Yes
No

​Mēs pieņemam darbā pastāvīgos darbiniekus no rezerves sarakstiem, ko atklātu konkursu rezultātā izveidojis Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO). Pie mums strādā arī pagaidu darbinieki un līgumdarbinieki, kuri veic specializētus vai īstermiņa uzdevumus.

Zemāk atradīsiet brīvo amata vietu sarakstu.

Lai pieteiktos amatā Eiropas Revīzijas palātā, jums ir jābūt ES dalībvalsts pilsonim. Papildu attiecināmības prasības ir atkarīgas no konkrētajiem darba pienākumiem, tāpēc sīkāku informāciju skatiet, noklikšķinot uz katra amata vietas nosaukuma.

Mēs pieņemam pieteikumus tikai angļu vai franču valodā. Pieteikuma veidlapu atradīsiet, noklikšķinot uz amata vietas saites.

Noderīga informācija ir atrodama arī šādās saitēs:

Tematiskās saites