Yes
No

Klimata pārmaiņas nepazīst valstu robežas, un tās nevar atrisināt tikai ar valsts vai vietēju rīcību. Tāpēc ir ļoti svarīgi koordinēt rīcību klimata jomā visā Eiropas Savienībā. ES enerģētikas politikas mērķis ir dekarbonizēt ekonomiku un nodrošināt piegādes drošību par konkurētspējīgām cenām. Tā ir cieši saistīta ar vides politiku, kuras vispārējais mērķis ir aizsargāt, saglabāt un uzlabot vidi pašreizējām un nākamajām paaudzēm.​