Yes
No

Ar savu kopējo lauksaimniecības politiku ES piedāvā plašu subsīdiju un citu pasākumu klāstu, lai garantētu nodrošinātību ar pārtiku, sniegtu pietiekami augstu dzīves līmeni lauksaimniekiem, veicinātu lauku attīstību un aizsargātu vidi.​