Yes
No

Mēs pieņemam darbā pastāvīgos darbiniekus no rezerves sarakstiem, ko atklātu konkursu rezultātā izveidojis Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO). Pie mums strādā arī pagaidu darbinieki un līgumdarbinieki, kuri veic specializētus un īstermiņa uzdevumus.

Zemāk atradīsiet brīvo amata vietu sarakstu. Lai pieteiktos kādā amatā Eiropas Revīzijas palātā, jums ir jābūt ES dalībvalsts pilsonim. Papildu attiecināmības prasības ir atkarīgas no konkrētajiem darba pienākumiem, tāpēc sīkāku informāciju skatiet pievienotu katram amata vietas nosaukumam (aktīvās saites).

Mēs pieņemam pieteikumus tikai angļu vai franču valodā. Jāizmanto pieteikuma veidlapa, kas iekļauta attiecīgās amata vietas saitē. Citādā veidā iesniegtus pieteikumus mēs nepieņemam.


Noderīga informācija ir atrodama arī šādās saitēs:

Tematiskās saites