Yes
No

​Mēs piedāvājam prakses iespējas augstskolu studentiem un absolventiem studiju jomās, kas saistītas ar Eiropas Revīzijas palātas (ERP) darbību. Ja tiksiet iekļauts sekmīgo kandidātu sarakstā, mēs lūgsim jūs uz pieciem mēnešiem ierasties Luksemburgā un sniegt reālu ieguldījumu darbā, kas tiecas uzlabot visa kontinenta darbību. Ja jūs interesē ERP darbība un jūs atbilstat visiem mūsu attiecināmības kritērijiem, vai mēs varam aicināt jūs pieteikties?

Mēs pieņemam pieteikumus praksei visās mūsu darbības jomās: revīzija, tulkošana, komunikācija, vispārējā administrācija, IT un bibliotēku pārvaldība. Ņemot vērā to, ka ERP mērķis ir uzlabot tehnoloģiju un datu izmantošanu revīzijas darbā, īpaši aicināti pieteikties kandidāti ar specializāciju IT revīzijas un datu zinātnes jomā. Mēs meklējam praktikantus ar redzējumu un idejām, kā panākt reālu ietekmi šajās jomās.

Pieredze ERP

ERP ir lieliska prakses vieta. Jums būs iespēja cītīgi strādāt pie lietām, kas ir patiešām nozīmīgas, un jūs gūsiet gandarījumu, apzinoties, ka jūsu darbs ir palīdzējis pozitīvi ietekmēt miljoniem cilvēku dzīvi.

Jums tiks norīkots prakses vadītājs, kurš būs atbildīgs par jūsu iesaisti komandā un darba slodzes uzraudzību. Jau no paša sākuma jūs atbalstīsiet profesionālu revidentu komandu, kuru darba pienākumos ietilpst analizēt ES politikas ietekmi un ierosināt uzlabojumus vai pārbaudīt ES pārskatiem pakārtoto darījumu pareizību. 

Traineeship supervisor

Iespējams, ka jums pat būs jādodas kopā ar savu komandu uz citu ES valsti, lai veiktu revīziju, kas dos jums iespēju redzēt klātienē, kā šajā jomā strādā ES revidenti. Ar revīziju nesaistītos departamentos jūs pievienosieties kādam no mūsu pašreizējiem projektiem un strādāsiet kopā ar attiecīgo komandu projekta vadītāja vai pieredzējuša komandas locekļa uzraudzībā.

Strādājiet kopā – mācieties kopā

Jūs pavadīsiet daudz laika kopā ar citiem praktikantiem. Visi ERP praktikanti uzsāk praksi vienā un tajā pašā dienā. Kopīga prakses pieredze parasti nozīmē, ka mūsu praktikanti kļūst par cieši saliedētu grupu. Papildus iegūtajai praktiskai pieredzei, viņi arī veido savstarpēju kontaktu tīklu, uzturot saziņu ilgu laiku pēc prakses beigām.

ERP ir trīs prakses cikli, kas aptver šādus periodus:

  • no 1. marta līdz tā paša kalendārā gada 31. jūlijam;
  • no 1. maija līdz tā paša kalendārā gada 30. septembrim;
  • no viena kalendārā gada 1. oktobra līdz nākamā gada 28. (29) februārim.

Minēto trīs ciklu laikā katra prakse var ilgt no trim līdz pieciem mēnešiem.

Prakses pabalsts

Prakses laikā jums piešķirs ikmēneša pabalstu 1500 EUR apmērā. Dažkārt mēs piedāvājam dažas neapmaksātas prakses iespējas, taču tās ir izņēmums, nevis likums.

Vai jūs varat pieteikties?

Lai tiktu izraudzīts kā veiksmīgs kandidāts praksei pie mums, jums būs jāatbilst šādiem kritērijiem:

  • Jums ir jābūt kādas ES dalībvalsts pilsonim.
  • Jums ir jābūt pabeigtiem vismaz četriem semestriem universitātes studiju jomā, kas ir saistīta ar mūsu darbu.
  • Jums jābūt ļoti labām vienas ES oficiālās valodas zināšanām un labām otras oficiālās valodas zināšanām.

Viens no mūsu prakses programmas mērķiem ir ļaut pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam gūt pieredzi darbā ES pārvaldē. Tāpēc, ja iepriekš esat strādājis kādā no ES iestādēm vai aģentūrām vai esat strādājis par Eiropas Parlamenta deputāta palīgu, jūs nevarat pieteikties ERP praksei. Jūs nevarat pieteikties arī tad, ja jau esat izgājis praksi citā ES struktūrā. Plašāka informācija atrodama ERP noteikumos par praksi.

Ja tiksiet izraudzīts par kandidātu, jums būs jāiesniedz policijas izziņa par nesodāmību no savas valsts atbildīgās iestādes. Jums būs arī jāuzrāda medicīniska izziņa, kas apliecina fizisko spēju veikt paredzētos pienākumus. Ja jums ir invaliditāte, varat mums uzrādīt ģimenes ārsta izsniegtu zīmi, kurā norādīts, ka, veicot attiecīgus pielāgojumus, esat spējīgs efektīvi darboties darba vietā.

traineeship application

Pieteikties šeit

Lai pieteiktos, zemāk redzamajā sarakstā atrodiet prakses ciklu uz kuru vēlaties pieteikties, un noklikšķiniet uz “Pieteikties”. Jāizmanto pieteikuma veidlapa, ko atradīsiet, noklikšķinot uz šīs saites. Citādā veidā iesniegtus pieteikumus mēs nepieņemam.