Yes
No

ES finanšu vide ir attīstījusies vairāku desmitgažu laikā. Tās centrālais elements ir ES budžets, kas nodrošina finansējumu dažādām politikas jomām, piemēram, lauksaimniecībai, lauku un pilsētu teritoriju attīstībai, transporta infrastruktūrai, pētniecībai, veselības aprūpei, migrācijai un palīdzībai jaunattīstības valstīm, un finansē ES iestāžu un citu struktūru darbību. Ir arī fondi un instrumenti, kuri ir izveidoti / atrodas ārpus ES budžeta. ​