Yes
No

ES īsteno tirdzniecības un ieguldījumu politiku, ar kuras palīdzību tā pārvalda ekonomiskās attiecības ar citām pasaules daļām. ES vienotajā tirgū, kas ietver preču un pakalpojumu brīvu tirdzniecību pāri ES iekšējām robežām, dalībvalstis ir vienojušās muitas savienībā saskaņot savus noteikumus par preču un pakalpojumu aplikšanu ar nodokļiem. ES arī palīdz dalībvalstīm saskaņot to ekonomikas politiku un uzņēmumu ienākuma un iedzīvotāju ienākuma nodokļa līmeni.