Yes
No

 

 

Indicative timetable of publication of ECA reports
Special report 28/2023: Public procurement in the EU
Review 06/2023: The Commission’s 2022 annual management and performance report for the EU budget
Special report 26/2023: The Recovery and Resilience Facility’s performance monitoring framework
Darba piedāvājumi
Special report 20/2023: Supporting people with disabilities
Annual report on EU agencies for the financial year 2022
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the 2022 financial year
Special report 25/2023: EU aquaculture policy
Annual reports concerning the financial year 2022
Special report 13/2023: Authorised Economic Operators – Solid customs programme with untapped potential and uneven implementation
Misused English words and expressions in EU publications
Information leaflet - The European Court of Auditors - the European Union’s external auditor
Response by the European Court of Auditors to the Commission's communication 'Reforming the Budget, Changing Europe'
Special report 18/2023: EU climate and energy targets
Mūsu darbs 2022. gadā – Eiropas Revīzijas palātas gada darbības pārskats
Special report 15/2023: The EU’s industrial policy on batteries
Special report 16/2023: NGEU debt management at the Commission
Special report 22/2023: Offshore renewable energy in the EU
Special report 17/2023: Circular economy
Special report 21/2023: The Spotlight Initiative to end violence against women and girls
Special report 20/2023: Supporting persons with disabilities
ES aģentūru 2022. gada revīziju īss apraksts Informācijas apkopojums par Eiropas Revīzijas palātas 2022. gada ziņojumu par ES aģentūrām
ECA Journal 02/2023 – Migration policy and the EU
Special report 14/2023: Programming the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument – Global Europe
ECA sustainability report 2022
Special report 24/2023: Smart cities
Report on the accounts of the European Schools for the 2022 financial year
Our activities in 2022 – Annual activity report of the European Court of Auditors
Īpašais ziņojums 16/2023: NextGenerationEU parādu pārvaldība Komisijā
Special report 23/2023: Restructuring and planting vineyards in the EU
Temati
Journal
Review 05/2023: Reforming the EU’s economic governance: Opportunities with risks and challenges
Uzņēmējdarbība un rūpniecība
Humānā palīdzība un civilā aizsardzība
2022 - EU audit in brief
Gada pārskats - Galvenie skaitliskie dati par 2022. gadu
Ko mēs darām
Saziņas veidlapa
Tiesiskais regulējums
Interinstitutional kick-off event for European Cybersecurity Month (ECSM)
Starptautiskā sadarbība
Norakstītā IT aprīkojuma ziedošana
2022 Audit of EU agencies in brief Introducing the European Court of Auditors’ 2022 annual report on EU agencies
Augstākās revīzijas iestādes (ARI)
Annual report on EU Joint Undertakings for the financial year 2022
Opinion 03/2023 concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Ukraine Facility
Pamatuzdevums, nākotnes redzējums un vērtības
Kontaktinformācija medijiem