkijos Aukščiausiųjų kontrolės rūmų pirmininko pavaduotojas (Najwyższa Izba Kontroli); atsakingas už naujų audito metodikų įgyvendinimą ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtrą, ypač su Europos Audito Rūmais ir programa SIGMA; INTOSAI veikla, visų pirma jos darbo grupė dėl privatizavimo audito; SCC atstovas INTOSAI nuolatiniame komitete dėl IT audito (1995 m.); Lenkijai atstovaujantis narys kovos su korupcija strategijos darbo grupėje Pasaulio banko agentūroje Varšuvoje (2000 m.); finansinės informacijos generalinis inspektorius (kovos su pinigų plovimu valstybės institucija) Finansų ministerijoje; prižiūrėjo azartinių lošimų ir lažybų veiklos departamentą Finansų ministerijoje; atsakingas už vietos valdžios sektoriaus finansavimą ir viešųjų finansų struktūrines reformas bei viešojo sektoriaus decentralizaciją (2001 m.); Europos Audito Rūmų narys nuo 2004 m. gegužės 7 d. iki 2010 m. gegužės 6 d.; paskirtas į III audito grupę „Išorės veiksmai“; CEAD grupės (koordinavimas, komunikacija, vertinimas, užtikrinimas ir plėtotė) narys (2006 m.); Audito Rūmų Administracinio komiteto pakaitinis narys (2008 m.).
 • 07.05.2010 - 06.05.2016

  Augustyn KUBIK

  Augustyn KUBIK

  Gimė 1957 m. Rydultovuose; Socialinės ekonomikos magistro laipsnis (Ekonomikos akademijos Katovicuose pramonės fakultetas) (1976 m.); Rydultovų kietųjų anglių kasyklų komercinės veiklos audito pranešėjas, priežiūros pareigūnas ir inspektorius (1980 m.). Vyriausiasis komercinės veiklos audito inspektorius Rybniko-Jastšembo anglių kasyklų konsorciume (Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo Węglowe) Jastšembe Zdrujuje (1984 m.); vyriausiasis apskaitininkas Borynios kietųjų anglių kasykloje Jastšembe Zdrujuje; telkinių požeminio eksploatavimo specializacija (Kasybos inžinerijos technikos koledžo darbininkų fakultete Rybnike) (1986 m.); Katovicų mokesčių inspekcijos direktorius (1991 m.); atestuotojo buhalterio kvalifikacija (1996 m.); antrosios pakopos diplomas Europos Sąjungos mokesčių teisės srityje (Torūnės Mikalojaus Koperniko universitete, 2001 m.); vyriausiasis vidaus audito inspektorius Lenkijos finansų ministerijoje (2002 m.); patarėjas mokesčių klausimais; gauta sertifikuoto vidaus auditorius kvalifikacija iš Lenkijos finansų ministerijos (2003 m.); bendrasis patarėjas Lenkijos finansų ministerijoje (2006 m.); gauta sertifikuoto vidaus auditorius (CIA) kvalifikacija; Lenkijos aukščiausiosios audito kontrolės (Najwyższa Izba Kontroli) pirmininko patarėjas (2007 m.); Lenkijos regioninės plėtros ministerijos valstybės sekretoriaus pavaduotojas; gauta viešojo auditoriaus kvalifikacija iš Lenkijos Aukščiausiosios audito institucijos (2008 m.); Europos Audito Rūmų narys nuo 2010 m. gegužės 7 d. iki 2016 m. gegužės 6 d.; I kolegijos „Gamtinių išteklių išsaugojimas ir valdymas“ narys; I kolegijos „Gamtinių išteklių išsaugojimas ir valdymas“ seniūnas; Administracinio komiteto narys (2015 m.)
 • 07.05.2016 - 30.11.2019

  Janusz WOJCIECHOWSKI

  Janusz WOJCIECHOWSKI

  Gimė 1954 m.; Lodzės universitete įgijo teisės magistro laipsnį (Teisės ir administravimo katedra, 1977 m.). Apylinkės, vaivadijos ir Lenkijos apeliacinio teismo teisėjas (1980–1993 m.); į Aukščiausiąjį Teismą komandiruotas teisėjas (1990 –1991 m.); Lenkijos nacionalinės teismų tarybos narys (1990–1993 m.); Valstybės tribunolo teisėjas (1991–1993 m.); Lenkijos parlamento žemųjų rūmų (Seimo) narys (1993–1995 m.); Lenkijos aukščiausiosios audito institucijos (NIK) pirmininkas (1995–2001 m.); Seimo pirmininko pavaduotojas (2001–2004 m.); Europos Parlamento narys (trys kadencijos) (2004–2016 m.); Europos Parlamento Gyvūnų gerovės ir išsaugojimo jungtinės grupės narys (nuo pirmosios kadencijos pradžios 2004 m.) ir pirmininkas (nuo 2014 m.). Penkis kartus Lenkijos baudžiamojo kodekso komentaro bendraautoris; daugiau nei 100 straipsnių ir leidinių baudžiamosios teisės tema įvairiuose Lenkijos teisės žurnaluose autorius; straipsnių socialinėmis ir teisinėmis temomis autorius. 2016 m. gegužės 7 d. – 2019 m. lapkričio 30 d. Europos Audito Rūmų narys, paskirtas į I kolegiją „Tvarus gamtos išteklių naudojimas“; nuo 2018 m. birželio 14 d. Audito kokybės kontrolės komiteto narys. Už žemės ūkį atsakingas Europos Komisijos narys, paskirtas penkerių metų kadencijai nuo 2019 m. gruodžio 1 d.
 • 27.01.1986 - 09.02.1994

  Carlos MORENO

  Carlos MORENO

  Gimė 1941 m. kovo 30 d. Lisabonoje; teisės mokslų laipsnis Koimbros universitete (1964 m.); Paskolų ir draudimo generalinės inspekcijos techninis inspektorius (1966 m.); Aukštojo ekonomikos instituto dėstytojas (1973 m.); teisinių išlaidų auditorius Paskolų ir draudimo generalinės inspekcijos teisės tarnybos direktorate (1974 m.). Finansų ministro ir iždo ir finansų valstybės sekretoriaus techninis patarėjas (bankų ir valstybinių įmonių sektoriuje) (1976 m.); Finansų ir planavimo ministerijos generalinio sekretoriato patarėjas teisės klausimais; Banco Nacional Ultramarino priežiūros komiteto pirmininkas (1977 m.); Iždo generalinio direktorato vyresnysis inspektorius; Portugalijos audito rūmų generalinis direktorius; darbo grupės, atsakingos už paramos investicijoms sistemos projekto parengimą, teisinis pranešėjas; kovos su mokesčių slėpimu ir sukčiavimu veiksmų koordinavimo komiteto narys (1980 m.); Audito Rūmų narys nuo 1986 m. sausio 27 d. iki 1994 m. vasario 9 d. Mirė 2024 m. balandžio 8 d.
 • 10.02.1994 - 29.02.2000

  Armindo de Jesus de SOUSA RIBEIRO

  Armindo de Jesus de SOUSA RIBEIRO

  Gimė 1948 m. kovo 9 d. Viana do Kastele; apskaitos studijų laipsnis Porto apskaitos ir verslo mokykloje; ekonomikos laipsnis Porto universitete; vadybos magistro laipsnis Lisabonos universitete; auditorius (1979 m.). Už įmonių inspektavimus ir Bendrijos auditus atsakingas generalinio inspektoriaus pavaduotojas Finansų generalinėje inspekcijoje (1974 m.); vertybinių popierių rinkos generalinis auditorius, vėliau valstybinių ir viešojo sektoriaus įmonių finansavimo analizės tarnybos generalinis direktorius (1988 m.); Paramos žemės ūkio ir žuvininkystės plėtrai finansų instituto valdybos pirmininkas (1990 m.); Finansų generalinės inspekcijos „Konsultacijų, audito“ departamento vadovas (1992 m.); Europos Audito Rūmų narys nuo 1994 m. vasario 10 d. iki 2000 m. vasario 29 d.; atsakingas už EŽŪOGF garantijų sektorių: bendrą rinkų organizavimą gyvulininkystės produktų ir cukraus sektoriuose, bendrą žuvininkystės ir jūrų politiką bei priemones veterinarijos srityje; atsakingas už EAPB, skolinimosi ir skolinimo veiklos ir bankų veiklos auditą (1996 m.).
 • 01.03.2000 - 30.09.2016

  Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

  Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

  Gimė 1960 m. sausio 2 d. Kampo Majore; teisės laipsnis Lisabonos Universidade Clássica; Europos studijų magistro laipsnis Lisabonos Universidade Clássica Teisės fakulteto Europos institute; skaitė paskaitas Lisabonos Universidade Clássica Teisės fakultete (1983 m.) ir Aukštajame naujų profesijų institute (1996 m.). Europos Audito Rūmų narys nuo 2000 m. kovo 1 d. iki 2016 m. rugsėjo 30 d., atsakingas už ES bankininkystės veiklos, įskaitant Europos Centrinio Banko, Europos anglių ir plieno bendrijos (EAPB), Europos mokyklų, decentralizuotų įstaigų ir Euratomo tiekimo agentūros veiklą, auditą (2000 m.); atsakingas už Audito Rūmų patikinimo pareiškimą (DAS) šiose srityse: sąskaitų patikimumas ir pagrindinių operacijų teisėtumas ir tvarkingumas įvairiose ES biudžeto pajamų ir išlaidų srityse, Komisijos vidaus kontrolės sistemos reforma ir ES apskaitos sistemos modernizavimas; Audito Rūmų nuomonės dėl vieno bendro audito modelio ir pasiūlymo dėl ES vidaus kontrolės sistemos pranešėjas (2002 m.); Audito Rūmų audito grupės, atsakingos už finansinio audito, audito metodikų ir kokybės kontrolės koordinavimą, (CEAD grupės) seniūnas; Audito Rūmų Administracinio komiteto narys (2005 m.); atsakingas už Audito plėtros ir ataskaitų skyrių (ADAR), visų pirma Audito Rūmų audito ataskaitų kokybės kontrolę ir audito metodikų įgyvendinimą (2006 m.); veiklos audito vadovo, kurį Audito Rūmai priėmė 2007 m., pranešėjas; Europos Audito Rūmų pirmininkas (2008–2016 m.); EUROSAI auditorius (2008 m.); Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (EUROSAI) valdybos narys (2011 m.); atsakingas už Audito Rūmų darbo priežiūrą, ryšius su Europos Sąjungos institucijomis, ryšius su aukščiausiomis audito institucijomis ir tarptautinėmis audito organizacijomis, teisės reikalus ir vidaus auditą; per savo pirmą kadenciją rėmė Audito Rūmų struktūros ir sprendimų priėmimo proceso reformą, įvedant kolegijų sistemą, užtikrinančią kuo geresnį Audito Rūmų valdymą, kad jie taptų kuo efektyvesni ir veiksmingesni; per savo antrą kadenciją vadovavo institucijai laikotarpiu, kuriuo Audito Rūmų audito ataskaitos ir nuomonės dėl finansinių teisės aktų įgavo dar didesnę svarbą dėl finansų krizės ir būtinybės skubiai padėti užtikrinti geresnį ES lėšų valdymą; 2016 m. spalio 3 d. tapo Portugalijos Audito rūmų pirmininku.
 • 01.10.2016 - 29.06.2021

  João FIGUEIREDO

  João FIGUEIREDO

  Gimė 1955 m. gegužės 12 d. Angoloje. Baigė Lisabonos universiteto (Portugalija) teisės fakulteto teisės studijas (1978 m.). Savo ilgą karjerą skyrė valstybės tarnybai, specializavosi tokiose srityse, kaip antai viešoji deontologija ir etika, viešojo administravimo veiksmų efektyvumas ir teisėtumas, finansų kontrolė ir auditas. Europos Audito Rūmų narys (2016–2021 m.); Portugalijos Konstitucinio Teismo teisėjas (2008–2016 m.); Finansų ministerijos valstybės sekretorius, atsakingas už viešąjį administravimą (2005–2008 m.); Portugalijos Konstitucinio Teismo audito koordinatorius (2003–2005 m.) ir kitos aukšto lygio pareigos įvairiose ministerijose. Mirė 2021 m. birželio 29 d.
 • 01.01.2007 - 30.06.2013

  Ovidiu ISPIR

  Ovidiu ISPIR

  Gimė 1951 m. Horodniceni; Jasų miesto Alexandru Ioan Cuza universitete Ekonomikos studijų fakultete įgijo bakalauro laipsnį; Bukarešto Ekonomikos studijų akademijos Apskaitos ir IT valdymo fakultete įgijo apskaitos daktaro laipsnį; dirbo ekonomistu Sinaia Prahovos regioninėje kelionių tarnyboje (1974 m.). Bukarešto Jaunimo kelionių tarnyboje ėjo ekonomisto, skyriaus vadovo, departamento vadovo ir generalinio direktoriaus pavaduotojo ekonomikos ir finansų klausimams pareigas (1979 m.); bendrovės Group Management S.A. pirmininko pavaduotojas ekonomikos ir finansų klausimams (1994 m.); Rumunijos finansų ministro patarėjas (1997 m.); Rumunijos audito rūmuose, Bukarešte, ėjo sąskaitų patarėjo pareigas: atsakingas už įvairių audito skyrių, audituojančių valstybės biudžeto vykdymo bendrąją ataskaitą, Rumunijos valstybės skolos vykdymo metinę ataskaitą, vietos valdžios institucijų biudžetų įgyvendinimą, koordinavimą; taip pat buvo atsakingas už Rumunijai skirtų pasirengimo stojimui lėšų (ISPA, SAPARD) auditą (1999 m.); Deputatų rūmų parlamentinės grupės, kuri 2005 m. kovo mėn. inicijavo teisės aktų pasiūlymus dėl Rumunijos audito rūmų teisinio pagrindo patobulinimo, ekspertas; nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. birželio 30 d. Europos Audito Rūmų narys, paskirtas į II audito grupę „Struktūrinė, transporto, mokslinių tyrimų ir energetikos politikos“; II kolegijos „Struktūrinė, transporto ir energetikos politikos“ narys ir pakaitinis CEAD kolegijos „Koordinavimas, vertinimas, užtikrinimas ir plėtotė“ narys.
 • 01.07.2013 - 30.06.2019

  George PUFAN

  George PUFAN

  Gimė 1958 m. Bukarešte; Bukarešto universiteto civilinės inžinerijos absolventas (1984 m.); Nacionalinės gynybos koledžo absolventas (1999 m.); Politikos mokslų ir viešojo administravimo valstybinės mokyklos absolventas tarptautinių santykių ir Europos integracijos srityje (2005 m.); aukštesnės pakopos specializuotos tarptautinių santykių ir Euroatlantinės studijos (2007 m.); Galacio Dunojaus universiteto Ekonomikos mokslų ir apskaitos fakulteto bakalauras (2011 m.). Stiklo ir pažangiosios keramikos įmonės inžinierius (iki 1992 m.); „Carpati Construction Holding“ statybų vadovas (iki 1994 m.); Rumunijos audito rūmų direktorius (iki 2000 m.); 1-ojo rajono savivaldybės mero patarėjas (iki 2002 m.); Rumunijos audito rūmų generalinis sekretorius (iki 2013 m.). 2013 m. liepos 1 d. tapo Europos Audito Rūmų nariu ir buvo paskirtas dirbti IV kolegijoje „Pajamos – moksliniai tyrimai ir vidaus politikos, Europos Sąjungos institucijos ir įstaigos“.
 • 07.05.2004 – 06.05.2010

  Vojko Anton ANTONČIČ

  Vojko Anton ANTONČIČ

  Gimė 1946 m. Temnicoje; socialinių mokslų diplomas Liublianos universitete (Slovėnija); Zagrebo universiteto (Kroatija) socialinių mokslų daktaras; Liublianos universiteto Socialinių mokslų instituto – tarpdisciplininės įstaigos, turinčios keletą mokslinių tyrimų skyrių, atliekančių fundamentaliuosius ir taikomuosius socialinių mokslų tyrimus, vadovas (1991 m.). Pirmasis Slovėnijos audito rūmų (Računsko sodišče) pirmininkas (1994 m.); parengė naują audito įstatymą (2001 m.); EUROSAI valdybos narys (1999 m.); Europos Audito Rūmų narys nuo 2004 m. gegužės 7 d. iki 2010 m. gegužės 6 d.: II audito grupės „Struktūrinės politikos, transportas, moksliniai tyrimai ir energetika“ narys; CEAD grupės (Koordinavimas, komunikacija, vertinimas, užtikrinimas, plėtotė) narys (2006 m.); Audito Rūmų Administracinio komiteto pakaitinis narys.
 • 07.05.2010 - 06.05.2016

  Milan Martin CVIKL

  Milan Martin CVIKL

  Gimė 1959 m. gegužės 19 d. Velenjė.; ekonomikos mokslų diplomas (1983 m.); Liublianos universiteto ekonomikos fakulteto magistro laipsnis (1990 m.); analitikas, vyresnysis analitikas ir direktoriaus padėjėjas Slovėnijos banke (Banka Slovenije) (1983 m.). Pasaulio banko ekonomistas Vašingtone (KA, JAV) (1991 m.); ekonomistas Slovėnijoje, dėl išorės veiklos laikinai pasitraukęs iš Pasaulio banko (1997 m.); valstybės sekretorius biudžeto ir viešųjų finansų reikalams Finansų ministerijoje, atsakingas už valstybės finansų reformos Slovėnijoje pradžią, jai rengiantis narystei Europos Sąjungoje (1998 m.); vykdomasis direktorius ir vyriausiasis finansų pareigūnas Nova Ljubljanska Banka dd Liublianoje (2000 m.); Ministras be portfelio, atsakingas už Europos reikalus (2004 m.); Slovėnijos Respublikos nacionalinės asamblėjos narys ir Valstybės finansų kontrolės parlamentinio komiteto pirmininkas (2004 m.); Slovėnijos vyriausybės generalinis sekretorius (2008 m.); Europos Audito Rūmų narys nuo 2010 m. gegužės 7 d. iki 2016 m. gegužės 6 d.: IV kolegijos „Pajamos, moksliniai tyrimai ir vidaus politikos, bei Europos Sąjungos institucijos ir įstaigos“ narys; IV kolegijai CEAD kolegijoje atstovaujantis narys (2012 m.); IV kolegijos seniūnas (2014 m.).
 • 07.05.2016 - 06.05.2022

  Samo JEREB

  Samo JEREB

  Gimė 1972 m. Liublianoje; Liublianos universiteto Ekonomikos ir verslo mokyklos ekonomikos laipsnis (1995 m.); Liublianos bendrovės „LM Veritas d.o.o.“ išorės auditorius, konsultantas, sertifikuotas išorės auditorius (1995–2004 m.); Slovėnijos Respublikos Audito rūmų vyriausiasis valstybės auditorius (2004–2013 m.), atsakingas už privatizavimo, komunalinių paslaugų, viešųjų agentūrų bei fondų ir aplinkos auditus; Slovėnijos Respublikos Audito rūmų pirmininko pavaduotojas (2013–2016 m.); Europos Audito Rūmų narys nuo 2016 m. gegužės 7 d. iki 2022 m. gegužės 6 d.: I audito kolegijos „Tvarus gamtos išteklių naudojimas“ narys ir seniūnas (2020–2022 m.); Administracinio komiteto narys (2020–2022 m.); Vidaus audito komiteto narys (2017–2020 m.) ir Vidaus audito komiteto pirmininkas (2018–2020 m.); Audito kokybės kontrolės komiteto narys (2016–2018 m.).
 • 07.05.2004 - 06.05.2010

  Július MOLNÁR

  Július MOLNÁR

  Gimė 1945 m. Vranove; įgijo tiksliųjų mokslų magistro laipsnį Bratislavos Comenius universiteto Filosofijos fakultete; Slovakijos švietimo ministerijoje buvo atsakingas už Slovakijos universitetų tarptautinius ryšius su Afrikos, Azijos ir Lotynų Amerikos universitetais; Draugystės komiteto, atsakingo už bendradarbiavimą su Slovakijos universitetų užsienio studentų sąjungomis, sekretorius (1969 m.). Slovakijos antifašistinių kovotojų sąjungos centrinio komiteto pareigūnas (1974 m.); administratorius, atsakingas už ryšius su (specializuotomis) tarpvyriausybinėmis organizacijomis (PSO, TDO ir UNESCO) Švietimo ministerijoje; Čekoslovakijos delegacijų narys dvišalėse ir daugiašalėse derybose su UNESCO ir keliomis užsienio valstybių užsienio reikalų ir švietimo ministerijomis (1978 m.); Užsienio studentų kalbų ir akademinio parengimo instituto generalinis direktorius, atsakingas už valdymą, biudžetą, mokymą, užsienio studentų priėmimą ir vidaus auditą; Bratislavos Academia Istropolitana Aukštesniųjų studijų ir užsienio ryšių departamento direktorius (1991 m.); Švietimo ministerijos Tarptautinių ryšių centro generalinis direktorius (1999 m.); Slovakijos aukščiausiosios audito įstaigos Europos bendradarbiavimo ir tarptautinių ryšių departamento direktorius, atsakingas už tarptautinius ryšius audito srityje ir bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis (INTOSAI, ir EUROSAI; taip pat su NASACT, AISCUF ir Europos Audito Rūmais). Atstovavo Slovakijos aukščiausiajai audito įstaigai Slovakijos vyriausybės Ministrų tarybos Europos integracijos reikalų darbo komitete ir koordinavo Acquis communautaire departamentą priėmimo į ES proceso metu (1997–1999 m. ir 2001–2004 m.); Europos Audito Rūmų narys nuo 2004 m. gegužės 7 d. iki 2010 m. gegužės 6 d., paskirtas į I audito grupę „Gamtos išteklių išsaugojimas ir valdymas“.
 • 07.05.2010 - 15.10.2023

  Ladislav BALKO

  Ladislav BALKO

  Gimė 1954 m. Slepčanų miestelyje, Slovakijoje. L. Balko turi teisės mokslų daktaro laipsnį ir yra finansinės ir komercinės teisės docentas. Jis dirbo žurnalistu Čekoslovakijos radijuje (1980–1990 m.) prieš tampant Slovakijos Respublikos muitinės direkcijos vyriausiuoju teisininku (1990–1991 m.). Vėliau jis ėjo įvairias vadovaujamas pareigas, įskaitant didžiausio Slovakijos komercinio banko Všeobecná úverová banka generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigas (1991–1999 m.); jis buvo Slovakijos Respublikos eksporto ir importo banko valdytojo pavaduotojas ir valdybos narys (2001–2004 m.), Slovakijos vyriausybės investicijų ir prekybos plėtros agentūros SARIO vykdomasis direktorius (2004–2006 m.), valstybės valdomo Slovakijos garantijų ir plėtros banko SZRB direktorių valdybos pirmininko pavaduotojas (2006–2010 m.). Prieš 2010 m. gegužės 7 d. tampant Europos Audito Rūmų nariu, L. Balko dirbo universiteto dėstytoju, o vėliau tapo Bratislavos J. A. Komenskio universiteto Teisės fakulteto Finansų teisės katedros vadovu. Iki 2014 m. sausio 30 d. L .Balko buvo atsakingas už DAS ir veiklos auditą (moksliniai tyrimai ir kita vidaus politika) kaip IV kolegijos narys. Nuo 2012 m. balandžio mėn. jis atstovavo IV kolegijai kaip pakaitinis CEAD kolegijos narys, o nuo 2013 m. vasario 1 d. jis buvo Administracinio komiteto IV kolegijos pakaitinis narys. Nuo 2012 m. vasario 12 d. L .Balko taip pat dirbo Vidaus audito komitete, o nuo 2013 m. balandžio 24 d. iki 2014 m. vasario 28 d. buvo komiteto pirmininkas. 2014 m. vasario mėn. jis perėjo į II kolegiją kaip už struktūrinę politiką, transportą ir energetiką atsakingas narys ir tapo metinės ataskaitos 6 skyriaus „Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda“ pranešėju. Jis taip pat buvo atsakingas už DAS auditą ir kelis veiklos auditus toje pačioje srityje ir atstovavo II kolegijai CEAD kolegijoje ir AQCC. 2019–2022 m. L. Balko dirbo Strateginėje ir prognozavimo patariamojoje grupėje, o nuo 2022 m. sausio mėn. buvo V kolegijos „Sąjungos finansavimas ir administravimas“ narys.
 • 01.03.1995 - 28.02.2006

  Aunus SALMI

  Aunus SALMI

  Gimė 1942 m. vasario 22 d. Kiuruvesi; Helsinkio ekonomikos mokyklos verslo administravimo magistras (1967 m.); apskaitininkas (1976 m.); Projekto „Otto Wuorio Oy“ (Prancūzija) vadovas (1967 m.); Įmonės „Asko SA“ (Belgija) eksporto direktorius (1970 m.). Suomijos ambasados Belgijoje komercijos sekretorius (1971 m.); Įmonės „SVH/Coopers & Lybrand“ (Helsinkis) partneris (1973–1995 m.); Nuo 1995 m. kovo 1 d. iki 2006 m. vasario 28 d. Europos Audito Rūmų narys; atsakingas už EAPB, paskolų ir bankininkystės veiklą (1995 m.); atsakingas už Europos bendrijos institucijų veiklos išlaidų, Leidinių biuro, išorės biurų ir delegacijų, Europos mokyklų, subsidijų, decentralizuotų įstaigų (išskyrus Salonikų centrą ir Dublino fondą) ir Euratomo tiekimo agentūros sektorių; Europos plėtros banko valdybos narys; nepriklausomas apskaitininkas (2006 m.). Mirė 2023 m. rugpjūčio 23 d.
 • 01.03.2006 - 29.02.2012

  Olavi ALA-NISSILÄ

  Olavi ALA-NISSILÄ

  Gimė 1949 m. rugpjūčio 2 d. Loimaa mieste; Ekonomikos mokslų magistras; Prekybos Rūmų sertifikuotas auditorius; 30 metų viešųjų ir privačių finansų valdymo ir priežiūros patirtis; Loimaa prekybos kolegijoje (1974 m.) ir Turku aukštesniojoje prekybos mokykloje (1989 m.) dėstė sąskaitybą ir teisę. 1995–2005 m. sertifikuotos audito bendrovės partneris, dirbo auditoriumi ne visą darbo dieną; Kaip Suomijos Parlamento narys (1991 m.) dalyvavo įvairiose Parlamento darbo srityse. Valstybės biudžeto ir biudžeto kontrolės komiteto pirmininkas, Mokesčių skyriaus ir Transporto skyriaus narys, Pirmininkų tarybos narys (2003 m.); Suomijos banko auditorių narys, o vėliau auditorių pirmininkas; pakaitinis valstybės auditorius (1992 m.); Suomijos banko parlamentinės kontrolės grupės valdybos narys (1993 m.); Suomijos banko ribotos sudėties kontrolės grupės valdybos antrasis (1993 m.), o vėliau pirmasis pakaitinis narys (1993–1999 m.); Parlamento banko valdybos Suomijos bankui pirmininkas ir Valstybės finansų audito tarnybos patariamosios tarybos pirmininkas; Šiaurės šalių investicijų banko priežiūros komiteto narys (2003 m.); Suomijos nacionalinio mokslinių tyrimų ir plėtros fondo valdybos narys (1993 m.), vėliau pirmininkas (2003 m.); Loimaa savivaldybės tarybos narys (1982 m.), vėliau pirmininkas (2000 m.); Nuo 2006 m. kovo 1 d. iki 2012 m. vasario 28 d. Europos Audito Rūmų narys, atsakingas už I audito grupę „Gamtos išteklių išsaugojimas ir valdymas“ ir CEAD grupės (koordinavimas, komunikacija, vertinimas, užtikrinimas ir plėtotė) narys (2006 m.); I kolegijos „Gamtos išteklių išsaugojimas ir valdymas“ narys ir Administracinio komiteto pakaitinis narys (2010 m.). Įmonės „BDO Oy“ partneris ir Direktorių valdybos pirmininkas (2012 m.); Įmonės „BDO Oy“ (Suomija) vyresnysis patarėjas.
 • 01.03.2012 - 28.02.2018

  Ville ITÄLÄ

  Ville ITÄLÄ

  Gimė 1959 m. gegužės 10 d. Lūmekyje, Suomijoje. Teisės bakalauras (1989 m.); Varatuomari (teismo praktikos įgijęs teisės magistras) (1991 m.); 1995 m. išlaikytas advokato egzaminas. Europos Parlamento narys (2004–2012 m.): Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcijos pirmininko pavaduotojas (2004–2006 m.). Biudžeto komiteto narys (2004–2009 m.); Biudžeto kontrolės komiteto pirmininko koordinatoriaus pavaduotojas ir narys (2009–2012 m.); Transporto ir turizmo komiteto narys, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pavaduojantis narys Suomijos Parlamente: Vyriausiojo komiteto pirmininkas (2003–2004 m.) Suomijos banko auditorių narys (1996–2000 m.); Konstitucinės teisės komiteto narys (1995–2000 m.), pirmininkas (1996–2000 m.); Transporto komiteto narys (1995–1996 m.) Suomijos vyriausybėje: Vidaus reikalų ministras (P. Lipponeno antrajame kabinete) (2000–2003 m.);Nacionalinės koalicijos partijos pirmininkas (2001–2004 m.) Suomijos prezidento rinkimų komiteto narys (1988 m.); Turku miesto valdybos pirmininkas (1993–1995 m.) 2012 m. kovo 1 d. – 2018 m. vasario 28 d. – Europos Audito Rūmų narys.
 • 01.03.1995 - 31.12.2001

  Jan O. KARLSSON

  Jan O. KARLSSON

  Gimė 1939 m. birželio 1 d. Stokholme; Stokholmo (Švedijos) universiteto absolventas (ekonomika, politikos mokslai ir istorija); Žemės ūkio ministerijos sekretoriaus padėjėjas ir pirmasis sekretorius (1962 m.); Ministro Pirmininko tarnybos patarėjas politikos klausimais (1968 m.). Miesto tarybos nario, atsakingo už Stokholmo miesto finansus, sekretorius (1973 m.); Šiaurės Tarybos prezidiumo sekretoriaus padėjėjas (1977 m.); Valstybės sekretorius, atsakingas už Skandinavijos šalių bendradarbiavimą ir Finansų ministerijos valstybės sekretorius; Didelių miestų komiteto pirmininkas (1988 m.); Ministro Pirmininko tarnybos patarėjas ir koordinatorius (1990 m.); Ministro Pirmininko asmeninis atstovas atliekant bendrą šiaurės šalių bendradarbiavimo įvertinimą prieš Švedijai įstojant į Europos ekonominę erdvę ir į ES (1990 m.); derybininkas, patarėjas ekonomikos, finansų ir biudžeto klausimais Švedijos Parlamento (Riksdag) socialdemokratų frakcijos sekretoriate (1992 m.); Užsienio reikalų ministerijos generalinis direktorius (1994 m.); Europos Audito Rūmų narys nuo 1995 m. kovo 1 d. iki 2001 m. gruodžio 31 d., atsakingas už sektorių „Bendradarbiavimas su besivystančiomis šalimis ir ES nepriklausančiomis šalimis (Europos Sąjungos bendrasis biudžetas)“; Europos Audito Rūmų pirmininkas (1999–2001 m.); mirė 2016 m. rugsėjo 19 d.
 • 01.01.2002 - 28.02.2006

  Lars TOBISSON

  Lars TOBISSON

  Gimė 1938 m. Geteborge; Geteborgo universiteto filosofijos (politikos mokslų) daktaras (1973 m); Nacionalinės studentų sąjungos pirmininkas (1964 m.); Švedijos prekybinių organizacijų konfederacijos darbuotojas (1965 m.). Švedijos nuosaikiųjų partijos generalinis sekretorius (1974 m.); Švedijos parlamento (Riksdag) narys, Nuolatinio finansų komiteto narys, Užsienio reikalų patarėjų tarybos narys, Europos Sąjungos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas (1994 m.); nuo 2002 m. sausio 1 d. iki 2006 m. vasario 8 d. Europos Audito Rūmų narys.
 • 01.03.2006 - 09.06.2011

  Lars HEIKENSTEN

  Lars HEIKENSTEN

  Gimė 1950 m. rugsėjo 13 d. Stokholme; Stokholmo ekonomikos mokyklos ekonomikos mokslo darbuotojas ir dėstytojas tokiose mokslinių tyrimų srityse, kaip vystymosi ekonomika, struktūriniai pokyčiai ir darbo rinkos ekonomika (1972 m.); Švedijos ekonomistų asociacijos sekretorius (1981 m.). Švedijos finansų ministerijos sekretoriaus padėjėjas bei Vidutinės trukmės ir ilgalaikių ekonomikos politikos klausimų skyriaus vedėjas (1985 m.); Švedijos finansų ministerijos ekonomikos reikalų sekretorius; Svenska Handelsbanken vyriausiasis ekonomistas (Rinkos tyrimų padalinio vadovas) (1992 m.); Švedijos centrinio banko (Sveriges Riksbank) valdytojo pavaduotojas, atsakingas už pinigų politiką (1995 m.), Švedijos centrinio banko valdytojas (2003 m.); užėmė keletą pareigų vyriausybinių agentūrų, įmonių ir universitetų valdybose; atstovavo Švedijai tarptautinėse organizacijose, kaip antai Tarptautiniame valiutos fonde (TVF), Tarptautinių atsiskaitymų banke, Europos Sąjungos Pinigų komitete (vėliau Ekonomikos ir finansų komitetas) ir Europos centriniame banke (ECB); nuo 2006 m. kovo 1 d. iki 2011 m. birželio 9 d. Europos Audito Rūmų narys: II audito grupės „Struktūrinė, transporto, mokslinių tyrimų ir energetikos politika“ narys; už komunikaciją atsakingas CEAD grupės (Koordinavimas, komunikacija, vertinimas, užtikrinimas, plėtotė) narys (2006 m.); Audito Rūmų Administracinio komiteto narys (2007 m.); III kolegijos „Išorės veiksmai“ narys ir pakaitinis CEAD kolegijos „Koordinavimas, vertinimas, užtikrinimas ir plėtotė“ narys (2010 m.); III kolegijai atstovaujantis CEAD kolegijos narys (2011 m.).
 • 10.06.2011 - 28.02.2018

  Hans Gustaf WESSBERG

  Hans Gustaf WESSBERG

  Gimė 1952 m. balandžio 26 d. Geteborge; Geteborgo universitete gavo politinių mokslų, istorijos ir komunikacijos diplomą; Valstybės sekretorius Ministro Pirmininko tarnyboje (2007–2010 m.); Valstybės sekretorius Užsienio reikalų ministerijoje (2007 m.); Valstybės sekretorius Gynybos ministerijoje (2006 ir 2007 m.). Švedijos įmonių registracijos biuro generalinis direktorius (2004–2006 m.); Švedijos įmonių konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas (2001–2004 m.); Švedijos pramonės įmonių federacijos direktorius informavimo klausimais, laikinasis vykdomasis direktorius, vykdomojo direktoriaus pavaduotojas ir vykdomasis direktorius (1991–2001 m.); statybų bendrovės „SIAB“ direktorius informavimo klausimais (1990 ir 1991 m.); Švedijos gynybos štabo atstovas spaudai, vadovas spaudos klausimais, vėliau – informacijos klausimais, ir vyriausiojo vado atstovas (1982–1990 m.); Švedijos nacionalinės studentų sąjungos (SFS) pirmininkas (1980–1982 m.) už veiklos suderinamumo klausimus atsakingos valdybos Vyriausybėje narys ir Nacionalinės paslaugas universitetams ir universitetų kolegijoms teikiančios agentūros valdybos narys (2005 ir 2006 m.); Centrinės gynybos ir visuomenės federacijos pirmininkas; Švedijos nepaprastųjų padėčių valdymo agentūros tarybos, atsakingos už ryšius su pramonės atstovais, narys, Vyriausiojo vado veiklos patariamosios tarybos narys (2003 ir 2004 m.); nuosaikiųjų partijos Stokholmo skyriaus pirmininkas (1997–2003 m.); Švedijos centrinio banko valdybos pakaitinis narys (1998–2002 m.); bendrovės „Birka Energi“ valdybos narys (1999–2002 m.); bendrovės „Svenska Bostäder“ pirmininkas (1999–2001 m.); bendrovės „Locum AB“ pirmininkas (1999–2001 m.); Karo mokslų akademijos narys ir Švedijos radijo valdybos narys (1996–1998 m.) 2011 m. birželio 10 d. – 2018 m. vasario 28 d. Europos Audito Rūmų narys; mirė 2018 m. kovo 29 d.
 • 18.10.1977 - 17.10.1983

  Norman PRICE

  Norman PRICE

  Gimė 1915 m. sausio mėn.; studijavo Plaistow gimnazijoje; vykdomosios ir priežiūros funkcijos Jos Didenybės muitų ir akcizų departamente (1933 m.); mokesčių inspektorius (1939 m.); vidaus pajamų departamento sekretorius (1951 m.); vidaus pajamų departamento valdyba (1965 m.). vidaus pajamų departamento valdybos pirmininkas (1973 m.); Audito Rūmų narys nuo 1977 m. spalio 18 d. iki 1983 m. spalio 17 d. Mirė 2007 m. Vasario 19 d.
 • 18.10.1983 - 31.12.1992

  John CAREY

  John CAREY

  Gimė 1933 m. lapkričio 11 d. Ragbyje, Vorikšyre; baigė klasikinės filologijos, senovės istorijos ir senovės ir šiuolaikinės filosofijos studijas Oksfordo universitete; rusų k. vertėjo žodžių kvalifikacija; JK iždo ir valstybės tarnybos departamentas (1957 m.). Komandiruotas į diplomatinę tarnybą, kaip Jungtinės Karalystės nuolatinio atstovo Europos Bendrijose ekonomikos ir finansų patarėjas Briuselyje (1974 m.); iždo sekretorius, atsakingas už išlaidų viešąją ir parlamentinę kontrolę (1978 m.); atsakingas už užsienio pagalbos ir prekybos reikalus, eksporto kreditų ir tarptautinio įsiskolinimo problemų sritis iždo departamento užsienio reikalų skyriuje (1982 m.); Europos Audito Rūmų narys nuo 1983 m. spalio 18 d. iki 1992 m. gruodžio 31 d.; atsakingas už žemės ūkio išlaidas (1983 m.); Viešųjų finansų ir apskaitos instituto narys pagal 1988 m. rugsėjo 23 d. Reglamentą Nr. 6. Mirė 2022 m. rugpjūčio 8 d.
 • 01.01.1993 - 31.12.2001

  John WIGGINS

  John WIGGINS

  Gimė 1938 m. Londone; baigė istorijos ir filosofijos studijas Oksfordo universitete; ekonomikos mokslų magistro laipsnis Harvardo universitete; dirbo JK iždo departamente mokesčių, pinigų politikos ir viešųjų išlaidų kontrolės srityse (1961–1979 m.). Iždo kanclerio pagrindinis asmeninis sekretorius (1980–1981 m.); už naftos skyrių atsakingas nuolatinis sekretorius energetikos ministerijoje (1981–1984 m.); dirbo centrinės vyriausybės sekretoriate (1985–1985 m.); nuolatinis sekretorius, vėliau – sekretoriaus pavaduotojas švietimo ir mokslo departamente, atsakingas už mokytojų pasiūlą, mokymą ir darbo užmokestį; Europos Audito Rūmų narys nuo 1993 m. sausio 1 d. iki 2001 m. gruodžio 31 d.: atsakingas už sektorių „socialinis sektorius, pramonės politika, Berlyno centras, Dublino fondas, aplinkosauga, Sanglaudos fondas (aplinkos sritis)“; atsakingas už Patikinimo pareiškimą (DAS) rengiantį sektorių; DAS grupės seniūnas (1995 m.).
 • 01.01.2002 - 31.12.2013

  David BOSTOCK

  David BOSTOCK

  Gimė 1948 m. Čeltname; tiksliųjų mokslų magistras (viešojo sektoriaus politikos ekonomikos srityje) universiteto koledže (Londonas) ir humanitarinių mokslų bakalauras (šiuolaikinės istorijos srityje) Oksfordo universitete; Komandiruotas į JK nuolatinio atstovo Europos Sąjungoje biurą kaip antrasis sekretorius (ekonomikos ir finansų reikalams) ir į Vyriausybės kabineto ekonomikos sekretoriatą (1971 m.). Iždo departamento žemės ūkio skyriaus vadovas (1984 m.); Finansų ir ekonomikos patarėjas JK nuolatinio atstovo Europos Sąjungoje biure (1985 m.); iždo departamento Europos Sąjungos grupės vadovas, Europos investicijų banko direktoriaus padėjėjas ir vėliau direktorius Liuksemburge (1990 m.); JK nuolatinio atstovo Europos Sąjungoje pavaduotojas Briuselyje (1995 m.); Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) pirmininkas Jungtinės Karalystės pirmininkavimo Tarybai metu (1998 m.); Vyriausybės kabineto Europos reikalų sekretoriato vadovas (1999–2000 m.); Vizituojantis mokslo darbuotojas Londono ekonomikos mokyklos tarptautinių studijų centre ir praktikuojantis mokslo darbuotojas Sasekso universiteto Europos institute (2000 m.); Europos Audito Rūmų narys nuo 2002 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d., atsakingas už žemės ūkio politikos auditą: Patikinimo pareiškimas, sąskaitų patvirtinimas ir eksporto grąžinamosios išmokos; CEAD grupės (Koordinavimas, vertinimas, užtikrinimas, plėtotė) narys; už I audito grupę „Žemės ūkio politika“ atsakingas narys (2004 m.); paskirtas į II audito grupę „Struktūrinė politika, transportas, moksliniai tyrimai ir energetika“ (2006 m.); seniūnas (2008 m.); už audito kokybę ir paramą atsakingos CEAD kolegijos „Koordinavimas, vertinimas, užtikrinimas ir plėtotė“ seniūnas; Administracinio komiteto narys (2010 m.); III kolegijos „Išorės veiksmai“ narys (2012 m.). Mirė 2016 m. Rugsėjo 3 d.
 • 01.01.2014 - 31.01.2020

  Phil WYNN OWEN

  Phil WYNN OWEN

  Gimė 1960 m.; Londono verslo mokykloje įgijo verslo administravimo magistro diplomą; Harvardo verslo mokykloje baigė Pažangiojo valdymo programą; Oksfordo universiteto koledže įgijo bakalauro ir magistro (istorijos studijų) diplomus. daugiau nei 18 metų dirbo Jos Didenybės ižde, įskaitant du laikotarpius asmeniniame kabinete: iždo kanclerio asmeninio sekretoriaus padėjėju (1984–1986 m.) ir iždo nuolatinio sekretoriaus vyriausiuoju asmeniniu sekretoriumi (1991–1993 m.); Jos Didenybės iždo Transporto, Mokesčių ir biudžeto ir Mokesčių politikos grupių vadovas (1993–1999 m.); Ministrų kabineto tarnybos Reguliavimo poveikio skyriaus direktorius (1999–2003 m.); Jos Didenybės iždo už finansų sektorių atsakingas direktorius (2003–2004 m.); Darbo ir pensijų departamento generalinis direktorius, atsakingas už strategiją ir pensijų klausimus (2004–2009 m.); Meidstono ir Tanbridž Velso nacionalinės sveikatos priežiūros tarnybos (NHS) patikos fondo pirmininko pavaduotojas ir nevykdomasis direktorius (2008–2013 m.); Energijos ir klimato kaitos departamento (DECC) generalinis direktorius, atsakingas už nacionalinės klimato kaitos ir paramos vartotojams klausimus (2009–2011 m.); DECC generalinis direktorius, atsakingas už tarptautinės klimato kaitos ir energijos vartojimo efektyvumo klausimus (2011–2013 m.); DECC laikinai einantis pareigas nuolatinis sekretorius (2012 m. spalio mėn. – 2013 m. sausio mėn.); Europos Audito Rūmų narys (2014 m. sausio mėn. – 2020 m. sausio mėn.): atlikti auditai ES sanglaudos politikos (2014–2016 m.) ir tvaraus gamtos išteklių naudojimo (2016–2020 m.) srityse; I kolegijos (Tvarus gamtos išteklių naudojimas) seniūnas (2016–2018 m.).